Konusunu Oylayın.: Mevlit (Viladet Bahrinin Açıklaması)

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
Mevlit (Viladet Bahrinin Açıklaması)
 1. 01.Ocak.2013, 16:16
  1
  Misafir

  Mevlit (Viladet Bahrinin Açıklaması)


  Mevlit (Viladet Bahrinin Açıklaması) Mumsema Mevlit (Viladet Bahrinin Açıklaması)


 2. 01.Ocak.2013, 16:16
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Mevlit (Viladet Bahrinin Açıklaması)

 3. 01.Ocak.2013, 18:54
  2
  find
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 23.Mayıs.2007
  Üye No: 802
  Mesaj Sayısı: 727
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 9

  Cevap: Mevlit (Viladet Bahrinin Açıklaması)
  VİLADET BAHRİ


  Amine hatun Muhammed annesi (Amine Hatun,Muhammed s.av. in annesidir.
  Ol sadeften doğdu ol dür danesi (O sadeften doğdu o inci tanesi)

  Çünki Abdullah'dan oldu hâmile (Çünkü Abdullahtan oldu hamile.
  Vakt erişdi hefte vü eyyam ile (Günler ve aylar geçti,vakit erişti.)

  Hem Muhammed gelmesi oldu yakîn (Hem Muhammedin gelmesi yaklaştı
  Çok alametler belirdi gelmedin Çok işaretler belirdi gelmeden.)

  Ol Rebiul evvel ayı nicesi (O Rebiul evvvel ayı nasıldır.
  On ikinci gice isneyn gecesi Rebiul evvel ayının on iknci gecesiydi)

  Ol gice kim doğdu ol hayrûl beşer (O gece ki insanların en hayırlısı doğdu
  Anesi anda neler gördü neler Annesi orda neler gördü neler.

  Dedi gördüm ol Habibin ânesi (Dedi ki gördüm o sevgilinin annesi
  Bir acep nur kim güneş pervanesi Bir acayip ışık ki sanki güneş pervanesi.)

  Berk urup çıktı evimden nagehan (Şimşek gibi çıktı evimde ansızın.
  Göklere dek nur ile doldu cihan Göklere dek ışıkla doldu dünya.

  Gökler açıldı ve feth oldu zulem (Gökler açıldı ve karanlık açıldı
  Üç melek gördüm elinde üç alem Üç melek gördüm elinde üç bayrak.

  Biri meşrık biri mağribde anın (Biri doğudaydı biri batıda
  Biri damında dikildi Kâ'benin Biri de Kabe nin damında dikildi.

  Bildim anlardan kim ol halkın yeği (Bildim ki o halkın en iyisi
  Kim yakin oldu cihana gelmeği Ki dünyaya gelmesi oldu yakın

  Bildim anlardan ki ol halkın beyi (Bildim onlardan ki o halkın beyi
  Kim yakın oldu cihanâ gelmeyi Ki yaklaştı dünyaya gelmesi.)

  İndiler gökten melekler saf ü saf (İndiler gökten melekler dizi dizi
  Kabe gibi kıldılar evim tavaf Kabe gibi evimi tavaf ettiler.)

  Hem hava üzre döşendi bir döşek (Hem havada bir döşek döşendi.
  Adı Sündüs, döşeyen anı melek Adı Sündüs'tü onu döşeyen meleğin)

  Çün göründü bana bu işler ayân (Çünkü bu işler bana açıkça göründü.
  Hayret içre kalmış idim ben hemân Hayret içinde kalmıştım ben o anda)

  Yarılıp çıktı divardan nagehan (Yarılıp çıktı duvardan ansızın
  Geldi üç huri banâ oldu ayan Geldi üç melek bana göründü.)

  Bazıları derler ki ol üç dilberin (Bazılar derler ki o üç meleğin
  Asiye'ydi biri ol meh-peykerin Aiye idi biri o ay yüzlünün.)

  Biri Meryem hatun idi aşikâr (Biri Meryem Hatun idi açık
  Birisi hem hûrilerden bir nigâr Birisi de hurilerden biriydi.

  Geldiler lutf ile ol üç mehcebin (Bu üç melek bana lutufla geldiler
  Verdiler bana selam ol dem hemin Verdiler bana hemen selam.)

  Çevre yanıma gelip oturdular (Çevreden herkes yanıma gelip oturdular.
  Mustafayı birbirine muştular Mustafa yı birbirne müjdelediler.)

  Üç alem dahi dikildi üç yere (Üç bayrak dikildi üç yere
  Her birisin edeyim nerden nere Her birisini edeyim nerden nere

  Dediler oğlun gibi hiç bir oğul (Dediler ki oğlun gibi hiç bir oğul
  Yaradılalı cihan gelmiş değil Dünya yaratılalı dünyaya gelmemiştir.)

  Bu senin oğlun gibi kadri cemil (Senin bu oğlun gibi kıymetli bir evladı
  Bir anâya vermemiştir ol Celil Bir anaya vermemiştir o Allah.)

  Ulu devlet buldun ey dildare sen (Büyük bir nimet buldun ey gönüldaş.
  Doğuserdir senden ol hulki hasen Doğacaktır senden o güzel yaratılışlı.)

  Bu gelen ilm-i ledün sultanıdır (Bu gelen dünya ve ahiret ilimlerinin sultanıdır.
  Bu gelen tehvid-i irfan kânıdır Bu gelen ilim ,irfan ,ahlakın ,birliğin,dinin kaynağıdır

  Bu gelen aşkina devreyler felek (Bu gelenin aşkına felekler döner.
  Yüzüne müştakdürür ins ü melek Yüzüne aşıktır insanlar ve melekler.

  Bu gice ol gicedir kim, ol şerif (Bu gece o gecedir ki o şerefli
  Nur ile alemleri eyler latif Işıkla alemleri rahmetlendirir.)

  Bu gice şâdân olur erbâb- dil (Bu gece mutlu olur gönül ehli
  Bu giceye can verir eshab-ı dil Bu geceye can verir gönül dostları.

  Rahmeten lil'alemindir mustafa (Alemlere rahmettir Mustafa
  Hem şefiu'l-muznibindir mustafa Hem günahkarlara şefaatçıdır Mustafa

  Vasfını bu resme tertib etdiler (Sıfatlarını bu resme düzenlediler.
  Ol mübarek nuru tergib ettiler O mübarek nuru birleştirdiler.)

  Amine eder çü vakt oldu tamam (Amine der çünkü zaman geldi.
  Kim vücuda gele ol hayrül enam Ki meydana gelsin o hayırlı nimet.

  Susadım gayet hararetten kati (Susadım gayet hararetten kesin.
  Sundular bir cam dolusu şerbeti Sundular bir cam dolusu şerbeti.

  Şerbeti karşımda tutdu hûriler (Şerbeti karşımda tuttu huriler.
  Bunu sana verdi Allah dediler Bunu sana verdi Allah dediler.

  Kardan ak idi ve hem soğuk idi (Kardan ak idi ve hem soğuk idi
  Lezzeti dahi şekerde yok idi Lezzeti şekerde dahi yoktu)

  İçtim anı oldu cismim nura gark (İçtim onu bedenim oldu ışık
  Edemedim kendimi nurdan fark Kendimi ışıktan ayıramadım)

  Geldi bir ak kuş kanâdiyle revan (Geldi bir beyaz kuş melek
  Arkamı sıvadı kuvvetle heman Arkamı sıvadı kuvvetle hemen.)

  Doğdu ol saatte ol sultan-ı din (Doğdu o saatte dinin sultanı
  Nura gark oldu semavat ü zemin Işığa boğuldu gök ve yer.)


 4. 01.Ocak.2013, 18:54
  2
  Devamlı Üye  VİLADET BAHRİ


  Amine hatun Muhammed annesi (Amine Hatun,Muhammed s.av. in annesidir.
  Ol sadeften doğdu ol dür danesi (O sadeften doğdu o inci tanesi)

  Çünki Abdullah'dan oldu hâmile (Çünkü Abdullahtan oldu hamile.
  Vakt erişdi hefte vü eyyam ile (Günler ve aylar geçti,vakit erişti.)

  Hem Muhammed gelmesi oldu yakîn (Hem Muhammedin gelmesi yaklaştı
  Çok alametler belirdi gelmedin Çok işaretler belirdi gelmeden.)

  Ol Rebiul evvel ayı nicesi (O Rebiul evvvel ayı nasıldır.
  On ikinci gice isneyn gecesi Rebiul evvel ayının on iknci gecesiydi)

  Ol gice kim doğdu ol hayrûl beşer (O gece ki insanların en hayırlısı doğdu
  Anesi anda neler gördü neler Annesi orda neler gördü neler.

  Dedi gördüm ol Habibin ânesi (Dedi ki gördüm o sevgilinin annesi
  Bir acep nur kim güneş pervanesi Bir acayip ışık ki sanki güneş pervanesi.)

  Berk urup çıktı evimden nagehan (Şimşek gibi çıktı evimde ansızın.
  Göklere dek nur ile doldu cihan Göklere dek ışıkla doldu dünya.

  Gökler açıldı ve feth oldu zulem (Gökler açıldı ve karanlık açıldı
  Üç melek gördüm elinde üç alem Üç melek gördüm elinde üç bayrak.

  Biri meşrık biri mağribde anın (Biri doğudaydı biri batıda
  Biri damında dikildi Kâ'benin Biri de Kabe nin damında dikildi.

  Bildim anlardan kim ol halkın yeği (Bildim ki o halkın en iyisi
  Kim yakin oldu cihana gelmeği Ki dünyaya gelmesi oldu yakın

  Bildim anlardan ki ol halkın beyi (Bildim onlardan ki o halkın beyi
  Kim yakın oldu cihanâ gelmeyi Ki yaklaştı dünyaya gelmesi.)

  İndiler gökten melekler saf ü saf (İndiler gökten melekler dizi dizi
  Kabe gibi kıldılar evim tavaf Kabe gibi evimi tavaf ettiler.)

  Hem hava üzre döşendi bir döşek (Hem havada bir döşek döşendi.
  Adı Sündüs, döşeyen anı melek Adı Sündüs'tü onu döşeyen meleğin)

  Çün göründü bana bu işler ayân (Çünkü bu işler bana açıkça göründü.
  Hayret içre kalmış idim ben hemân Hayret içinde kalmıştım ben o anda)

  Yarılıp çıktı divardan nagehan (Yarılıp çıktı duvardan ansızın
  Geldi üç huri banâ oldu ayan Geldi üç melek bana göründü.)

  Bazıları derler ki ol üç dilberin (Bazılar derler ki o üç meleğin
  Asiye'ydi biri ol meh-peykerin Aiye idi biri o ay yüzlünün.)

  Biri Meryem hatun idi aşikâr (Biri Meryem Hatun idi açık
  Birisi hem hûrilerden bir nigâr Birisi de hurilerden biriydi.

  Geldiler lutf ile ol üç mehcebin (Bu üç melek bana lutufla geldiler
  Verdiler bana selam ol dem hemin Verdiler bana hemen selam.)

  Çevre yanıma gelip oturdular (Çevreden herkes yanıma gelip oturdular.
  Mustafayı birbirine muştular Mustafa yı birbirne müjdelediler.)

  Üç alem dahi dikildi üç yere (Üç bayrak dikildi üç yere
  Her birisin edeyim nerden nere Her birisini edeyim nerden nere

  Dediler oğlun gibi hiç bir oğul (Dediler ki oğlun gibi hiç bir oğul
  Yaradılalı cihan gelmiş değil Dünya yaratılalı dünyaya gelmemiştir.)

  Bu senin oğlun gibi kadri cemil (Senin bu oğlun gibi kıymetli bir evladı
  Bir anâya vermemiştir ol Celil Bir anaya vermemiştir o Allah.)

  Ulu devlet buldun ey dildare sen (Büyük bir nimet buldun ey gönüldaş.
  Doğuserdir senden ol hulki hasen Doğacaktır senden o güzel yaratılışlı.)

  Bu gelen ilm-i ledün sultanıdır (Bu gelen dünya ve ahiret ilimlerinin sultanıdır.
  Bu gelen tehvid-i irfan kânıdır Bu gelen ilim ,irfan ,ahlakın ,birliğin,dinin kaynağıdır

  Bu gelen aşkina devreyler felek (Bu gelenin aşkına felekler döner.
  Yüzüne müştakdürür ins ü melek Yüzüne aşıktır insanlar ve melekler.

  Bu gice ol gicedir kim, ol şerif (Bu gece o gecedir ki o şerefli
  Nur ile alemleri eyler latif Işıkla alemleri rahmetlendirir.)

  Bu gice şâdân olur erbâb- dil (Bu gece mutlu olur gönül ehli
  Bu giceye can verir eshab-ı dil Bu geceye can verir gönül dostları.

  Rahmeten lil'alemindir mustafa (Alemlere rahmettir Mustafa
  Hem şefiu'l-muznibindir mustafa Hem günahkarlara şefaatçıdır Mustafa

  Vasfını bu resme tertib etdiler (Sıfatlarını bu resme düzenlediler.
  Ol mübarek nuru tergib ettiler O mübarek nuru birleştirdiler.)

  Amine eder çü vakt oldu tamam (Amine der çünkü zaman geldi.
  Kim vücuda gele ol hayrül enam Ki meydana gelsin o hayırlı nimet.

  Susadım gayet hararetten kati (Susadım gayet hararetten kesin.
  Sundular bir cam dolusu şerbeti Sundular bir cam dolusu şerbeti.

  Şerbeti karşımda tutdu hûriler (Şerbeti karşımda tuttu huriler.
  Bunu sana verdi Allah dediler Bunu sana verdi Allah dediler.

  Kardan ak idi ve hem soğuk idi (Kardan ak idi ve hem soğuk idi
  Lezzeti dahi şekerde yok idi Lezzeti şekerde dahi yoktu)

  İçtim anı oldu cismim nura gark (İçtim onu bedenim oldu ışık
  Edemedim kendimi nurdan fark Kendimi ışıktan ayıramadım)

  Geldi bir ak kuş kanâdiyle revan (Geldi bir beyaz kuş melek
  Arkamı sıvadı kuvvetle heman Arkamı sıvadı kuvvetle hemen.)

  Doğdu ol saatte ol sultan-ı din (Doğdu o saatte dinin sultanı
  Nura gark oldu semavat ü zemin Işığa boğuldu gök ve yer.)
+ Yorum Gönder