+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Mekkede ikamet edenler için mikat mahalli Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Mekkede ikamet edenler için mikat mahalli


 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Mekkede ikamet edenler için mikat mahalli


  Reklam  Cevap: Mekkeye ihramsız girilebilir mi?

  suudi arabistan taifte çalışmaktayım. taif mikat alanının dışında. mekkeye bir saate gidebilmemiz mümkün. 120 km onun için sık sık gitmek istiyoruz. her defasında umre yapmamız gerekiyor mu yoksa ihram giymeden de namazlara gidip gelebilir miyiz cuma namazlarına teravihlere gitmek istiyoruz.veyada alışverişe gitmek istiyoruz. kısaca ihram şartmıdır .

  Mekke'ye ihramsız girilebilir mi? Taif mikat alanının dışında. Mekke'ye bir saatte gidebilmemiz mümkün. 120 km, onun için sık sık gitmek istiyoruz.

  Mikat, ihrama girme yeri ve zamanı demektir. Mekke çevresinde, çeşitli bölge ve ülkelerden hacca gelenlerin ihrama girecekleri özel yerleri ifade eden bir fıkıh terimi; çoğulu mevakit gelir. Bir kimsenin hac veya umre için mikatleri ihramsız geçmesi caiz değildir. Aksi halde bir kurban cezası veya mikat yerine dönmek gerekir.
  MİKATI İHRÂMSIZ GEÇMEK:
  Mikat'ı ihrâmsız geçmek, Hanifelere göre, genellikle haramdır. Yani Mekke dışından gelen kimselerin -ister hac ve umre için, ister ticaret ve başka bir maksad için olsun- ihrâmsız Mekke'ye girmele­ri haramdır.
  Şafiî imamlarına göre, hac veya umre için Mekke dışından ge­lenlerin herhalde Mikat'ı ihramla geçmesi gerekir. Ticaret veya ben­zeri bir maksatla gelenlerin ihrâmsız olarak girmeleri caizdir. Şafiî'­nin de en sahih kavli budur ve fetva o mezhepte buna göre verilmiş­tir. İmam Şafiî bu hususutaki icdihadına şu hadîsi delil göstermiştir:
  "Resûlüllah (a.s.m.) Efendimiz, üzerinde siyah bir sarık bulundu­ğu halde Mekke'ye girdi." (Sahih-i Müslim.)
  İbn Ömer'in (ra) de Mekke'ye ihrâmsız girdiği sahih kaynak­larda geçmektedir. Bunun için İbn Şihab diyor ki: "Mekke'ye ihrâm­sız girmek caizdir." (Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 2/387.)
  S.İslamiyet

+ Yorum Gönder