+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Her arka arkaya yapılan umrede traş şart mıdır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Her arka arkaya yapılan umrede traş şart mıdır?

  Sual: umre 'ye niyetlenip şartları yerine getirerek umreyi bitirdikten sonra;traş olup ihramdan çıkılır.Yeniden niyetlenip başka bir umre yaptığınızda aynı şekilde traş olmak yada saç kesmek gerekiyormu?Kısaca her yeni niyetlenmede traş yada saç kısaltma yapılacakmıdır?Selamlarımla... ? 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Her arka arkaya yapılan umrede traş şart mıdır?


  Reklam  Cevap: her umreden sonra tıraş olunmadan ihramdan çıkılmaz.
  UMRE
  Sözlükte "ziyaret etmek" anlamına gelen umre, dinî bir kavram olarak, özel bir şekilde Kâbe'nin ziyaret edilmesini ifade etmektedir. Arafe, nahr ve teşrik günleri dışında senenin her zamanında yapılabilen bu ibadetin ömürde bir defa yapılması sünnet-i müekkededir. Ömürde bir defa yapılması sünnet-i müekkede olmakla birlikte daha fazla da yapılabilir. Hz. Peygamber, "Umre, kendisiyle diğer umre arasında işlenilen (küçük) günahlara keffarettir. Hacc-ı mebrûrun karşılığı ise ancak cennettir." buyurmuştur (Buharî, Umre, 1; Müslim, Hac, 437).
  Umre için dışarıdan gelenlerin mîkât mahallerinde, Mekke'de bulunanların ise hill bölgesinde ihrama girmesi gerekir. İhram umrenin şartlarındandır. Umre yapmak isteyen kişi, umre yapmaya niyet eder ve telbiye okuyarak ihrama girer. Bundan sonra Kâbe'yi tavaf edip Safâ ile Merve arasında sa'y ettikten sonra tıraş olarak ihramdan çıkar. Umrenin tek rüknü, Kâbe'yi tavaf etmektir. Sa'y ve tıraş olmak ise umrenin vaciplerindendir.


+ Yorum Gönder