+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Rabbena duası kaçıncı sırada indirilmiş? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Rabbena duası kaçıncı sırada indirilmiş?


 2. rana
  Aciz Kul

  Cevap: rabbena duası kaçıncı sırada indirilmiş?


  Reklam  Cevap: Rabbenâ âtinâ duası: "Rabbenâ âtinâ fid-Dünyâ haseneten ve fil-âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr."

  Anlamı: Bakara suresi, ayet 201 - Yine onlardan: "Ey Rabbimiz! Bize dünyada bir güzellik ve ahirette de bir güzellik ver ve bizi ateş azabından koru!" diyenler vardır.


  Bakara Sûresi Nüzul Sebebi

  Bakara suresi, surenin 67-73. ayetlerinde geçen inek kıssası nedeniyle bu adı almıştır. Fakat bu, surenin konusunu bildirmek amacıyla verilmiş bir isim değildir. Bu nedenle, nasıl ki Veli, Ali gibi isimler başka dillere tercüme edilemiyorsa, Bakara da "inek" veya "buzağı" diye tercüme edilemez. Çünkü o zaman, surenin konusunun "inek" olduğu zannedilebilir. Kur'an'da, bu şekilde adlandırılmış daha birçok sure vardır. Çünkü (ne kadar zengin olursa olsun) Arapça, surelerde ele alınan konunun genişliğini kapsayacak kadar şümullü kelimelere sahip değildir. Aslında bütün dillerde aynı eksiklik vardır.
  Nüzul Zamanı: Medenî bir sure olmasına rağmen Bakara, Mekkî bir sure olan Fatiha'nın hemen ardından gelmektedir Fatiha "Bizi doğru yola ilet" duasıyla bitiyordu Bakara ise, "Bu bir kitaptır ve hidayettir" diye başlıyor
  Bakara suresinin büyük bir bölümü Hz Peygamber'in (sa) Medine'de geçirdiği ilk iki yılda nazil olmuştur Daha sonraki dönemde nazil olan kısa bir bölüm de, surede ele alınan konuyla yakın bağlantısı olduğu için sonradan sureye eklenmiştir. Örneğin, faizi yasaklayan ayetler Hz Peygamber'in (sa) hayatının son döneminde nazil olmuş; fakat, bu sureye eklenmiştir. Aynı nedenle, Medine'ye hicretten önce Mekke'de nazil olan son ayetler de (284-286) bu sureye dahil edilmiştir.


  ************


  153-251 Bu bölümde, müslümanlara Hidayet'i tebliğ etmeleri için emanet edilen liderliğin ağır sorumluluklarını kaldırabilmeleri için pratik çözümler sunuluyor. Ümmet'i ahlâken eğitmek için namaz, oruç, zekât, hac ve cihad farz kılınıyor. Müminler ulu'l-emre itaat etme, adil olma, verdikleri sözde durma, anlaşmalara sadık kalma, mallarını Allah yolunda harcama konularında teşvik ediliyorlar. Günlük hayatlarını düzenlemeleri ve ahenkli bir şekilde devam ettirebilmeleri için yine sosyal, ekonomik, politik ve uluslararası meselelerin çözümü için gerekli kanun ve düzenlemeler bildiriliyor. Diğer taraftan Ümmet'i bozulup dağılmaktan korumak üzere içki, kumar, faizle borç vermek vs. yasaklanıyor. Bunların arasında, uygun yerlerde imanın temel esasları da yerleştiriyor; çünkü, ancak bunlar, kişinin Hidayet'e bağlanmasını sağlayıp destekleyebiliyor.

+ Yorum Gönder
rabbena duası ne zaman indirildi,  rabbena duaları ne zaman indirildi,  rabenna duası ne zaman indirildi,  rabbena atina ne zaman indirildi,  rabbena duasinin nuzul sebebi