+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Şehidlerin cesetleri çürümüyor mu? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Şehidlerin cesetleri çürümüyor mu?


 2. gökhanagt
  Sorma neden?

  Cevap: Şehidlerin cesetleri çürümüyor mu?


  Reklam  Cevap: "Şehitlerin cesedi çürümez." diye bir kaide bulunmamakla birlikte,
  bazı şehitlerin cesetlerinin çürümediği bilinmektedir. Allah bazı veli kullarının da cesedini çürütmemektedir.

  Şehitlerin cesetlerinin çürümeyeceğine dair sahih bir hadis bilinmemektedir. Bu konuda sadece Peygamberlerin cesetlerinin çürümeyeceğine dair hadisler vardır.

  Evs b. Evs’in bildirdiğine göre peygamberimiz(a.s.m) şöyle buyurmuştur: “Allah peygamberlerin cesetlerini toprağa haram kılmıştır
  ”(Ebu Davud, salat, 207, Nesaî, Cuma, 5).

  Buna göre, peygamberlerin dışındaki insanların cesetleri -veli ve şehit de olsa- çürür. Fakat bu mutlaka çürür anlamına da gelmez. Allah bazı -veli veya şehit- kullarını da çürümekten koruyabilir. Bu gibi vakaların belgeleri de azımsanmayacak kadardır.

  Örneğin; Buharî’nin bildirdiğine göre Hz. Cabir şunları anlatmıştır: Uhud savaşı zamanı geldiğinde, o gece babam beni yanına çağırıp şunları söyledi:

  “Bana öyle geliyor ki, bu savaşta Resulullah(a.s.m)’ın sahabeleri arasında ilk öldürülenlerden olacağım. Benden sonra -Resulullah hariç- senden daha aziz bir varlık bırakmamaktayım. Bazı borçlarım var onları öde, kız kardeşlerine karşı iyi davran/iyi şeyler tavsiye et.”
  Nihayet sabahladığımızda (uhud savaşı başlayınca), babam ilk öldürülen/şehit oldu. Onu başka bir kimseyle birlikte aynı kabre defnedildi. Fakat benim nefsim babamın başkasıyla aynı kabirde kalmasına razı olmadı, altı ay sonra kabirden çıkardığımda –kulağındaki küçük bir izin dışında- ilk gün koyduğum gibiydi” (bk. Fethu’l-Bârî, 3/214)

  İbn Hacer’e göre, Cabir’in babası Abdullah’ın cesedinin bozulmaması hem onun bir kerametinin, hem de şehitliğinin bir tezahürüdür. (a.g.e, 3/217)


  Sorularla İslamiyet


+ Yorum Gönder