+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Dört mezhep imamı kimlerdir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Dört mezhep imamı kimlerdir?


 2. Fetva Meclisi
  Moderatör

  Cevap: Dört mezhep imamı kimlerdir?


  Reklam  Cevap: Hanefi mezhebi: Kurucusu Ebû Hanife’ye nisbetle anılan Hanefîlik günümüzde de en fazla bağlısı bulunan fıkıh mezhebidir.

  Şafii mezhebi: Kurucusu İmam Şafii’ye nisbetle anılan Şafiî mezhebi Hanefî mezhebinden sonra en fazla bağlısı olan fıkıh mezhebidir.

  Maliki mezhebi : Kurucusu İmam Malik’e nisbetle anılan Malikî mezhebi Medine merkezli ve Hicaz fıkhının sistematik bir hale getirilmesiyle ortaya çıkan fıkıh mezhebinin adıdır.

  Hanbeli mezhebi: Kurucusu Ahmed b. Hanbel’e nisbet edilen Hanbelî mezhebi, diğer üç önemli fıkıh mezhebinin tarihi olarak sonuncusudur.


 3. mum
  Administrator
  mezhep imamları kimlerdir
  4 Büyük Mezhep Ve Kurucuları Kimlerdir
  Dört Büyük Mezhep Ve Kurucuları :

  Hanefi Mezhebi: Numan bin sabit
  Şafii Mezhebi: Muhammed bin idris
  Maliki Mezhebi: Malik bin enes
  Hanbeli Mezhebi: Ahmed bin hanbel


+ Yorum Gönder