+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Dört mezhep hangileridir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Dört mezhep hangileridir?


 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Dört mezhep hangileridir?


  Reklam  Cevap: Dört mezhep hangileridir?

  Hanefi, imamı azam numan bin sabit.
  Şafii, İmam muhammed bin idris eş-şafii
  Maliki, imam malik bin enes
  Hanbeli, imam ahmed bin hanbel el-hanbeli

 3. Fetva Meclisi
  Moderatör
  Hanefi mezhebi: Kurucusu Ebû Hanife’ye nisbetle anılan Hanefîlik günümüzde de en fazla bağlısı bulunan fıkıh mezhebidir.

  Şafii mezhebi: Kurucusu İmam Şafii’ye nisbetle anılan Şafiî mezhebi Hanefî mezhebinden sonra en fazla bağlısı olan fıkıh mezhebidir.
  Maliki mezhebi : Kurucusu İmam Malik’e nisbetle anılan Malikî mezhebi Medine merkezli ve Hicaz fıkhının sistematik bir hale getirilmesiyle ortaya çıkan fıkıh mezhebinin adıdır.

  Hanbeli mezhebi: Kurucusu Ahmed b. Hanbel’e nisbet edilen Hanbelî mezhebi, diğer üç önemli fıkıh mezhebinin tarihi olarak sonuncusudur.


+ Yorum Gönder