+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kurana göre cin ve şeytan nedir Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. 1
  Misafir

  Kurana göre cin ve şeytan nedir

  Sual: Kurana göre cin ve şeytan nedir cin ve şeytan hakkında kurandan bilgiler verir misiniz ? ? 2. 2
  Candle
  Devamlı Üye

  Cevap: kurana göre cin ve şeytan nedir


  Reklam  Cevap: Kurana göre cin tarifi


  Sözlükte "gözle görülmeyen varlıklara" denir. Genel kanıya göre cinler, meleklerden ve insan ruhlarından ayrı, maddî yönleri bulunan, fakat ruhsal yönü ağır basan varlıklardır. İtaata ve isyâna kabiliyetleri vardır. Bundan dolayı sorumludurlar. Cinlerin de peygamberleri ve uyarıcıları vardır. Hz. Peygamber'in haber verdiğine göre "melekler nurdan, cinler nâr (ateş) den, Âdem de topraktan yaratılmıştır." (Müslim, Zühd, 60)Cinler de melekler gibi görünmeyen varlıklar olup çeşitli şekillere girerler. Ancak cins ve mahiyet bakımından meleklerden farklıdırlar. Bu husus Kur'ân'-da şöyle açıklanmıştır: "Andolsun biz insanı, (pişmiş) kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattık. Cinleri de daha önce dumansız ateşten yaratmıştık. Hani Rabbin meleklere demişti ki: `Ben kupkuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan bir insan yaratacağım.'" (Hicr, 15/27-28)Cinler de insanlar gibi yerler, içerler, erkeklik ve dişilikleri vardır. Cinler doğar, büyür, evlenir, çoğalır ve ölürler. Ancak onların ömrü insanlarınkine nispetle daha uzundur. Îmân ve ibadetle de sorumludurlar. İnanç bakımından mü'min, kâfir, itaatkâr ve asi olanları vardır. Bu amellerine göre cennet veya cehenneme gideceklerdir.Bazı kaynaklarda cinlerin de çeşitli insan ve hayvan şekillerine bürünebilecekleri belirtilmektedir. Cinler, Allah'ın aciz ve sorumlu yaratıklarıdır. Allah'ın izni olmadıkça kimseye iyilik ya da kötülük yapamazlar. İlâhî vahye veya gayba muttali olamazlar. Çünkü Allah gaybı kimseye bildirmemiştir. Ancak peygamberlerine tebliğ etmek üzere emirlerini ve yasaklarını bildirmiştir. Hz. Muhammed cinlerin de peygamberidir  Kurana göre şeytan tarifi

  Şeytan kelimesi "şatn" kökünden ele alındığı zaman, uzak olmak, muhalefet etmek, toprağa girmek ve ipe bağlamak gibi anlamlara gelmektedir. "Şayt" kelimesinden türetilmiş bir cins isim kabul edildiğinde ise, yanmak ve helak olmak demektir. İbranice kökenli olduğu kabul edildiğinde habis, İslâm öncesi Arap telakkisinde ise, insanüstü varlık anlamına gelmektedir. İblisin kuvvetine, faaliyetine verilen bir ad olarak bazan iblis yerine de kullanılır. Kur'ân'da şeytan tekil olarak 70, çoğulu "şeyatin" olarak 18 olmak üzere toplam 88 yerde geçmektedir. Kur'ân'daki diğer adı olan iblis ise 11 yerde zikredilmektedir.Allah insan neslinin ilki Hz. Adem'i yaratınca meleklere, ona secde etmelerini emretti. İblis (şeytan)hariç hepsi secde ettiler. Böylece ilk isyan, kibir, ayrılık ve düşmanlık başladı (A'râf, 7/11-22). Artık şeytan insan nesline karşı olan bu tavrını, düşmanlık (Fâtır, 35/5), saptırmak (Kasas, 28/15), vesvese vermek (Nâs, 114/1-4), aldatmak (Lokmân, 31/33), nankörlük etmek (İsrâ, 17/27), isyan etmek (Meryem, 19/44), şüpheye düşürmek (Sebe', 34/20), kötü işleri güzel göstermek (Ankebût, 29/38), içki, kumar ve fuhuş gibi eylemleri sevdirmekle sürekli hale getirmiştir (Mâide, 5/91-92). Onun gücü daha çok kendisine dost olanlarla Allah'a şirk koşanlara yetmektedir (Nahl, 16/100). Kulluk vecibelerini yerine getirenlerle Allah'a sığınanlara zarar veremez (Nahl, 16/99). Yarın kıyamet gününde gerçek ortaya çıktığında şeytan aczini ve iflasını itiraf ederek gerçekleri ortaya koyacak (İbrahim, 14/22), ancak bu gecikmiş bir itiraf ve beyan olduğundan kimseye faydası olmayacaktır

 3. 3
  Misafir
  gerçekten güzelbirbir bilgi

 4. 4
  Misafir
  gerçekten güzel sağolun

 5. 5
  Misafir
  gerçekten çok tşk ederiz sizler sayesinde biraz daha beynimize bilgi giriyor
  çok çok ama çok sağolun

 6. 6
  Misafir
  tşk ederim çok güzel bir bilgi vede çok güzel bir site

 7. 7
  Misafir
  Way be sagolun sizin sayenizde notum yükseliyo

 8. 8
  Misafir
  çok iyi proje ödevimi yaptım

 9. 9
  Misafir
  Çok teşekkür ederim sizin sayenizde dayak yemedim :D

 10. 10
  Misafir
  yan gerçekten ilginç olaylar var bunların ikisi de men den okunuyor ve anlasılıyo evet gayt açık ve öz br yazı olmuş fakat inşallah Allah bzleri şeytanların ve cinlern vesvese snden korusun . biz muslumanların hepsin cennete giripte hz. peygamberin elleinden su içen nadr insanlardan eylesin *AMİN*

+ Yorum Gönder

kurana göre cin ve şeytan

kurana göre cin ve şeytan nedircin ve şeytan nedirkuranda cin ve şeytankurana gore cin ve seytancin ve şeytan hakkında kısa bilgikurana g