+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Âdem Aleyhisselâm için "talim", insanlar için ise, "taallüm" tabirlerinin kullanılmas Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Âdem Aleyhisselâm için "talim", insanlar için ise, "taallüm" tabirlerinin kullanılmas


 2. gökhanagt
  Sorma neden?

  Cevap: Âdem Aleyhisselâm için "talim", insanlar için ise, "taallüm" tabirlerinin kullanılmas


  Reklam  Cevap: “Talim”, ilim öğretmek, ilim sahibi kılmak demektir. Burada, talim-i esmânın İlâhî bir ihsan olduğu mânası öne çıkmaktadır.
  Taallümde ise ilim tahsil etmek, iradesini bu konuya yönlendirmek, âlim olmak için çabalamak esastır.
  Yâni, birincisinde “öğretme”, ikincisinde ise “öğrenme” manası hâkimdir. Ayrıca, “taallüm” kelimesi,
  karşılıklı müzakere ile ilim tahsil etme manasına geldiğinden, ilmin insanların ortak gayretleriyle ve
  elde ettikleri sonuçları sonraki nesillerle paylaşmalariyle terakki ettiğine de bir işaret vardır.


  kaynak Sorularla Risale


+ Yorum Gönder