+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Peygamberimiz kısasa kısas uygulaması yapmış mıdır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Peygamberimiz kısasa kısas uygulaması yapmış mıdır?


 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: Peygamberimiz (sav), kısasa kısas uygulaması yapmış mıdır?


  Reklam  Cevap: - “Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı…”, “Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki suç işlemekten sakınırsınız.” (Bakara, 2/178, 179) mealindeki ayetlerin -kısasla ilgili- emri ortada dururken, bu emrin uygulanmaması düşünülebilir mi?

  - Hadis kaynakları, Hz. Peygamber (a.s.m)’in kısas hükmünü uyguladığını göstermektedir. Bir misal vermek gerekirse, “Müslüman bir kadının başını -iki taş arasında- ezerek öldüren bir Yahudi katile aynı cezayı uygulamıştır.” (Buharî, Husumat, 1, diyat,13; Müslim, Kasame, 17)

  - Soruda söz konusu edilen bilgiye rastlayamadık. Bunun aksini gösteren bilgiler vardır.

  Mesela; -zayıf- bir hadiste şöyle buyurulmuştur: “Mümin, kafire kısas olmaz.”(Mecmau’z-Zevaid, 6/292).

  - Diğer -sahih- bir rivayete göre, Mekke fethi gününde Huzeyl kabilesinden bir Müslüman; daha önce aralarında husumet bulunan bir kâfiri öldürmüş, bunu duyan Hz. Peygamber (a.s.m); “Eğer bir kafiri öldüren bir Müslümanı (kısasa tabi tutarak) öldürseydim, seni öldürecektim.” diye buyurmuştur.”( a.g.y).

  - Bu gibi hadis rivayetlerine dayanan dört mezhep alimleri “Bir Müminin kafîre kısas olamayacağı.” hususunda ittifak halindedir.(bk. V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 6/267).

  Kısas hukuki bir haktır. Devlet eliyle uygulanır. Eğer bu dünyada gerekli ceza uygulanmamışsa, kişi ahirette hakkını alacaktır. Haksızlığa uğrayan kişi kendisi, eğer kendisi hayatta değilse varisleri, kısas uygulanacak kimseyi affedebilir.+ Yorum Gönder