Konusunu Oylayın.: Hatim bittikten sonra ne yapılır?

5 üzerinden 4.59 | Toplam : 22 kişi
Hatim bittikten sonra ne yapılır?
 1. 26.Aralık.2012, 21:05
  1
  Misafir

  Hatim bittikten sonra ne yapılır?


  Hatim bittikten sonra ne yapılır? Mumsema Hatim bittikten sonra ne yapmam lazım? Kuarnı kerim hatimi bittikten sonra ne yapılması gerekmektedir bilgi verir misiniz


 2. 26.Aralık.2012, 21:05
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Hatim bittikten sonra ne yapmam lazım? Kuarnı kerim hatimi bittikten sonra ne yapılması gerekmektedir bilgi verir misiniz

 3. 27.Aralık.2012, 12:41
  2
  Ravza Sevdam
  Medine'nin Gülüne Hasret

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Nisan.2012
  Üye No: 95433
  Mesaj Sayısı: 633
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 7
  Bulunduğu yer: Medine de olmak isterdim

  Cevap: hatim bittikten sonra ne yapılır?
  HATİMDEN SONRA YAPILMASI GEREKEN İŞLER KONUSUNDA KISACA BİLGİLER

  KUR'ÂN-I KERİMİ belli aralıklarla, belli bir süre içinde tamamını okumaya hatim denir. Kur'ân'ı ilk hatmeden Peygamber Efendimizdir (a.s.m.). Daha sonra Sahabilerle devam eden bu güzel sünnet günümüze kadar gelmiş ve hiç aksatılmadan devam etmektedir.

  Resul-i Ekrem Efendimiz (a.s.m.) Kur'ân'ı tertil üzere, ağır ağır, aceleye getirmeden okuyarak hatim indirmeyi Allah'ın en çok sevdiği işlerden biri olarak bildirmiştir.

  Dolayısıyla bu ibadet fiilî bir sünnettir, Peygamberimi-zin (a.s.m.) bizzat işlediği bir ibadet türüdür. Aynı za-manda Cenâb-ı Hakkın en çok razı olduğu feyizli bir ameldir.

  Amr bin Şuayb'in rivâyetine göre Resulullah Sallallâhü Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur:

  'Kul, Kur'ân'ı hatmettiği zaman hatmettiği esnada, ona altmış bin melek istiğfar eder.'

  Kur'ân-ı Kerîmi hatmetmenin Cennetteki mükâfatı da çok yüksektir. Her bir Kur'ân âyeti, bir Cennet meyvesi olarak okuyanı karşılayacaktır.
  Enes bin Malik'in rivâyetine göre Resulullah Sallallâhü Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur:

  'Kur'ân okuyan için, her hatim yaptığı zaman müstecap bir duası ve Cennette bir ağaç vardır. Eğer bir karga bu ağacın kökünden başlayıp uçmaya başlasa ve yaşlanıncaya kadar uçacak olsa en uç dalına dahi yetişemez.'

  Resul-i Ekrem Efendimizle (a.s.m.) Hz. Cebrail'in her yılın Ramazan ayında o zamânâ kadar nâzil olan âyet ve sûreleri karşılıklı olarak birbirlerine okuyarak mukabele ettikleri ve bir anlamda hatim indirdikleri bilinmektedir.
  Müslümanlar da Ramazan'da genellikle camilerde ve bazı evlerde Kur'ân okutup dinlemek sûretiyle hatim indirmeyi adet haline getirmişlerdir.

  Esas olarak hatim indirmenin belli bir zamanı ve süresi yoktur, ancak Resulullahın Sallallâhü Aleyhi Vesellem bilhassa geceleri çokça Kur'ân okurdu. Bir teşvik olarak gecenin ve günün ilk saatlerinde hatim yapılması tavsiye edilmektedir.

  Hz. Sa'd'in rivâyetine göre Resulullah Sallallâhü Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur:
  'Kur'ân hatmi gecenin ilk saatlerine tesadüf ederse, melekler sabaha kadar hatim sahibine duada bulunurlar. Eğer günün ilk saatlerine tesadüf ederse, melekler akşama kadar hatim sahibine duada bulunurlar.'

  Tâbiînin büyüklerinden Abdullah bin Mübarek bu hadisin bir açıklaması olarak şu usûlü hatırlatır:

  'Kışın gecenin ilk saatlerinde, yaz mevsiminde ise gündüzün ilk saatlerinde hatim yapmak müstehaptır.'

  Kaç günde bir hatim yapılması hususunda Sahabilerin uygulamasına gelince; Sahabiler içinde haftada veya üç günde bir hatim indirenler olduğu gibi, bazılarının bundan daha az veya daha çok bir süre içinde bu işi gerçek-leştirdikleri rivâyet edilmiştir.

  Bu konuyla alakalı olarak Hasan bin Ziyad, İmam Âzam Ebû Hanife'nin şöyle bir sözünü nakleder:

  'Kur'ân-ı Kerîmi senede iki defa hatmeden kimse Kur'ân'ın hakkını vermiş olur. Çünkü Resulullah Sallallâhü Aleyhi Vesellem vefatı senesinde Kur'ân'ı Cebrail Aleyhisselâma iki kere arz etmişti.'

  Bununla birlikte, Abdullah bin Ömer'in 'Üç günden daha az bir zamanda Kur'ân'ı hatmeden kişi ne okudu-ğunu anlamamıştır' dediği kaydedilmektedir.
  Hz. Âişe de bunu teyit ederek Resul-i Ekrem Efendimizin (a.s.m.) üç günden az bir sürede Kur'ân'ı hatmet-mediğini söylemiştir.

  Yine bu konuyla alakalı olarak Abdullah bin Amr ile Resul-i Ekrem Efendimiz (a.s.m.) arasında şöyle bir soh-bet gerçekleşir:

  'Resulullah Sallallâhü Aleyhi Vesellem bir gün bana, ‘Kur'ân'ı bir ayda hatmet' dedi.
  'Kendisine, ‘Daha az bir zamanda hatmedebilirim' dedim.
  'Öyle ise on günde bir hatmet' buyurdu.
  'Tekrar, ‘Daha az bir zamanda hatmedebilirim' dedim.
  'O halde yedi günde bir hatmet, bundan daha az indirme' cevabında bulundu.'

  Sahabiler her gün için okuyacakları kadar Kur'ân'ı bö-lümlere (hiziblere) ayırır ve her gün bu bölümlerden birini okurlardı.

  Resul-i Ekrem Efendimiz (a.s.m.) de böyle bir uygula-mayı tasvip etmişlerdir.
  Esasen ezberleme amacı dışında Kur'ân'ı okumanın gayesi önce onu anlamak, sonra da anladığıyla amel etmektir. Resul-i Ekrem Efendimizin (a.s.m.) Kur'ân'ı teenni ile ve geniş bir zaman dilimi içinde okumayı tavsiye etmesinin sebebi de buradan kaynaklanmaktadır.

  Kur'ân hatmi tamamlandıktan ve duası yapıldıktan sonra ne yapılması gerektiği hususunda da hadis-i şerifte bilgiler mevcuttur.
  Bir adam Peygamber Efendimize (a.s.m.) sordu:

  'Yâ Resulallah, Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir?'

  Peygamber Efendimiz (a.s.m.), 'Konup göçendir' buyurdu.
  'Konup göçen kimdir?' diye sorunca, Peygamber E-fendimiz (a.s.m.) şöyle cevap verdiler:

  'Kur'ân'ı başından sonuna kadar okuyan, bitirince hemen başlayandır.'
  Kur'ân hatmeden insanı Allah'ın masum varlıkları olan melekler de yalnız bırakmaz, kendi dilleriyle Kur'ân ehline dua ve istiğfarda bulunurlar.
  Kur'ân hatmi bittikten sonra belli bir düzen içinde ha-tim duası yapılması da sünnettir.

  Hatim indirirken Duhâ (Vedduhâ) Sûresinden itibaren her sûrenin sonunda veya bir görüşe göre başında tekbir getirme âdeti, yedi kıraat imamlarından İbni Kesir'in râvisi İmam Bezzî tarafından bir hadis olarak rivâyet edilmektedir.
  Ayrıca İmam Şâfiî Hazretleri de bu konuda şöyle der:

  'Şâyet tekbiri terk edersen, Resulullahın (a.s.m.) sünnetinden birini kaybetmiş olursun.'

  Zamanla tekbire tahmid ve tehlil cümleleri de ilave e-dilerek bazı ibareler oluşturulmuştur.

  Kur'ân hatmi asıl itibariyle Nâs Sûresinin okunmasıyla sona ererse de, ardından Fâtiha ile Bakara sûresinin ilk beş âyetinin okunması yeni bir hatme başlangıç sayılmıştır.

  Meşhur bir hadis imamı olan Darimi, bu hususta hasen bir senedle İbni Abbas ve Ubeyy bin Ka'b'den şöyle rivâyet eder:

  'Resul-i Ekrem Efendimiz, (a.s.m.) hatminde Nas Sûresini bitirince, duasına Fatiha ile başlar, Bakara Sûresinin, 'Ulâike hümü'l müflihûn (İşte onlardır kurtuluşa erenlerdir)' âyetine kadar okur, sonra hatim duasını yaparak bi-tirirdi.

  Hatim tamamlandıktan sonra ayrıca bir dua edilir. Resul-i Ekrem Efendimiz (a.s.m.), 'Kur'ân'ı hatmeden kişinin kabul olunacak bir duası vardır'buyurmuşlar, kendisi de hatimden sonra dua etmişlerdir.

  Bu dualardan bazıları hadis kitaplarında nakledilmektedir. Abdullah bin Mes'ud, Abdullah bin Abbas ve Enes bin Mâlik başta olmak üzere bazı Sahabilerin hatim dualarına katıldıkları, aile fertleriyle birlikte hatim duası yaptıkları da rivâyet edilmektedir.

  Ayrıca hatim duası yapılacağı gün oruç tutmanın sün-net olduğu da bildirilmektedir.

  Bu uygulama çok değişik ve gösterişli merasimler ha-linde günümüze kadar gelmiş, halk arasında ilk defa hatim indiren çocuklar için de şimdilerde ruhani bir ortam içinde güzel merasimler düzenlenmektedir.
  99- Dârimî, Fezâilü'l-Kur'ân:33; Tirmîzî, Kırâat:13
  100-Kenzü'l-Ummal,1:510
  101-Kenzü'l-Ummâl, 1:513
  102-Buhârî, Fezâlilü'l-Kur'ân:7
  103-Kenzü'l-Ummâl, 1:518
  104-Kur'ân İlimleri Ansiklopedisi, 1:249
  105-İbni Mace, İkame:178
  106-Feyzü'l-Kadîr, 5:188
  107-Dârîmî, Fedâilü'l-Kur'ân:33
  108-İbni Mâce, İkame:178
  109-Müslim, Salatü'l-Müsâfirîn:142
  110-Tirmîzî, Kıraat:11
  111-Tirmizî, Kıraat:13
  112-Hâkim, el-Müstedrek, 3:304
  113-Feyzü'l-Kadîr, 5:523
  114-Dârimî, Fezâilü'l-Kur'ân:33
  115-TDV, İslâm Ansiklopedisi, 16:469 4. 27.Aralık.2012, 12:41
  2
  Medine'nin Gülüne Hasret  HATİMDEN SONRA YAPILMASI GEREKEN İŞLER KONUSUNDA KISACA BİLGİLER

  KUR'ÂN-I KERİMİ belli aralıklarla, belli bir süre içinde tamamını okumaya hatim denir. Kur'ân'ı ilk hatmeden Peygamber Efendimizdir (a.s.m.). Daha sonra Sahabilerle devam eden bu güzel sünnet günümüze kadar gelmiş ve hiç aksatılmadan devam etmektedir.

  Resul-i Ekrem Efendimiz (a.s.m.) Kur'ân'ı tertil üzere, ağır ağır, aceleye getirmeden okuyarak hatim indirmeyi Allah'ın en çok sevdiği işlerden biri olarak bildirmiştir.

  Dolayısıyla bu ibadet fiilî bir sünnettir, Peygamberimi-zin (a.s.m.) bizzat işlediği bir ibadet türüdür. Aynı za-manda Cenâb-ı Hakkın en çok razı olduğu feyizli bir ameldir.

  Amr bin Şuayb'in rivâyetine göre Resulullah Sallallâhü Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur:

  'Kul, Kur'ân'ı hatmettiği zaman hatmettiği esnada, ona altmış bin melek istiğfar eder.'

  Kur'ân-ı Kerîmi hatmetmenin Cennetteki mükâfatı da çok yüksektir. Her bir Kur'ân âyeti, bir Cennet meyvesi olarak okuyanı karşılayacaktır.
  Enes bin Malik'in rivâyetine göre Resulullah Sallallâhü Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur:

  'Kur'ân okuyan için, her hatim yaptığı zaman müstecap bir duası ve Cennette bir ağaç vardır. Eğer bir karga bu ağacın kökünden başlayıp uçmaya başlasa ve yaşlanıncaya kadar uçacak olsa en uç dalına dahi yetişemez.'

  Resul-i Ekrem Efendimizle (a.s.m.) Hz. Cebrail'in her yılın Ramazan ayında o zamânâ kadar nâzil olan âyet ve sûreleri karşılıklı olarak birbirlerine okuyarak mukabele ettikleri ve bir anlamda hatim indirdikleri bilinmektedir.
  Müslümanlar da Ramazan'da genellikle camilerde ve bazı evlerde Kur'ân okutup dinlemek sûretiyle hatim indirmeyi adet haline getirmişlerdir.

  Esas olarak hatim indirmenin belli bir zamanı ve süresi yoktur, ancak Resulullahın Sallallâhü Aleyhi Vesellem bilhassa geceleri çokça Kur'ân okurdu. Bir teşvik olarak gecenin ve günün ilk saatlerinde hatim yapılması tavsiye edilmektedir.

  Hz. Sa'd'in rivâyetine göre Resulullah Sallallâhü Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur:
  'Kur'ân hatmi gecenin ilk saatlerine tesadüf ederse, melekler sabaha kadar hatim sahibine duada bulunurlar. Eğer günün ilk saatlerine tesadüf ederse, melekler akşama kadar hatim sahibine duada bulunurlar.'

  Tâbiînin büyüklerinden Abdullah bin Mübarek bu hadisin bir açıklaması olarak şu usûlü hatırlatır:

  'Kışın gecenin ilk saatlerinde, yaz mevsiminde ise gündüzün ilk saatlerinde hatim yapmak müstehaptır.'

  Kaç günde bir hatim yapılması hususunda Sahabilerin uygulamasına gelince; Sahabiler içinde haftada veya üç günde bir hatim indirenler olduğu gibi, bazılarının bundan daha az veya daha çok bir süre içinde bu işi gerçek-leştirdikleri rivâyet edilmiştir.

  Bu konuyla alakalı olarak Hasan bin Ziyad, İmam Âzam Ebû Hanife'nin şöyle bir sözünü nakleder:

  'Kur'ân-ı Kerîmi senede iki defa hatmeden kimse Kur'ân'ın hakkını vermiş olur. Çünkü Resulullah Sallallâhü Aleyhi Vesellem vefatı senesinde Kur'ân'ı Cebrail Aleyhisselâma iki kere arz etmişti.'

  Bununla birlikte, Abdullah bin Ömer'in 'Üç günden daha az bir zamanda Kur'ân'ı hatmeden kişi ne okudu-ğunu anlamamıştır' dediği kaydedilmektedir.
  Hz. Âişe de bunu teyit ederek Resul-i Ekrem Efendimizin (a.s.m.) üç günden az bir sürede Kur'ân'ı hatmet-mediğini söylemiştir.

  Yine bu konuyla alakalı olarak Abdullah bin Amr ile Resul-i Ekrem Efendimiz (a.s.m.) arasında şöyle bir soh-bet gerçekleşir:

  'Resulullah Sallallâhü Aleyhi Vesellem bir gün bana, ‘Kur'ân'ı bir ayda hatmet' dedi.
  'Kendisine, ‘Daha az bir zamanda hatmedebilirim' dedim.
  'Öyle ise on günde bir hatmet' buyurdu.
  'Tekrar, ‘Daha az bir zamanda hatmedebilirim' dedim.
  'O halde yedi günde bir hatmet, bundan daha az indirme' cevabında bulundu.'

  Sahabiler her gün için okuyacakları kadar Kur'ân'ı bö-lümlere (hiziblere) ayırır ve her gün bu bölümlerden birini okurlardı.

  Resul-i Ekrem Efendimiz (a.s.m.) de böyle bir uygula-mayı tasvip etmişlerdir.
  Esasen ezberleme amacı dışında Kur'ân'ı okumanın gayesi önce onu anlamak, sonra da anladığıyla amel etmektir. Resul-i Ekrem Efendimizin (a.s.m.) Kur'ân'ı teenni ile ve geniş bir zaman dilimi içinde okumayı tavsiye etmesinin sebebi de buradan kaynaklanmaktadır.

  Kur'ân hatmi tamamlandıktan ve duası yapıldıktan sonra ne yapılması gerektiği hususunda da hadis-i şerifte bilgiler mevcuttur.
  Bir adam Peygamber Efendimize (a.s.m.) sordu:

  'Yâ Resulallah, Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir?'

  Peygamber Efendimiz (a.s.m.), 'Konup göçendir' buyurdu.
  'Konup göçen kimdir?' diye sorunca, Peygamber E-fendimiz (a.s.m.) şöyle cevap verdiler:

  'Kur'ân'ı başından sonuna kadar okuyan, bitirince hemen başlayandır.'
  Kur'ân hatmeden insanı Allah'ın masum varlıkları olan melekler de yalnız bırakmaz, kendi dilleriyle Kur'ân ehline dua ve istiğfarda bulunurlar.
  Kur'ân hatmi bittikten sonra belli bir düzen içinde ha-tim duası yapılması da sünnettir.

  Hatim indirirken Duhâ (Vedduhâ) Sûresinden itibaren her sûrenin sonunda veya bir görüşe göre başında tekbir getirme âdeti, yedi kıraat imamlarından İbni Kesir'in râvisi İmam Bezzî tarafından bir hadis olarak rivâyet edilmektedir.
  Ayrıca İmam Şâfiî Hazretleri de bu konuda şöyle der:

  'Şâyet tekbiri terk edersen, Resulullahın (a.s.m.) sünnetinden birini kaybetmiş olursun.'

  Zamanla tekbire tahmid ve tehlil cümleleri de ilave e-dilerek bazı ibareler oluşturulmuştur.

  Kur'ân hatmi asıl itibariyle Nâs Sûresinin okunmasıyla sona ererse de, ardından Fâtiha ile Bakara sûresinin ilk beş âyetinin okunması yeni bir hatme başlangıç sayılmıştır.

  Meşhur bir hadis imamı olan Darimi, bu hususta hasen bir senedle İbni Abbas ve Ubeyy bin Ka'b'den şöyle rivâyet eder:

  'Resul-i Ekrem Efendimiz, (a.s.m.) hatminde Nas Sûresini bitirince, duasına Fatiha ile başlar, Bakara Sûresinin, 'Ulâike hümü'l müflihûn (İşte onlardır kurtuluşa erenlerdir)' âyetine kadar okur, sonra hatim duasını yaparak bi-tirirdi.

  Hatim tamamlandıktan sonra ayrıca bir dua edilir. Resul-i Ekrem Efendimiz (a.s.m.), 'Kur'ân'ı hatmeden kişinin kabul olunacak bir duası vardır'buyurmuşlar, kendisi de hatimden sonra dua etmişlerdir.

  Bu dualardan bazıları hadis kitaplarında nakledilmektedir. Abdullah bin Mes'ud, Abdullah bin Abbas ve Enes bin Mâlik başta olmak üzere bazı Sahabilerin hatim dualarına katıldıkları, aile fertleriyle birlikte hatim duası yaptıkları da rivâyet edilmektedir.

  Ayrıca hatim duası yapılacağı gün oruç tutmanın sün-net olduğu da bildirilmektedir.

  Bu uygulama çok değişik ve gösterişli merasimler ha-linde günümüze kadar gelmiş, halk arasında ilk defa hatim indiren çocuklar için de şimdilerde ruhani bir ortam içinde güzel merasimler düzenlenmektedir.
  99- Dârimî, Fezâilü'l-Kur'ân:33; Tirmîzî, Kırâat:13
  100-Kenzü'l-Ummal,1:510
  101-Kenzü'l-Ummâl, 1:513
  102-Buhârî, Fezâlilü'l-Kur'ân:7
  103-Kenzü'l-Ummâl, 1:518
  104-Kur'ân İlimleri Ansiklopedisi, 1:249
  105-İbni Mace, İkame:178
  106-Feyzü'l-Kadîr, 5:188
  107-Dârîmî, Fedâilü'l-Kur'ân:33
  108-İbni Mâce, İkame:178
  109-Müslim, Salatü'l-Müsâfirîn:142
  110-Tirmîzî, Kıraat:11
  111-Tirmizî, Kıraat:13
  112-Hâkim, el-Müstedrek, 3:304
  113-Feyzü'l-Kadîr, 5:523
  114-Dârimî, Fezâilü'l-Kur'ân:33
  115-TDV, İslâm Ansiklopedisi, 16:469


 5. 07.Nisan.2015, 11:43
  3
  Misafir

  Cevap: hatim bittikten sonra ne yapılır?

  hatim duasından sonra ne yapılır


 6. 07.Nisan.2015, 11:43
  3
  gülveda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  gülveda
  Misafir
  hatim duasından sonra ne yapılır

 7. 24.Ocak.2016, 14:50
  4
  mum
  Administrator

  Profili:
  mum
  Üyelik Tarihi: 20.Ocak.2007
  Üye No: 2
  Mesaj Sayısı: 8,303
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Cevap: Hatim bittikten sonra ne yapılır?

  hatim bittikten sonra ne yapılır
  Alıntı
  hatim duasından sonra ne yapılır
  Hatim bitince dua edin ve Allahtan ne isteğiniz varsa söyleyin sonra yeni bir hatim için başlangıç yapın bir kaç sayfa okuyun.


 8. 24.Ocak.2016, 14:50
  4
  mum
  Administrator
  hatim bittikten sonra ne yapılır
  Alıntı
  hatim duasından sonra ne yapılır
  Hatim bitince dua edin ve Allahtan ne isteğiniz varsa söyleyin sonra yeni bir hatim için başlangıç yapın bir kaç sayfa okuyun.

 9. 24.Ocak.2016, 15:19
  5
  Kaan Aykas
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 29.Kasım.2015
  Üye No: 107289
  Mesaj Sayısı: 70
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1

  Cevap: Hatim bittikten sonra ne yapılır?

  Biz camide 5 kursiyeriz ayetleri sıra ile okuyoruz yani birisi bir ayeti sesli okurken diğer öğrenciler takip ediyor o şekilde ilerleniyor.ilk başlarda hatamız çok oluyordu hoca onları düzeltiyordu sonra doğrusunu okuyunca ilerliyorduk.Baya ilerledik hatamız da azaldı bitirdiğimiz zaman her bir öğrenci hatim indirmiş sayılırmı ?


 10. 24.Ocak.2016, 15:19
  5
  Kaan Aykas - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye
  Biz camide 5 kursiyeriz ayetleri sıra ile okuyoruz yani birisi bir ayeti sesli okurken diğer öğrenciler takip ediyor o şekilde ilerleniyor.ilk başlarda hatamız çok oluyordu hoca onları düzeltiyordu sonra doğrusunu okuyunca ilerliyorduk.Baya ilerledik hatamız da azaldı bitirdiğimiz zaman her bir öğrenci hatim indirmiş sayılırmı ?

 11. 26.Mayıs.2016, 14:22
  6
  Şem'a
  YÖNETİCİ

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 10.Mayıs.2007
  Üye No: 677
  Mesaj Sayısı: 2,914
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 31
  Bulunduğu yer: dünya

  Cevap: Hatim bittikten sonra ne yapılır?

  Hayır hatim sayılmaz.
  Hatim, dinleyerek olmaz hepsini her biriniz okumanız gerekir.


 12. 26.Mayıs.2016, 14:22
  6
  YÖNETİCİ
  Hayır hatim sayılmaz.
  Hatim, dinleyerek olmaz hepsini her biriniz okumanız gerekir.

 13. 15.Haziran.2016, 04:08
  7
  Misafir

  Cevap: Hatim bittikten sonra ne yapılır?

  Ben kur'an-ı kerim i hatim ettikten sonra hatim duasini kendim mi yapsam dogru olur yoksa imama soyleyip onun yapmasimi dogru olur


 14. 15.Haziran.2016, 04:08
  7
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Ben kur'an-ı kerim i hatim ettikten sonra hatim duasini kendim mi yapsam dogru olur yoksa imama soyleyip onun yapmasimi dogru olur

 15. 17.Haziran.2016, 01:58
  8
  arifselim
  Yönetici

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Nisan.2007
  Üye No: 211
  Mesaj Sayısı: 26,059
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Cevap: Hatim bittikten sonra ne yapılır?

  En doğrusu kendin hatimini bitirdikten sonra yapmandır. Bu konuda özel bir emir veya bir tavsiye yoktur ama istersen imamla da dua edilebilir. Allah kabul eylesin.


 16. 17.Haziran.2016, 01:58
  8
  Yönetici
  En doğrusu kendin hatimini bitirdikten sonra yapmandır. Bu konuda özel bir emir veya bir tavsiye yoktur ama istersen imamla da dua edilebilir. Allah kabul eylesin.

 17. 02.Temmuz.2016, 11:16
  9
  Misafir

  Cevap: Hatim bittikten sonra ne yapılır?

  ben bilgisayardan takip ediyorum kendim okumuyorum hatim etmiş olurmuyum tilavet secdelerini toplu yapabilrmiyim


 18. 02.Temmuz.2016, 11:16
  9
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  ben bilgisayardan takip ediyorum kendim okumuyorum hatim etmiş olurmuyum tilavet secdelerini toplu yapabilrmiyim

 19. 09.Temmuz.2016, 01:48
  10
  arifselim
  Yönetici

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Nisan.2007
  Üye No: 211
  Mesaj Sayısı: 26,059
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Cevap: Hatim bittikten sonra ne yapılır?

  Kuranı kerimi dinlemek ve takip etmekte de sevap vardır. Ama normal hatim okumuş olmazsın. Dinlediğin tilavet secdelerini de yapmak zorundasın. Doğrusu duyar duymaz yapmaktır eğer yapmadıysan toplu yapabilirsin.


 20. 09.Temmuz.2016, 01:48
  10
  Yönetici
  Kuranı kerimi dinlemek ve takip etmekte de sevap vardır. Ama normal hatim okumuş olmazsın. Dinlediğin tilavet secdelerini de yapmak zorundasın. Doğrusu duyar duymaz yapmaktır eğer yapmadıysan toplu yapabilirsin.

 21. 18.Şubat.2017, 01:21
  11
  Misafir

  Yorum: Hatim bittikten sonra ne yapılır?

  Televizyondan yada videodan takip ederek hatim yapmak olur mu


 22. 18.Şubat.2017, 01:21
  11
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Televizyondan yada videodan takip ederek hatim yapmak olur mu

 23. 18.Şubat.2017, 21:55
  12
  arifselim
  Yönetici

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Nisan.2007
  Üye No: 211
  Mesaj Sayısı: 26,059
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Yorum: Hatim bittikten sonra ne yapılır?

  Takip ederken okumak şartıyla bu hatim sayılır. Ancak okumadan sırf etmek yeterli değildir. Hatim sevabı için okumak esastır. Ama öğrenmek ve eğitim amaçlı gibi durumlar için takip edilebilir.


 24. 18.Şubat.2017, 21:55
  12
  Yönetici
  Takip ederken okumak şartıyla bu hatim sayılır. Ancak okumadan sırf etmek yeterli değildir. Hatim sevabı için okumak esastır. Ama öğrenmek ve eğitim amaçlı gibi durumlar için takip edilebilir.
+ Yorum Gönder
Git 12 Son