+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hangi Sure Kaçıncı Sayfada? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hangi Sure Kaçıncı Sayfada?

  Sual: Hangi Sure Kaçıncı Cüzde? yusuf suresi kaçıncı sayfada, yasin kaçıncı sayfada, sekine suresi kuranda kaçıncı sayfada açıklar mısınız ? ? 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: Hangi Sure Kaçıncı Sayfada?


  Reklam  Cevap: Sorunu biraz daha açıklayıcı sorarsan yardımcı olurum kardeş...

 3. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  1. cüz:
  a) El-Fatiha
  b) El-Bakara

  2. cüz
  -El-Bakara

  3. cüz
  a) El-Bakara
  b) Ali Imran

  4. cüz
  a) Ali Imran
  b) En-Nisa

  5. cüz
  -En-Nisa

  6. cüz
  a) En-Nisa
  b) El- Maide

  7. cüz
  a) El-Maide
  b) El-En`am

  8. cüz
  a) El-En`am
  b) El-A`raf

  9. cüz
  a) El-A`raf
  b) El-Enfal

  10. cüz
  a) El-Enfal
  b) Et-Tevbe

  11. cüz:
  a) Et-Tevbe
  b) Yunus

  12. cüz:
  a) Hud
  b) Yusuf

  13. cüz:
  a) Yusuf
  b) Er-Ra`d
  c) Ibrahim

  14. cüz:
  a) Hicir
  b) En-Nahl

  15. cüz:
  a) El-Isra
  b) El-Kehf

  16. cüz:
  a) Meryem
  b) Ta-Ha

  17. cüz:
  a) El-Enbiya
  b) El-Hac

  18. cüz:

  a) El-Mü`minün suresi
  b) En-Nur suresi
  c) El-Furkan

  19. cüz:
  a) El-Furkan suresi
  b) Es-Suara suresi
  c) En-Neml suresi

  20. cüz:
  a) En-Neml suresi
  b) El-Kasas suresi
  c) El-Ankebut suresi

  21. cüz:
  a) Er-Rum suresi
  b) Lukman suresi
  c) Es-Secde suresi
  d) El-Ahzab suresi

  22. cüz:
  a) El-Ahzab suresi
  b) Sebe`suresi
  c) Fatir suresi
  d) Yasin suresi

  23. cüz:
  a) Yasin suresi
  b) Es-Saffat suresi
  c) Sad suresi
  d) Ez-Zümer suresi

  24. cüz:
  a) Ez-Zümer suresi
  b) El-Mü`min suresi
  c) Fussilet suresi

  25. cüz:
  a) Fussilet suresi
  b) Es-Sura suresi
  c) Ez-Zuhruf suresi
  d) Ed-Duhan suresi
  e) El-Casiye suresi

  26. cüz:
  a) El-Casiye suresi
  b) El-Ahkaf suresi
  c) Muhammed (Kital) suresi
  d) Fetih suresi
  e) El-Hucurat suresi
  f) Kaf suresi
  g) Ez-Zariyat suresi

  27. cüz:
  a) Ez-Zariyat suresi
  b) Et-Tür suresi
  c) En-Necm suresi
  d) El-Kamer suresi
  e) Er-Rahman suresi
  f) El-Vaki`a suresi
  g) El-Hadid suresi

  28. cüz:
  a) El-Mücadile suresi
  b) El-Hasr suresi
  c) El-Mümtehine suresi
  d) Es-Saf suresi
  e) El-Cuma suresi
  f) El-Münafikun suresi
  g) El-Tegabun suresi
  h) Et-Talak suresi
  i) Et- Tahrim suresi

  29. cüz:
  a) El-Mülk suresi
  b) El-Kalem suresi
  c) El-Hakka suresi
  d) El-Mearic suresi
  e) Nuh suresi
  f) El-Cin suresi
  g) El-Müezzemmil suresi
  h) El-Müddessir suresi
  i) El-Kiyame suresi
  j) El-Insan, Ed-Dehr suresi
  k) El-Mürselat suresi

  30. cüz:
  a) En-Nebe suresi
  b) En-Naziat suresi
  c) Abese suresi
  d) Et-Tekvir suresi
  e) El-Mutaffifin suresi
  f) El-Insikak suresi
  g) El-Buruc suresi
  h) El-A`la suresi
  i) El-Fecr suresi
  j) Es-Sens suresi
  k) El-Leyl suresi
  l) Ed-Duha suresi
  m) Et-Tin suresi
  n) El-Kadir suresi
  o) El-Zilzal suresi
  p) El-Karia suresi
  q) El-Asr suresi
  r) Kureys suresi
  s) El-Kafirun suresi
  t) El-Ihlas suresi


 4. Galus
  Devamlı Üye
  sizler için güzel bir cevap , Kuranda Hangi Ayet Hangi Sayfada umarım beğenirsiniz.


  Kuran daki sureler ve hangi cüzde hangi surenin Nerede olduğu listesi


  1. Cüz

  1. Fatiha Suresi - 7 ayet, 2. Bakara Suresi - 286 ayet ( 142. ayete kadar )
  Sayfa olarak - 1 ve 20. sayfalar

  2. Cüz

  2. Bakara Suresi (142. ayetden 253. ayete kadar)
  Sayfa olarak - 20 ve 40. sayfalar

  3. Cüz

  2. Bakara Suresi (253. ayetden başlanarak bu sure bitirilir.) 3. Al-i İmran Suresi 200 ayet ( 92. ayete kadar )
  Sayfa olarak - 40 ve 60. sayfalar

  4. Cüz

  3. Al-i İmran Suresi ( 92. ayetden başlanarak bu sure bitirilir. ) 4. Nisa Suresi - 176 ayet ( 24. ayete kadar )
  Sayfa olarak - 60 ve 80. sayfalar

  5. Cüz

  4. Nisa Suresi ( 24. ayetden 148. ayete kadar )
  Sayfa olarak - 80 ve 100. sayfalar

  6. Cüz

  4. Nisa Suresi ( 148. ayetden başlanarak bu sure bitirilir.) 5. Maide Suresi - 120 ayet ( 83. ayete kadar)
  Sayfa olarak - 100 ve 120. sayfalar

  7. Cüz

  5. Maide Suresi ( 83. ayetden başlanarak bu sure bitirilir.) 6. Enam Suresi - 165 ayet ( 111. ayete kadar)
  Sayfa olarak - 120 ve 140. sayfalar

  8. Cüz

  6. Enam Suresi ( 111. ayetden başlanarak bu sure bitirilir.) 7. Araf Suresi - 206 ayet ( 88. ayete kadar)
  Sayfa olarak - 140 ve 160. sayfalar

  9. Cüz

  7. Araf Suresi ( 88. ayetden başlanarak bu sure bitirilir.) 8. Enfal Suresi - 75 ayet ( 41. ayete kadar )
  Sayfa olarak - 160 ve 180. sayfalar

  10. Cüz

  8. Enfal Suresi ( 41.ayetden başlanarak bu sure bitirilir.), 9. Tevbe Suresi - 129 ayet ( 94. ayete kadar )
  Sayfa olarak - 180 ve 200. sayfalar

  11. Cüz

  9. Tevbe Suresi ( 94. ayetden başlanarak bu sure bitirilir.), 10. Yunus Suresi - 109 ayet, 11. Hud Suresi - 123 ayet ( 6. ayete kadar )
  Sayfa olarak - 200 ve 220. sayfalar

  12. Cüz

  11. Hud Suresi ( 6. ayetden başlanarak bu sure bitirilir. ) 12. Yusuf Suresi - 111 ayet ( 44. ayete kadar )
  Sayfa olarak - 220 ve 240. sayfalar

  13. Cüz

  12. Yusuf Suresi ( 44. ayetden başlanarak bu sure bitirilir. ), 13. Rad Suresi - 43 ayet, 14. İbrahim Suresi - 52 ayet
  Sayfa olarak - 240 ve 260. sayfalar

  14. Cüz

  15. El-Hicr Suresi - 99 ayet, 16. Nahl Suresi - 128 ayet
  Sayfa olarak - 260 ve 280. sayfalar

  15. Cüz

  17. El-İsra Suresi - 111 ayet, 18. Kehf Suresi - 110 ayet ( 75. ayete kadar )
  Sayfa olarak - 280 ve 300. sayfalar

  16. Cüz

  18. Kehf Suresi ( 75. ayetden başlanarak bu sure bitirilir.), 19. Meryem Suresi - 99 ayet, 20. Ta-Ha Suresi - 135 ayet
  Sayfa olarak - 300 ve 320. sayfalar

  17. Cüz

  21. El-Enbiya Suresi - 112 ayet, 22. Hac Suresi - 78 ayet
  Sayfa olarak - 320 ve 340. sayfalar

  18. Cüz

  23. El-Müminun Suresi - 118 ayet, 24. Nur Suresi - 64 ayet, 25. Furkan Suresi - 77 ayet ( 12. ayete kadar )
  Sayfa olarak - 340 ve 360. sayfalar

  19. Cüz

  25. Furkan Suresi ( 12. ayetden başlanarak bu sure bitirilir.), 26. Şuara Suresi - 227 ayet, 27. Neml Suresi - 93 ayet ( 56. ayete kadar )
  Sayfa olarak - 360 ve 380. sayfalar

  20. Cüz

  27. Neml Suresi ( 56. ayetden başlanarak bu sure bitirilir.) 28. Kasas Suresi - 88 ayet, 29. Ankebut Suresi - 69 ayet ( 46. ayete kadar )
  Sayfa olarak - 380 ve 400. sayfalar

  21. Cüz

  * 29. Ankebut Suresi ( 46. ayetden başlanarak bu sure bitirilir.),
  * 30. Rum Suresi - 60 ayet,
  * 31. Lokman Suresi - 34 ayet,
  * 32. Secde Suresi - 30 ayet,
  * 33, Ahzab Suresi - 73 ayet ( 31. ayete kadar)

  Sayfa olarak - 400 ve 420. sayfalar

  22. Cüz

  * 33. Ahzab Suresi ( 31. ayetden başlanarak bu sure bitirilir. ),
  * 34. Sebe Suresi - 54 ayet,
  * 35. Fatır Suresi - 45 ayet,
  * 36. Yasin Suresi - 83 ayet ( 28. ayete kadar )

  Sayfa olarak - 420 ve 440. sayfalar

  23. Cüz

  * 36. Yasin Suresi ( 28. ayetden başlanarak bu sure bitirilir. )
  * 37. Saffat Suresi - 182 ayet,
  * 38. Sad Suresi - 88 ayet,
  * 39. Zumer Suresi - 75 ayet ( 32. ayete kadar )

  Sayfa olarak - 440 ve 460. sayfalar

  24. Cüz

  * 39. Zumer Suresi ( 32. ayetden başlanarak bu sure bitirilir. ),
  * 40. Mumin Suresi - 85 ayet,
  * 41. Fussilet Suresi - 54 ayet ( 47. ayete kadar )

  Sayfa olarak - 460 ve 480. sayfalar

  25. Cüz

  * 41. Fussilet Suresi ( 47. ayetden başlanarak bu sure bitirilir.),
  * 42. Şura Suresi - 53 ayet,
  * 43. Zuhruf Suresi - 89 ayet ,
  * 44. Duhan Suresi - 59 ayet,
  * 45. Casiye Suresi - 37 ayet ( 33. ayete kadar)

  Sayfa olarak - 480 ve 500. sayfalar

  26. Cüz

  * 45. Casiye Suresi ( 33. ayetden başlanarak bu sure bitirilir. ),
  * 46. Ahkaf Suresi - 35 ayet,
  * 47. Muhammed Suresi - 38 ayet,
  * 48. Fetih Suresi - 29 ayet,
  * 49. Hucurat Suresi - 18 ayet,
  * 50. Kaf Suresi - 45 ayet,
  * 51. Zariyat Suresi - 60 ayet ( 31. ayete kadar )

  Sayfa olarak - 500 ve 520. sayfalar

  27 .Cüz

  * 51. Zariyat Suresi ( 31.ayetden başlanarak bu sure bitirilir. ),
  * 52. Tur Suresi - 49 ayet,
  * 53. Necm Suresi - 62 ayet,
  * 54. Kamer Suresi - 55 ayet,
  * 55. Rahman Suresi - 78 ayet,
  * 56. Vakıa Suresi - 96 ayet,
  * 57. Hadid Suresi - 29 ayet

  Sayfa olarak - 520 ve 540. sayfalar

  28. Cüz

  * 58. El-Mücadele Suresi - 22 ayet,
  * 59. Haşr Suresi - 24 ayet,
  * 60. Mümtehine Suresi - 13 ayet,
  * 61. Saff Suresi - 14 ayet,
  * 62. Cuma Suresi - 11 ayet,
  * 63. Münâfikûn Suresi - 11 ayet,
  * 64. Teğabun Suresi - 18 ayet,
  * 65. Talak Suresi - 12 ayet,
  * 66. Tahrim Suresi - 12 ayet

  Sayfa olarak - 540 ve 560. sayfalar

  29. Cüz

  * 67. Mülk Suresi - 30 ayet,
  * 68. Kalem Suresi - 52 ayet,
  * 69. Hakka Suresi - 52 ayet,
  * 70. Mearic Suresi - 44 ayet,
  * 71. Nûh Suresi - 28 ayet,
  * 72. Cin Suresi - 28 ayet,
  * 73. Müezzemmil Suresi - 20 ayet,
  * 74. Muddesir Suresi - 56 ayet,
  * 75. Kıyame Suresi - 40 ayet,
  * 76. İnsan Suresi - 31 ayet,
  * 77. Murselat Suresi - 50 ayet

  Sayfa olarak - 560 ve 580. sayfalar

  30. ve Son Cüz

  * 78. Nebe Suresi - 40 ayet,
  * 79. Naziat Suresi - 46 ayet,
  * 80. Abese Suresi - 42 ayet,
  * 81. Tekvir Suresi - 29 ayet,
  * 82. İnfitar Suresi - 19 ayet,
  * 83. Mutaffifin Suresi - 36 ayet,
  * 84. İnşikak Suresi - 25 ayet,
  * 85. Bürüç Suresi - 22 ayet,
  * 86. Tarık Suresi - 17 ayet,
  * 87. Ala Suresi - 19 ayet,
  * 88. Ğaşiye Suresi - 26 ayet,
  * 89. Fecr Suresi - 30 ayet,
  * 90. Beled Suresi - 20 ayet,
  * 91. Şems Suresi - 15 ayet,

  * 92. Leyl Suresi - 21 ayet,
  * 93. Duha Suresi - 11 ayet,
  * 94. İnşirah Suresi - 8 ayet,
  * 95. Tin Suresi - 8 ayet,
  * 96. Alak Suresi - 19 ayet,
  * 97. Kadr Suresi - 5 ayet,
  * 98. Beyyine Suresi - 8 ayet,
  * 99. Zilzal Suresi - 8 ayet,
  * 100. Adiyat Suresi - 11 ayet,
  * 101. Karia Suresi - 11 ayet,
  * 102. Tekasür Suresi - 8 ayet,
  * 103. Asr Suresi - 3 ayet,
  * 104. Hümeze Suresi - 9 ayet,
  * 105. Fil Suresi - 5 ayet,
  * 106. Kureyş Suresi - 4 ayet,
  * 107. Maun Suresi - 7 ayet,
  * 108. Kevser Suresi - 3 ayet,
  * 109. Kafirun Suresi - 6 ayet,
  * 110. Nasr Suresi - 3 ayet,
  * 111. Tebbet Suresi - 5 ayet,
  * 112. İhlas Suresi - 4 ayet,
  * 113. Felak Suresi - 5 ayet,
  * 114. Nas Suresi - 6 ayet.


+ Yorum Gönder
yusuf suresi kaçıncı sayfada,  yasin kaçıncı sayfada,  sekine duası kuranda kaçıncı sayfada,  sekine suresi kuranda kaçıncı sayfada,  yusuf suresi kaç sayfa,  yusuf suresi kaçıncı sayfa,  amme suresi kaçıncı sayfada