+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Bütün maksadı dünya olan kimsenin Allah katında hiçbir değeri yoktur, anlamında... Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Bütün maksadı dünya olan kimsenin Allah katında hiçbir değeri yoktur, anlamında...


 2. gökhanagt
  Sorma neden?

  Cevap: Bütün maksadı dünya olan kimsenin Allah katında hiçbir değeri yoktur, anlamında...


  Reklam  Cevap: "Sabahladığı zaman en büyük maksadı dünya olan bir kimsenin Allah Teâlâ yanında bir değeri yoktur." anlamında bir hadis rivayeti vardır. (bk. Taberanî, 1/477; İbnu Ebid-Dünya, 1/47)

  - Diğer bir rivayet ise şöyledir: "Sabahladığı zaman en büyük maksadı dünya olan bir kimsenin Allah Teâlâ yanında bir değeri yoktur. Kim Müslümanların durumuyla ilgilenmezse o onlardan sayılmaz. Kim de bir zorlama olmaksızın kendi isteğiyle nefsini/kendini zelil ve hakir bir konuma düşürürse o bizden değildir ." (Taberanî, 1/477; Mecmau’z-zevaid, 10/248)

  - Sorudaki şekline yakın rivayet ise şöyledir: “Sabahladığında en büyük maksadı dünya olan kimseye ölünceye kadar kendisinden ayrılmayan şu dört şeyi musallat edilir:
  1) Bitmeyen endişe.
  2) Sonu gelmeyen meşguliyet.
  3) Tükenmeyen fakirlik.
  4) Ulaşılması imkânsız istek ve arzular.”
  (Kenzu’l-Ummal, 3/226)

  Zeynu’l-Iraki, bu son rivayetin zayıf olduğunu belirtmiştir. (bk. Tahricu ahadisi’l-İhya, 7/258)

  Sorularla İslamiyet


+ Yorum Gönder