Konusunu Oylayın.: İslam düşünce tarihi çıkmış soru ve cevapları

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 7 kişi
İslam düşünce tarihi çıkmış soru ve cevapları
 1. 16.Aralık.2012, 14:48
  1
  Misafir

  İslam düşünce tarihi çıkmış soru ve cevapları


  İslam düşünce tarihi çıkmış soru ve cevapları Mumsema islam düşünce tarihi çıkmış soru ve cevapları


 2. 16.Aralık.2012, 14:48
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  islam düşünce tarihi çıkmış soru ve cevapları

 3. 07.Ocak.2013, 03:28
  2
  Yetim
  Hadimul Müslimin

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 31.Ocak.2007
  Üye No: 9
  Mesaj Sayısı: 1,987
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 22
  Bulunduğu yer: Hadimul Müslimin

  Cevap: islam düşünce tarihi çıkmış soru ve cevapları
  islam düşünce tarihi soruları

  1)Hariciler’in “ Hüküm yalnız Allah’ındır” sözü
  aşağıdakilerden hangisini ifade etmez?

  A)Allah’ın verdiği karar tartışılamaz.
  B)Kur’an’ın anlamı yine Kur’an’a bakarak
  anlaşılır.

  C)Kur’an insanlar arasında mutlak
  hakemdir.

  D)Kur’an’ı yorumlama eylemi Allah’ın hükmünü ortaya
  çıkaracak şekilde olmalıdır.

  E)Kur’ani hakikat kendiliğinden
  apaçıktır.


  2)Aşağıdaki düşünürlerden hangisi Osmanlı “Tehafüt”
  geleneği içinde yer almaz?

  A)Hocazade( Muslihiddin Mustafa)
  B)Kemalpaşazade(ıbn Kemal)
  C)Müeyyedzade(Abdullah çelebi)
  D)Bedreddin Simavi
  E)Muhammed Karabaği

  3)Suhreverdi’ye göre bilgiye ulaşmada en
  yetkin
  kişi kimdir?

  A)Filozof
  B)Ayetullah
  C)Hakim-i Müteellih
  D)Müteellih
  E)Alim-i Müteellih

  4)ıbn Bâacce’ ye göre bozuk bir toplumda
  yaşayan,entelektüel kabiliyetleri gelişmiş bir filozof nasıl erdemli kalabilir
  ve mutluluğa ulaşabilir?

  A)Bilinçli bir şekilde yalnızlığı tercih
  ederek

  B)Dini ibadetlere yoğun bir şekilde kendini
  vererek

  C)Ülke yöneticilerini konu hakkında
  uyararak

  D)Aile bağlarını güçlendirerek
  E)Müzik eğitimine ağırlık vererek
  www.ilimhazinem.com dan
  alıntıdır.


  5)Aşağıdakilerden hangisi ıbn Sinâ’nın eserlerinden
  biri değildir?

  A)Uyûn’ül -Hikme
  B)Risale fi def’il-a**an
  C)Dânişnâme-i Alâi
  D)En-Necât
  E)Eş-şifa

  6)Osmanlı düşüncesinde yatay
  bilincin temel özelliği aşağıdakilerden
  hangisidir?


  A)Eski-yeni şekilde olmak üzere zamansal( tarihsel)
  süreci ikiye bölme

  B)Tek hakikat tasarımına göre algılama
  C)Hakikatin çokluğunu kabullenme
  D)Batının üstünlüğüne inanma
  E)Yükseliş dönemi Osmanlı düşüncesini
  yüceltme


  7)Aşağıdaki düşünürlerden hangisi ıslam dünyasında
  Aristoteles’in pek çok eserini şerh etmiş ve O’nu en iyi anlamış kişi olarak ün
  yapmıştır?

  A)Gazzali
  B)Farabi
  C)ıbn Rüşd
  D)ıbn Sinâ
  E)Kindi

  8)Aşağıdakilerden hangisi Tehafüt
  geleneğinin en önemli sonucu olarak kabul
  edilebilir?

  A)Felsefi problemlerle ilgili tartışmanın halkın bütün
  kesimlerine yayılması

  B)Felsefi düşüncenin canlı tutulup bu alanda dinamizmin
  sağlanması

  C)Filozofların, devlet ve toplum nazarında itibar
  kazanması

  D)Felsefenin dini düşünceyi açıklayan bir şekle
  dönüştürülmesi

  E)Dinin, felsefenin etkisinden
  kurtarılması.


  9)Osmanlı düşüncesindeki sentezleme çabası
  hangi temel yöntemi izlemiştir?

  A)Soyutlama( düşünür kılma)
  B)Taklit
  C)Analiz
  D)Eleştiri
  E)Sorgulama

  10)ıbn Haldun’a göre aşağıdakilerden hangisi
  göçebe/bedevi yaşamın özelliklerinden biridir?

  A)Rahatlığa alışma
  B)Korkaklık
  C)Kırılganlık
  D)ış bölümü
  E)Özgürlük

  11)ıbrahim Kasapbaşızâde aşağıdaki felsefe akımlarından
  hangisi ile ilgili eser yazmıştır?

  A)Eflatunculuk
  B)şüphecilik
  C)Sofistik
  D)Dehrilik
  E)Fisagorculuk

  12)Aşağıdakilerden hangisi ıbn Miskeveyh’in
  eserlerinden biridir?

  A)Tehafüt
  B)Tahkik mâ lil- Hind
  C)Tecaribü’l-Ümem
  D)şifaü’s-Sail
  E) Mukaddime

  13)Bir dönem ıslam Felsefesinin önemli terimlerinden
  biri olarak kullanılan “tehafüt” kavramının karşılığı aşağıdakilerden
  hangisidir?

  A)Kapalılık
  B)Faydasızlık
  C)Düzensizlik
  D)Tutarsızlık
  E)Karasızlık

  14)Batının Müslümanlara karşı önyargısına şahit olarak
  Müslüman olmuş ünlü Fransız düşünür Roger Garaudy’nin dinler ve milletler
  arasındaki bu önyargı ile mücadele etmek için UNESCO’ya bağlı olarak kurduğu
  enstitü aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Sanal ıletişim Enstitüsü
  B)Açık Toplum Enstitüsü
  C)Medeniyetlerin Diyalogu için Milletlerarası
  Enstitüsü

  D)Dinlerarası Barış Enstitüsü
  E)Davranış Bilimleri Enstitüsü


  15)ıslam filozoflarını eserlerini asıllarından okumak
  ve ıslam dini hakkında doğrudan bilgi edinmek amacıyla Arapça öğrenen modern
  batılı filozof kimdir?


  A)Hamilton
  B)Locke
  C)Descartes
  D)Hume
  E)Kant

  16)Batıda Ortaçağın erken dönemlerinde “Avennesar”
  adıyla anılan Müslüman filozof kimdir?

  A)ıbn Bâacce
  B)Farabi
  C)Kindi
  D)ıbn Rüşd
  E)ıbn Sinâ

  17)ıbn Haldun’a göre toplumları bir arada tutan ve
  tarihteki toplumların yükselişini açıklayan şey aşağıdakilerden
  hangisidir?

  A)Sosyal gelişmişlik
  B)Tarihdaşlık
  C)Zenginlik
  D)Dindaşlık
  E) Asabiye

  18)Aşağıdakilerden hangisi ıbn Haldun’a göre, bir
  toplumun geçirdiği aşamalardan biridir?

  A)Teknoloji aşaması
  B)Sanayi aşaması
  C)Medeniyet aşaması
  D)Tanım aşaması
  E)ımar aşaması

  19)Taşköprüzâde’nin ilimlerin tasnifi ile ilgili eseri
  aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Tehafütü’l- Felasife
  B)Keşfü’z-Zunun
  C)Kitabu’z-Zâhira
  D)Mevzuât-ı Ulûm
  E)Er-Risaletü’l- Esiriyye fi’l-Mizan

  20)Allah’ın varlığı ve varlığının ispatı konularında
  Farabi’den çok etkilenen skolastik dönem düşünürü aşağıdakilerden
  hangisidir?

  A)Bacon
  B)Hegel
  C)Descartes
  D)Scot
  E)St.Thomas

  CEVAP ANAHTARI = 1)D 2)D 3)C 4)A 5)B 6)A 7)C 8)B 9)A 10)E 11)A12)C 13)D 14)C 15)B 16)B 17)E 18)E 19)D 20)E


 4. 07.Ocak.2013, 03:28
  2
  Hadimul Müslimin  islam düşünce tarihi soruları

  1)Hariciler’in “ Hüküm yalnız Allah’ındır” sözü
  aşağıdakilerden hangisini ifade etmez?

  A)Allah’ın verdiği karar tartışılamaz.
  B)Kur’an’ın anlamı yine Kur’an’a bakarak
  anlaşılır.

  C)Kur’an insanlar arasında mutlak
  hakemdir.

  D)Kur’an’ı yorumlama eylemi Allah’ın hükmünü ortaya
  çıkaracak şekilde olmalıdır.

  E)Kur’ani hakikat kendiliğinden
  apaçıktır.


  2)Aşağıdaki düşünürlerden hangisi Osmanlı “Tehafüt”
  geleneği içinde yer almaz?

  A)Hocazade( Muslihiddin Mustafa)
  B)Kemalpaşazade(ıbn Kemal)
  C)Müeyyedzade(Abdullah çelebi)
  D)Bedreddin Simavi
  E)Muhammed Karabaği

  3)Suhreverdi’ye göre bilgiye ulaşmada en
  yetkin
  kişi kimdir?

  A)Filozof
  B)Ayetullah
  C)Hakim-i Müteellih
  D)Müteellih
  E)Alim-i Müteellih

  4)ıbn Bâacce’ ye göre bozuk bir toplumda
  yaşayan,entelektüel kabiliyetleri gelişmiş bir filozof nasıl erdemli kalabilir
  ve mutluluğa ulaşabilir?

  A)Bilinçli bir şekilde yalnızlığı tercih
  ederek

  B)Dini ibadetlere yoğun bir şekilde kendini
  vererek

  C)Ülke yöneticilerini konu hakkında
  uyararak

  D)Aile bağlarını güçlendirerek
  E)Müzik eğitimine ağırlık vererek
  www.ilimhazinem.com dan
  alıntıdır.


  5)Aşağıdakilerden hangisi ıbn Sinâ’nın eserlerinden
  biri değildir?

  A)Uyûn’ül -Hikme
  B)Risale fi def’il-a**an
  C)Dânişnâme-i Alâi
  D)En-Necât
  E)Eş-şifa

  6)Osmanlı düşüncesinde yatay
  bilincin temel özelliği aşağıdakilerden
  hangisidir?


  A)Eski-yeni şekilde olmak üzere zamansal( tarihsel)
  süreci ikiye bölme

  B)Tek hakikat tasarımına göre algılama
  C)Hakikatin çokluğunu kabullenme
  D)Batının üstünlüğüne inanma
  E)Yükseliş dönemi Osmanlı düşüncesini
  yüceltme


  7)Aşağıdaki düşünürlerden hangisi ıslam dünyasında
  Aristoteles’in pek çok eserini şerh etmiş ve O’nu en iyi anlamış kişi olarak ün
  yapmıştır?

  A)Gazzali
  B)Farabi
  C)ıbn Rüşd
  D)ıbn Sinâ
  E)Kindi

  8)Aşağıdakilerden hangisi Tehafüt
  geleneğinin en önemli sonucu olarak kabul
  edilebilir?

  A)Felsefi problemlerle ilgili tartışmanın halkın bütün
  kesimlerine yayılması

  B)Felsefi düşüncenin canlı tutulup bu alanda dinamizmin
  sağlanması

  C)Filozofların, devlet ve toplum nazarında itibar
  kazanması

  D)Felsefenin dini düşünceyi açıklayan bir şekle
  dönüştürülmesi

  E)Dinin, felsefenin etkisinden
  kurtarılması.


  9)Osmanlı düşüncesindeki sentezleme çabası
  hangi temel yöntemi izlemiştir?

  A)Soyutlama( düşünür kılma)
  B)Taklit
  C)Analiz
  D)Eleştiri
  E)Sorgulama

  10)ıbn Haldun’a göre aşağıdakilerden hangisi
  göçebe/bedevi yaşamın özelliklerinden biridir?

  A)Rahatlığa alışma
  B)Korkaklık
  C)Kırılganlık
  D)ış bölümü
  E)Özgürlük

  11)ıbrahim Kasapbaşızâde aşağıdaki felsefe akımlarından
  hangisi ile ilgili eser yazmıştır?

  A)Eflatunculuk
  B)şüphecilik
  C)Sofistik
  D)Dehrilik
  E)Fisagorculuk

  12)Aşağıdakilerden hangisi ıbn Miskeveyh’in
  eserlerinden biridir?

  A)Tehafüt
  B)Tahkik mâ lil- Hind
  C)Tecaribü’l-Ümem
  D)şifaü’s-Sail
  E) Mukaddime

  13)Bir dönem ıslam Felsefesinin önemli terimlerinden
  biri olarak kullanılan “tehafüt” kavramının karşılığı aşağıdakilerden
  hangisidir?

  A)Kapalılık
  B)Faydasızlık
  C)Düzensizlik
  D)Tutarsızlık
  E)Karasızlık

  14)Batının Müslümanlara karşı önyargısına şahit olarak
  Müslüman olmuş ünlü Fransız düşünür Roger Garaudy’nin dinler ve milletler
  arasındaki bu önyargı ile mücadele etmek için UNESCO’ya bağlı olarak kurduğu
  enstitü aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Sanal ıletişim Enstitüsü
  B)Açık Toplum Enstitüsü
  C)Medeniyetlerin Diyalogu için Milletlerarası
  Enstitüsü

  D)Dinlerarası Barış Enstitüsü
  E)Davranış Bilimleri Enstitüsü


  15)ıslam filozoflarını eserlerini asıllarından okumak
  ve ıslam dini hakkında doğrudan bilgi edinmek amacıyla Arapça öğrenen modern
  batılı filozof kimdir?


  A)Hamilton
  B)Locke
  C)Descartes
  D)Hume
  E)Kant

  16)Batıda Ortaçağın erken dönemlerinde “Avennesar”
  adıyla anılan Müslüman filozof kimdir?

  A)ıbn Bâacce
  B)Farabi
  C)Kindi
  D)ıbn Rüşd
  E)ıbn Sinâ

  17)ıbn Haldun’a göre toplumları bir arada tutan ve
  tarihteki toplumların yükselişini açıklayan şey aşağıdakilerden
  hangisidir?

  A)Sosyal gelişmişlik
  B)Tarihdaşlık
  C)Zenginlik
  D)Dindaşlık
  E) Asabiye

  18)Aşağıdakilerden hangisi ıbn Haldun’a göre, bir
  toplumun geçirdiği aşamalardan biridir?

  A)Teknoloji aşaması
  B)Sanayi aşaması
  C)Medeniyet aşaması
  D)Tanım aşaması
  E)ımar aşaması

  19)Taşköprüzâde’nin ilimlerin tasnifi ile ilgili eseri
  aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Tehafütü’l- Felasife
  B)Keşfü’z-Zunun
  C)Kitabu’z-Zâhira
  D)Mevzuât-ı Ulûm
  E)Er-Risaletü’l- Esiriyye fi’l-Mizan

  20)Allah’ın varlığı ve varlığının ispatı konularında
  Farabi’den çok etkilenen skolastik dönem düşünürü aşağıdakilerden
  hangisidir?

  A)Bacon
  B)Hegel
  C)Descartes
  D)Scot
  E)St.Thomas

  CEVAP ANAHTARI = 1)D 2)D 3)C 4)A 5)B 6)A 7)C 8)B 9)A 10)E 11)A12)C 13)D 14)C 15)B 16)B 17)E 18)E 19)D 20)E
+ Yorum Gönder