+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin'in kısaca hayatı Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin'in kısaca hayatı


 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin'in kısaca hayatı


  Reklam  Cevap:
  hz.hasan ve hz.Huseyin(ra) ne zaman vefat etmislerdir? onlarin ikisi de halifelik yaptilar mi? yoksa sadecec birisi mi halife olmustu eger olmussa ne kadar halifelik yapmistir?
  Cevap 1-


  Hz. Peygamber’in torunu, Hz. Ali ve Hz. Fatıma’nın büyük oğlu (H.3-49/M.625-669) olan Hz. Hasan, Cemel Vak’ası ve Sıffin Savaşı’nda babasının yanında bulundu. Babasının 661 yılında şehit edilmesinden sonra Kufeliler o­na biat ederek halife olarak tanıdılar. Bunu haber alan Hz. Muaviye kendisine karşı bir ordu hazırlattı. Hz. Hasan, Müslüman kanının akmaması ve kendi safında yer alanların savaşa karşı isteksizliğinin de etkisiyle bazı şartlar mukabilinde hilâfeti Hz. Muaviye’ye teslim etti. (Bahaüddin Varol, Ehl-i Beyt Gerçeği, Şamil Yayıncılık, İstanbul t.y., s. 250-251)

  İslâm tarihine H. 41/661 yılına bu antlaşmadan dolayı birlik yılı anlamına gelen “amü’l Cemaa” denilmiştir. Böylece kendi taraftarları içinde yer alan Haricilerin görüşlerini benimseyen bir grup ile kardeşi Hz. Hüseyin’in muhalefetine rağmen, Hz. Muaviye ile anlaşarak, Hz. Peygamberin işaret ettiği gibi Müslümanlar arasında kan dökülmesini önlemiş ve insanların kısa bir süre için de olsa barış ve huzur içinde yaşamalarına vesile olmuştur. Hz. Hasan daha sonra ailesiyle birlikte Medine’ye gitti. Hayatının geri kalan kısmını orada siyasetten uzak bir şekilde geçirdi. H. 49/M.669 tarihinde vefat etti. (Ethem Ruhi Fığlalı, “Hasan” , TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 16, İstanbul 1997, s. 283)

  Hz. Hasan’ın halim, selim, cömert, sakin, vakarlı, barış yanlısı, siyasî beklenti ve menfaatlerden uzak kalabilmiş farklı bir kişilik sergilediği kaynaklarda yer almaktadır.6 Hz. Hüseyin ile birlikte Hz. Peygamberin neslini günümüze kadar devam ettiren iki şahsiyetten biridir.
  Peygamberimiz'in torunu Hz. Hasan hakkında bilgi almak için tıklayınız...

  Cevap 2:


  islamda imam huseyinin hikayesi
  Selam ve dua ile...Sorularla İslamiyet

+ Yorum Gönder
hz hasan ve hz hüseyinin hayatı vikipedi,  hz.hasan ve hz.hüseyin in hayati