+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hangi süre ne için okunur? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hangi süre ne için okunur?


 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Hangi süre ne için okunur?


  Reklam  Cevap: internette aşağıdaki bilgiler paylaşılmış ama bunların dini bir dayanağı yoktur.
  Kuran şifadır her maddi ve manevi hastalığa iyi gelir.


  Hangi Sure Hangi Rahatsizliga Iyi Gelir (Burada)
  1-BAKARA SURESİ
  tehlike aninda ve duanin kabul olmasi icin elif,lam,mim ayeti okunur,ruhi bunlaima karsi üc defa okunur..
  2-ALI IMRAN SURESI
  borctan kurtulmak ve zengin olmak icin 3er defa okunur...
  3-NISA SURESI
  akrabalar arasindaki anlasmazligi ortadan kaldirmak icin okunur...
  4-MAIDE SURESI
  her türlü zarardan korunmak icin bu mubarek sure 7 defa okunur..
  5-EN´AM SURESI
  istek ve dilegin olmasi icin 7 defa okunur...
  6-A´RAF SURESI
  dünya ve ahiret mutluguu icin okunur
  7-ENFAL SURESI
  bu mübarek sure zindandan,iftira ve musibetten kurtulmak icin 7 defa okunur..
  8-TEVBE SURESI
  her cesit swerden kurtulmak icin 7 defa okunur,yazilir asilirsa o yere hirsiz girmez....
  9-YUNUS SURESI
  bu mubarek sureyi tasiyan kimsenin düsm,ani hezimete ugrar..
  10-HUD SURESI
  zalimden intikam icin 3 defa okunur
  11-YUSUF SURESI
  izzet ve saadete nail olup,bahtin acilmasi icin okunur
  12-R´AD SURESI
  düsmanin kahri icin okunur
  13-IBRAHIM SURESI
  ahlakin güzellesmesi icin 10 defa okunur
  14-HICIR SURESI
  ticaretin kazancli olmasi icin 3 defa okunur
  15-NAHIL SURESI
  azginligin ve fesadin kaldirilmasi icin 10 defa okunur
  15-ISRA SURESI
  hilecilerin serrinden korunmak icin okunur
  16-KEHIF SURESI
  bu mubarek sureyi okuyan kimse her türlü fitne ve musibetten korunur...
  17-MERYEM SURESI
  bu sureyi 41 kere okuyan kimse fakirlikten kurtulur...
  18- SURESI
  bu mubarek sureyi 21 defa okuyan kimsenin kismeti acilir...
  19-ENBIYA SURESI
  her türlü tehlikeye karsi okunur
  20-MÜMINUN SURESI
  bu sureyi okuyan kimsleerr imani ve itikadi yönden düzeleir,imanin kemaline erer..
  21-NUR SURESI
  bu sureyi okuyan kimse vesveseden kurtulur,kemali imane ve yakine erer...
  22-FURKAN SURESI
  düsmanin perisan olmasi icin okunur
  23-SUARA SURESI
  zarardan korunmak icin okunur
  24-NEML SURESI
  bu sureyxi okuyan kimse düsmanlarinin serrinden korunur
  25-KASAS SURESI
  azab ve esaretten kurtulmak icin okunur
  26-ANKEBUT SURESI
  akli yükselen kimselere okunursa sifa bulur..
  27-RUM SURESI
  düsmana galip olmak icin okunur
  28-LOKMAN SURESI
  dahili hastaliklara karsi 7 defa okunur
  29-SECDE SURESI
  yazilarak evin icine konursa her türlü afetten korunur
  30-AHZAB SURESI
  nasip ve kismetin acilmasi icin yedi defra okunur
  31-SEBE´ SURESI
  bu sureyi okuyan kimse cin serrinden emin olur
  32-FATIR SURESI
  bu mübarek sureyi okuyan kimsemahlzukat tarafindan sevilirl..
  33-YASIN SURESI
  bu mubarek sureyi 70 defa okuyan her muradina nail olur...
  34-SAFFAT SURESI
  bu sureyi okuyanlarin rizki cogalir
  35-SAD SURESI
  bu sureyi okuyanlar zarar verici hayvanlarin serrinden emin olur
  36-ZUMER SURESI
  halk icinde aziz muhterem olmak icin okunur
  37-MÜMIN SURESI
  kötü insanin serrinden emin olmak icin 7 defa okunur
  38-FUSILLET SURESI
  bu sureyi okuyan kimse yolculukta her türlü tehlikeden emin olur
  39-SURA SURESI
  bu sureyi okuyan kimse hasmini maglub eder
  40-ZUHRUF SURESI
  yedi defa okuyan kimse her muradina nail olur
  41-DUHAN SURESI
  üc defa okuyan her dilegini elde eder
  42-CASIYE SURESI
  iftiradan kurtulmak icin okunur
  43-AHKAF SURESI
  bu sureyi okuyan cin serrinden emin olur
  44-MUHAMMED SURESI
  zarardan kurtulup saadete nail olmak icin okunur
  45-FETIH SURESI
  bu sureyi 7 defa okuyan kimse her müskülünü halledip her muradina nail olur
  46-HÜCURAT SURESI
  hastaligin sifa bulmasi cin 7 defa okunur
  47-KAF SURESI
  cuma gecelri okuyan ahiret saadetine nail olour
  48-ZARIYAT SURESI
  70 defa okuyan kitlik yüzü görmez
  49-TUR SURESI
  bu sureyi okuyan hakka yaklasir dertlerden kurtulur
  50-NECM SURESI
  21 defa okuyan her muradina erer
  51-KAMER SURESI
  70 defa okuyan kimse zalimin serrinden korunur
  52-RAHMAN SURESI
  hayir kapilarinin acilmasi icin 70 defa okunur
  53-VAKIA SURESI
  bu sureyi 41 defa okuyan fakirlik cekmez kazanci bereketli olur
  54-HADID SURESI
  ruhi bunalimdan kurtulmak icin 75 defa okunur
  55-MUCADELE SURESI
  bu sure bir avuc topraga üc defa okunurark düsman tarafina sacilirsa düsman hezimete ugrar
  56-HASIR SURESI
  40 gün kirkar defa okucyan her türlü muradina nail olur
  57-MUMTEHINA SURESI
  bu sureyi okumaya devam edenle.r haramdan korunur borclu ise borcunun kolaylikla öder
  58-SAF SURESI
  70 defa okuyan aile huzurusuzlugundan kurtulur
  59-CUMA SURESI
  helalinden evlenmek isteyen kimse 18 defa okursa nasibi acilir
  60-MUNAFIKUN SURESI
  nifaktan kutulmak serre hedef olmamak icin 7 defa okunur
  61-TEGABUN SURESI
  nefes darligina karsi suya yedi defa okunarak icilmeli
  62-TALAK SURESI
  3 defa okuyan refikasi ile güzel gecinir
  63-TAHRIM SURESI
  21 defa okuyanini düsmani dost olur
  64-MÜLK SURESI
  41 defa okuyan her beladan kurtulur..kabir azabi cekmez
  65-KALEM SURESI
  serden korunmak ve her murada nail olmak icin 71 defa okunmali
  66-ELHAKKA SURESI
  ahiret mutluguna ermek iicn 71 defa okunur
  67-MEARIC SURESI
  zafere ermek icin 180 defa okunur
  68-NUH SURESI
  1000 defa okuyan kimse düsmanini kahreder
  69-CIN SURESI
  bu sureyi 7 defa okuyan kimse nazardan sara hastaligindan ve evhamdan sifaya kavusur
  70-MÜZEMMIL SURESI
  40 defa okluyan kimsenin rizki ummadigi yerden gelir
  71-MÜDESSIR SURESI
  bu sureyi celileyi okuyan nefsi emmarenin sultasindan kurtulur
  72-KIYAME SURESI
  cuma geceleri okuyan kimse ahiret saadetine nail olur
  73-INSAN SURESI
  70 defa okuyan kimse kötü ahlaktan kurtulur..hak dostlarinin zümresine nail olur
  74-MÜRSELAT SURESI
  7 defa okuyan göz hastaligina yakalanmaz
  75-NEBE´ SURESI
  ikindiden sonra okuyan dfünmya ve ahiret saadetine nail olur
  76-NAZIAT SURESI bu sureyi her gece okuyan kimse son nefesini kelimeyi evhit ile kapar
  77-ABESE SURESI
  yakine ermek icin 7 defa okunur

  78-TEKVIR SURESI
  müsküllerin halli icin 7 defa okunur

  79-INFITAR SURESI
  her muradina nail olmak icin 212 defa okunur

  80-MUTAFFIFIN SURESI
  aglayan cocugu susturmak icin 5 defa okunur

  81-INSIKAK SURESI
  dogumunun kolay olmasi icin 7 defa okunur

  82-BURUC SURESI
  fitneci ve hasedcilerin serrinden kurtulmak icin 10 defa okunur

  83-TARIK SURESI
  cin serrinden kurtulmak icin 3 defa okunur


  84-A´LA SURESI
  3 defa okuyan seferden selametledöner

  85-GASIYE SURESI
  vücuttaki her türlü yelin izalesi icin 3 gün 7erdefa okunur

  86-FECIR SURESI
  belanin uzaklastirilmasi icin 7 defa okunur

  87-BELED SURESI
  kiyamette hesabin kolay gecmesi icin 7 defa okunur

  88-SEMS SURESI
  her türlü beladan korunmak icin 41 defa okunur

  89-LEYL SURESI
  180 defa okuyan fakirlikten kurtulur

  90-INSIRAH SURESI
  okamaya devam eden kimse kalb sikintisindan kurtulur bol rizka kavusur

  91-TIN SURESI
  7ser defa okuyan kimse kötü ahlaktan kurtulur

  92-ALAK SURESI
  7ser defa okuyan kimsenin sözü gecerli olur

  93-kADIR SURESI
  her müskülün halli icin 21 defa okunur

  94-BEYYINE SURESI
  bu sureyi vird edinerek devamli okuyanlar kamil insanlarin makamina ererler

  95-ZILZAL SURESI
  40 bin defa okuyan kimse düsmanini helak eder

  96-ADIYAT SURESI
  3 defa okuyan nazardan korunur

  97-KADRI-A SURESI
  her isin intizami icin 100 defa okunur

  98-TEKASÜR SURESI
  dünyavi ve uhrevi musibetlerden kurtulmak icin günde 3 defa okunur

  99-ASIR SURESI
  is hastaliklarin tedavisi icin yazilarak suyu icilir...70 defa okunur

  100-HÜMEZE SURESI
  insanlarin zemminden ve iftirasindan kurtulmak icin 21 defa okunur

  101-FIL SURESI
  aksamla yatsi arasinda 1000 defa okuyan kimse her türlü muradina nail olur

  102-KUREYS SURESI
  zengin ve güzel ahlakla sahipü olmak icin 7 defa okunur

  103-MAUN SURESI
  41 defa okuyan kimse hz muhammedi rüyasinda görür

  104-KEVSER SURESI
  100 defa okuyan muradina nail olur..resulu ekremi rüyasina görür

  105-KAFIRUN SURESI
  yatarken okuyan kimse imanini seytandan korumus olur

  106-NASR SURESI
  her muradinin halli icin 1000 defa okunur

  -107TEBBET SURESI
  düsmaninin helaki icin 1000 defa okunur

  108-IHLAS SURESI
  100 defa okuyan kamil bir imana erer..10 defa okuyan kimsenin amel defterine günah yazilmaz.1000 defa okuyanin vücudu kabirde cürümez..10000 defa okuyan her muradiuna nail olur

  109-FELAK SURESI
  sihri tesirsiz hale getirmek ve seytanidan korunmak icin 41 defa okunur

  200-NAS SURESI
  cin serrinden ve evhamdan korunmak icin 21 defa okunur


+ Yorum Gönder