+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Din ne içindir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Din ne içindir?


 2. imam
  Üye

  Cevap: Din ne içindir?


  Reklam  Cevap: Dinin amacı, insanları dünyada ve ahirette iyiliğe götürmektir.

 3. İLİMCİK
  Devamlı Üye
  Hem o bürhan-ı Hak ve sirac-ı hakikat (olan Muhammed aleyhisselam), öyle bir din ve şeriat göstermiştir ki; iki cihanın saadetini temin edecek desatiri(düsturları) câmi'dir. Ve câmi' olmakla beraber, kâinatın hakaikını ve vezaifini ve Hâlık-ı Kâinat'ın esmasını ve sıfâtını, kemal-i hakkaniyetle beyan etmiştir. İşte o İslâmiyet ve şeriat, öyle bir tarzda muhit ve mükemmeldir ve öyle bir surette kâinatı kendiyle beraber tarif eder ki, onun mahiyetine dikkat eden elbette anlar ki; o din, bu güzel kâinatı yapan zâtın, o kâinatı kendiyle beraber tarif edecek bir beyannamesidir ve bir tarifesidir. Nasılki bir sarayın ustası, o saraya münasib bir tarife yapar. Kendini vasıflarıyla göstermek için, bir tarife kaleme alır; öyle de: Din ve şeriat-ı Muhammediyede (A.S.M.) öyle bir ihata, bir ulviyet, bir hakkaniyet görünüyor ki; kâinatı halk ve tedbir edenin kaleminden çıktığını gösterir. Ve o kâinatı güzelce tanzim eden kim ise, şu dini güzelce tanzim eden yine odur. Evet o nizam-ı ekmel, elbette bu nazm-ı ecmeli ister..
  Mektubat ( 194 )

 4. ferah36
  Üye
  Dinin amacı, insanları dünyada ve ahirette iyiliğe götürmektir.
  İnsanları dünyada ve ahirette iyiliğe götürmeyen dinler de var. Budizm, hinduizm, ..vb. gibi. Bu durumda, "din" kelimesini doğru kullanmak gerekir. ya da, "İslam dinin amacı, insanları dünyada ve ahirette iyiliğe götürmektir." şeklinde söylemek/yazmak gerekir.

+ Yorum Gönder