Konusunu Oylayın.: Peygamberlerin niteliklerine ilişkin kavram haritası

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi
Peygamberlerin niteliklerine ilişkin kavram haritası
 1. 27.Ekim.2012, 21:02
  1
  Misafir

  Peygamberlerin niteliklerine ilişkin kavram haritası


  Peygamberlerin niteliklerine ilişkin kavram haritası Mumsema Peygamberlerin niteliklerine ilişkin kavram haritası


 2. 27.Ekim.2012, 21:02
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Peygamberlerin niteliklerine ilişkin kavram haritası

 3. 03.Kasım.2012, 04:03
  2
  Galus
  Özel Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 13
  Mesaj Sayısı: 4,812
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 51
  Bulunduğu yer: Türkiye

  Cevap: Peygamberlerin niteliklerine ilişkin kavram haritası
  Peygamberlerin Nitelikleri


  Peygamberler bizim gibi birer insandır.


  Peygamberler de tıpkı bizim gibi etten kemikten insanlardır. Onlar tanrısal
  bir kimliğe sahip değillerdir. Doğmuş, büyümüş ve ölmüşlerdir. Yemek, içmek,
  çalışmak, yorulmak, dinlenmek, üzülmek, sevinmek gibi beşeri özellikler herkes
  gibi onlarda da bulunur. Yalnız onların diğer insanlardan önemli farkları
  vardır. Peygamberler Allah’tan vahiy alırlar, bu iş için seçilmiş ve
  arındırılmıştır.

  Peygamberlerin kendine özgü nitelikleri vardır

  Peygamberlerin örnek kişilikleri ve yol göstericilikte öncü olmaları
  nedeniyle belli niteliklerle donanmış olmalarını gerektirmektedir. Bu nedenle
  peygamberlerin bazı üstün özellikleri ve kendine özgü nitelikleri vardır.
  Onların bu özellikleri yapmakta oldukları görevi yerine getirmede ve vahyin
  öğretilmesinde önemli katkılar sağlamıştır. Kendilerine verilen elçilik
  görevlerini başarılı ve en iyi şekilde yapabilmişlerdir.


  Peygamberler gerektiğinde mucize gösterirler

  Peygamberler Allah’tan aldıkları vahyi insanlara anlatırken gerektiğinde
  mucizeler gösterirler. Mucize, peygamberlerin peygamberliklerini ispatlamak
  üzere Allah tarafından kendilerine verilen olağanüstü durum ve olaylara denir.
  Mucizelerin gerçek sahibi Allah’tır. Onun destek ve yardımı olmadan hiçbir
  peygamber mucize gösteremez. Ateşin Hz. İbrahim’i yakmaması, Hz. Musa’nın
  asasının yılana dönüşmesi, Hz. İsa’nın ölüleri diriltmesi olayları mucizeye
  örnektir.


  Peygamberlerin her birinde bulunan nitelikler
  nelerdir?  1.Doğru olmak

  2.Güvenilir olmak

  3.Akıllı ve zeki olmak

  4.Günah işlemekten kaçınmak

  5.Allah’tan aldığı mesajları olduğu gibi insanlara bildirmek

  Doğruluk ne demektir?

  Doğruluk, niyetin, sözün ve davranışların birbiriyle uyumlu olmasıdır. Tarih
  boyunca insanlık doğruluğu hep yüce bir değer olarak görmüştür.

  Peygamberler doğru sözlü ve dürüst insanlardır.

  Peygamberler doğru sözlü ve dürüst insanlardır. Gerek peygamberlikten önce,
  gerekse peygamberlikten sonra söz ve davranışlarında doğruluğu ilke
  edinmişlerdir. Onlar, sözlerinde, yaptıkları iş ve davranışlarında doğrudurlar.
  Onlarda hile, yalan, iftira, insanları aldatma, iki yüzlülük gibi kötü huyların
  hiçbiri bulunmaz. Kur’an’da peygamberlerin doğru ve dürüst olduklarını belirten
  ayetler vardır. “Kitapta(Kur’an’da) İbrahim’i an. Şüphesiz ki o,sıdık(özü-sözü
  doğru) bir peygamberdi.” (Meryem suresi, 41)

  Peygamberlerin doğru olması niçin önemlidir?

  Peygamberler Allah’ın öğütlerini, buyruklarını insanlara bildirmekle görevli
  kimselerdir. Bu görevi yerine getirecek kişinin öncelikle doğru ve dürüst olması
  gerekir. Eğer doğru ve dürüst olmasalardı, inandırıcı olamazlardı. Bu nedenle
  kimse onlara kulak vermez, kendilerine inanmazdı.

  Güvenilir olmak (emanet)ne demektir?

  Emanet sözcük olarak kendisine bırakılan bir şeyi veya kendisine verilen bir
  görevi ihanet etmemektir. Emanet: Peygamberler kutsal görevlerini yerine getirme
  konusunda ve diğer konularda güvenilir olmalarıdır.


  Bütün peygamberler emin, güvenilir ve dürüst insanlardır.


  Bütün peygamberler emin, güvenilir ve dürüst insanlardır. Onlar bunu söz ve
  davranışlarıyla ortaya koymuşlardır. Allah Kur’an’da peygamberlerin güvenilir
  insanlardan seçildiğini şöyle belirtmektedir: “Size Rabbimin vahyettiklerini
  bildiriyorum. Ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm” (A’raf, 68)


  Peygamberlerin güvenilir olması, getirdiği mesajın kabul
  edilmesine nasıl katkı sağlamıştır?


  Peygamberler Allah’tan aldıkları mesajları içtenlikle benimsemiş, onları önce
  kendi hayatlarında yaşamışlar, sonra da diğer insanlara öğretmişlerdir. Bu durum
  getirdiği mesajın kabul edilmesinde, öğretilmesinde önemli katkılar sağlamıştır.


  Hz. Muhammed’in güvenilirliği

  Peygamberler sağlam kişilikli, güvenilir insanlardır. Onlar sadece
  peygamberlik döneminde değil, kendilerine bu görev verilmeden önce de bu
  özellikleri ile tanınırlar. Bunun en güzel örneği kuşkusuz Peygamberimiz Hz.
  Muhammed’dir. O, içinde yaşadığı toplumun en güvenilir kişisi idi. O, her
  bakımdan kendisine güvenilen bir kimseydi. Dürüstlükten ayrıldığı, şaka bile
  olsa yalan söylediği hiç görülmemiştir. Bu yüzden ona henüz peygamber olmadan
  “Muhammed’ül emin”(Güvenilir Muhammed) denilmiştir. Kâbe hakemliğinde herkesi
  memnun edecek bir çözüm bularak muhtemel bir iç kavgayı önlemiş olması,
  haksızlık ve zulme engel olmak gayesiyle oluşturulan “Hılfulfudul”(Erdemliler
  anlaşması) cemiyetine aktif bir üye olarak katılması, peygamberlikten önce de
  “emin” sıfatını taşıdığını göstermektedir.

  Nitekim peygamberliğini açıkladığı zaman iman etmeyenler bile ona yalancı,
  yalan söylüyor diyememişlerdir. En yakın akrabalarını Safa tepesine toplayıp
  onları İslâm’a davet ettiği zaman “Size dağın arkasında düşman atlarının
  bulunduğunu söylesem, buna inanır mısınız? Dediği zaman, “ hepimiz inanırız,
  çünkü sen yalan söylemezsin” diye cevap vermişlerdir. Uzak yerlere giden
  kimseler kıymetli eşyalarını Hz. Muhammed’e teslim ederlerdi. Hz. Muhammed bu
  emanetlere asla ihanet etmez ve sahiplerine sağlam bir şekilde iade ederdi. O,
  emanetlere en zor anda bile hainlik yapmamıştır. Bilindiği gibi, Medine’ye
  hicret edeceği gece müşrikler, öldürmek amacıyla onun evini kuşatmışlardı. Evini
  terk etmeden önce, yanında bulunan emanetleri Hz. Ali’ye teslim etmiş, ertesi
  gün de sahiplerine vermesini istemiştir.

  Peygamberler akıllı ve zeki insanlardır


  Peygamberler üstün bir akıl ve zekâya, kuvvetli bir hafızaya ve yüksek bir
  ikna gücüne sahip insanlardır. Bu sayede Allah’ın gönderdiği vahiyleri en doğru
  şekilde anlar ve en iyi biçimde insanlara aktarırlar. Sorunlara uygun çözümler
  getirirler. Konu ile ilgili olarak Yüce Allah Kur’an’da şöyle buyurmaktadır:
  “(Hepside) güçlü bir iradeye ve keskin bir kavrayış yeteneğine sahip olan
  İbrahim, İshak ve Yakub’u hatırla” (Sa’d suresi, 45)


  Peygamberlerin elçilik görevini yerine getirmede akıllı ve zeki
  olmalarının önemi nedir?


  Peygamberlik büyük sorumluluk gerektiren bir görevdir. İşte Allah,
  peygamberlerin vahyi en iyi bir şekilde aktarmaları, sorumluluklarını yerine
  getirebilmeleri için onlara akıl, zekâ, doğru kavrama yeteneği vermiştir. Bu
  bakımdan peygamberler son derece akıllı ve zeki, ileriyi görebilen, dengeli ve
  ölçülü kişilerdir. Bu özellikleriyle Allah’tan aldıkları mesajları insanlara
  ulaştırma görevini başarıyla yapabilmişlerdir.


  Peygamberlerin günah işlemekten kaçınması ne anlama
  gelir?


  Peygamberlerin günah işlemekten kaçınması; onların gizli açık her türlü
  günahtan ve peygamberlik onuruyla bağdaşmayan hareketlerden uzak bulunmaları
  anlamına gelir. Çünkü peygamberler, Allah'ın korunmasında, günahsız ve tertemiz
  insanlardır. Allah onları doğuştan peygamber olmalarını dilemiş ve onları bu
  görev için özel terbiye ederek yetiştirmiştir. Bu durum Kur'an'da şöyle
  belirtilmiştir: " O peygamberler, Allah'ın hidayet ettiği ve özel yetiştirdiği
  kimselerdir. (Muhammed) Sen de onların gittiği yoldan git." (En'am,
  89-90)
  Her peygamber, doğumundan ölümüne kadar, Allah tarafından özel bir
  şekilde korunarak, günaha ve günaha giden yollardan alıkonularak himaye
  edilirler. Kur'an'da peygamberlerin görevlerini yaparken, Allah'ın onları
  koruyacağından söz edilmiştir. Böylelikle onların her türlü suç ve günah
  işlemelerinin önüne geçilmiştir. Bu durum Kur'an'da şöyle belirtilmiştir: "Ey
  Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun
  elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır." (Maide
  67)

  Peygamberler niçin günah işlemekten kaçınmalıdır?

  Peygamberler Allah'ın elçileridir ve insanlara tarafından örnek alınan
  kimselerdir. Onlar günah işlemezler. Çünkü peygamberler insanlara günahın ne
  olduğunu, onlardan nasıl kaçınılması gerektiğini öğretmek üzere
  gönderilmişlerdir. Kendilerinin günah işlemeleri durumunda bunu insanlara
  anlatmaları mümkün olmaz, ilettikleri mesajın doğruluğuna güvenilmezdi.
  Allah'tan aldıkları göreve ve üstün ahlaklı olma özelliklerine de ters düşerdi.
  İnsanların sevgisini kazanamaz ve peygamberlik görevini yapamazlardı.


  Peygamberler günah işlemekten kaçınması, getirdiği mesajın kabul
  edilmesine nasıl katkı sağlamıştır?


  Peygamberlerin görevi, kendilerine bildirilen mesajı insanlara ulaştırmakla
  bitmemiştir. Onlar, Allah'tan aldıkları mesajları içtenlikle benimsemiş, onları
  önce kendi hayatlarında yaşamışlar, sonra da diğer insanlara öğretmişlerdir. Bu
  konuda insanlara örnek olmuşlardır. Peygamberler her zaman günah işlemekten
  kaçınan, sağlam kişilikli, yüksek ahlaklı insanlardır. Onlar sadece peygamberlik
  döneminde değil, kendilerine görev verilmeden önce de bu özellikleri ile
  tanınırlar. Bu durum getirdiği mesajın kabul edilmesinde, öğretilmesinde önemli
  katkılar sağlamıştır. Bu sayede kendilerine verilen elçilik görevini en iyi
  şekilde yerine getirmişlerdir.

  Peygamberlerin Allah'tan aldıkları mesajları olduğu gibi insanlara
  bildirmesi ne anlama gelir?  Peygamberin Allah'tan aldıkları mesajları olduğu gibi insanlara bildirmeleri;
  onların kendilerine verimleş olan elçilik görevini tam olarak yapmaları anlamına
  gelir. Peygamberler kendilerine verilen görevi ihmal etmeden en iyi şekilde
  yerine getirirler. Bu nitelik zaten peygamberlik görevinin varlık nedenidir.
  Yüce Allah bu gerçeği Kur'an'da şöyle belirtmiştir: "Ey peygamber! Rabbinden
  sana indirileni ulaştır. Eğer bunu yapmazsan onun elçiliğini yapmamış olursun.
  Allah beni insanlardan korur." (Maide 67)

  Peygamberlerin temel görevi nedir?

  Peygamberlerin temel görevi, Allah'tan aldıkları mesajları olduğu gibi
  insanlara bildirmektir. Buna "tebliğ" denir. Peygamberlerin Allah'ın aldıkları
  mesajları insanlardan gizlemesi düşünülemez. Onların Allah'tan aldıkları
  mesajları artırma veya eksiltme yetkileri de yoktur. Yine bu emir ve yasakları
  susarak veya gizleyerek insanlardan uzak tutmazlar. Konu ile ilgili olarak Yüce
  Allah Kur'an'da şöyle buyurmaktadır: "Eğer (peygamber bize atfen bazı sözleri
  uydurmuş olsaydı, elbette onu biz kudretimizle yakalardık…" (Hakka 44-45)

  Peygamberlerin tebliğ görevini yaparken herhangi baskı ve zorlamaya
  başvurmamışlardır.


  Peygamberler dini tebliğ ederken, dini esasları açıklama, öğretme, uygulama,
  öğretip uyguladıkları kontrol ve düzeltme, insanları kötülüklerden temizleme ve
  arındırma görevlerini yerine getiriler. Bu görevini yerine getirirken herhangi
  bir baskı ve zorlamaya başvurmamışlardır. Ayrıca ilahi mesajı insanlara
  ulaştırmak için birçok peygamber sıkıntı çekmiş ve bu sıkıntılara
  katlanmışlardır. Ölüm tehdidine ve tehlikesine rağmen görevlerini yapmaktan
  vazgeçmemişlerdir. Anlatım: Osman Ay


 4. 03.Kasım.2012, 04:03
  2
  Özel Üye  Peygamberlerin Nitelikleri


  Peygamberler bizim gibi birer insandır.


  Peygamberler de tıpkı bizim gibi etten kemikten insanlardır. Onlar tanrısal
  bir kimliğe sahip değillerdir. Doğmuş, büyümüş ve ölmüşlerdir. Yemek, içmek,
  çalışmak, yorulmak, dinlenmek, üzülmek, sevinmek gibi beşeri özellikler herkes
  gibi onlarda da bulunur. Yalnız onların diğer insanlardan önemli farkları
  vardır. Peygamberler Allah’tan vahiy alırlar, bu iş için seçilmiş ve
  arındırılmıştır.

  Peygamberlerin kendine özgü nitelikleri vardır

  Peygamberlerin örnek kişilikleri ve yol göstericilikte öncü olmaları
  nedeniyle belli niteliklerle donanmış olmalarını gerektirmektedir. Bu nedenle
  peygamberlerin bazı üstün özellikleri ve kendine özgü nitelikleri vardır.
  Onların bu özellikleri yapmakta oldukları görevi yerine getirmede ve vahyin
  öğretilmesinde önemli katkılar sağlamıştır. Kendilerine verilen elçilik
  görevlerini başarılı ve en iyi şekilde yapabilmişlerdir.


  Peygamberler gerektiğinde mucize gösterirler

  Peygamberler Allah’tan aldıkları vahyi insanlara anlatırken gerektiğinde
  mucizeler gösterirler. Mucize, peygamberlerin peygamberliklerini ispatlamak
  üzere Allah tarafından kendilerine verilen olağanüstü durum ve olaylara denir.
  Mucizelerin gerçek sahibi Allah’tır. Onun destek ve yardımı olmadan hiçbir
  peygamber mucize gösteremez. Ateşin Hz. İbrahim’i yakmaması, Hz. Musa’nın
  asasının yılana dönüşmesi, Hz. İsa’nın ölüleri diriltmesi olayları mucizeye
  örnektir.


  Peygamberlerin her birinde bulunan nitelikler
  nelerdir?  1.Doğru olmak

  2.Güvenilir olmak

  3.Akıllı ve zeki olmak

  4.Günah işlemekten kaçınmak

  5.Allah’tan aldığı mesajları olduğu gibi insanlara bildirmek

  Doğruluk ne demektir?

  Doğruluk, niyetin, sözün ve davranışların birbiriyle uyumlu olmasıdır. Tarih
  boyunca insanlık doğruluğu hep yüce bir değer olarak görmüştür.

  Peygamberler doğru sözlü ve dürüst insanlardır.

  Peygamberler doğru sözlü ve dürüst insanlardır. Gerek peygamberlikten önce,
  gerekse peygamberlikten sonra söz ve davranışlarında doğruluğu ilke
  edinmişlerdir. Onlar, sözlerinde, yaptıkları iş ve davranışlarında doğrudurlar.
  Onlarda hile, yalan, iftira, insanları aldatma, iki yüzlülük gibi kötü huyların
  hiçbiri bulunmaz. Kur’an’da peygamberlerin doğru ve dürüst olduklarını belirten
  ayetler vardır. “Kitapta(Kur’an’da) İbrahim’i an. Şüphesiz ki o,sıdık(özü-sözü
  doğru) bir peygamberdi.” (Meryem suresi, 41)

  Peygamberlerin doğru olması niçin önemlidir?

  Peygamberler Allah’ın öğütlerini, buyruklarını insanlara bildirmekle görevli
  kimselerdir. Bu görevi yerine getirecek kişinin öncelikle doğru ve dürüst olması
  gerekir. Eğer doğru ve dürüst olmasalardı, inandırıcı olamazlardı. Bu nedenle
  kimse onlara kulak vermez, kendilerine inanmazdı.

  Güvenilir olmak (emanet)ne demektir?

  Emanet sözcük olarak kendisine bırakılan bir şeyi veya kendisine verilen bir
  görevi ihanet etmemektir. Emanet: Peygamberler kutsal görevlerini yerine getirme
  konusunda ve diğer konularda güvenilir olmalarıdır.


  Bütün peygamberler emin, güvenilir ve dürüst insanlardır.


  Bütün peygamberler emin, güvenilir ve dürüst insanlardır. Onlar bunu söz ve
  davranışlarıyla ortaya koymuşlardır. Allah Kur’an’da peygamberlerin güvenilir
  insanlardan seçildiğini şöyle belirtmektedir: “Size Rabbimin vahyettiklerini
  bildiriyorum. Ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm” (A’raf, 68)


  Peygamberlerin güvenilir olması, getirdiği mesajın kabul
  edilmesine nasıl katkı sağlamıştır?


  Peygamberler Allah’tan aldıkları mesajları içtenlikle benimsemiş, onları önce
  kendi hayatlarında yaşamışlar, sonra da diğer insanlara öğretmişlerdir. Bu durum
  getirdiği mesajın kabul edilmesinde, öğretilmesinde önemli katkılar sağlamıştır.


  Hz. Muhammed’in güvenilirliği

  Peygamberler sağlam kişilikli, güvenilir insanlardır. Onlar sadece
  peygamberlik döneminde değil, kendilerine bu görev verilmeden önce de bu
  özellikleri ile tanınırlar. Bunun en güzel örneği kuşkusuz Peygamberimiz Hz.
  Muhammed’dir. O, içinde yaşadığı toplumun en güvenilir kişisi idi. O, her
  bakımdan kendisine güvenilen bir kimseydi. Dürüstlükten ayrıldığı, şaka bile
  olsa yalan söylediği hiç görülmemiştir. Bu yüzden ona henüz peygamber olmadan
  “Muhammed’ül emin”(Güvenilir Muhammed) denilmiştir. Kâbe hakemliğinde herkesi
  memnun edecek bir çözüm bularak muhtemel bir iç kavgayı önlemiş olması,
  haksızlık ve zulme engel olmak gayesiyle oluşturulan “Hılfulfudul”(Erdemliler
  anlaşması) cemiyetine aktif bir üye olarak katılması, peygamberlikten önce de
  “emin” sıfatını taşıdığını göstermektedir.

  Nitekim peygamberliğini açıkladığı zaman iman etmeyenler bile ona yalancı,
  yalan söylüyor diyememişlerdir. En yakın akrabalarını Safa tepesine toplayıp
  onları İslâm’a davet ettiği zaman “Size dağın arkasında düşman atlarının
  bulunduğunu söylesem, buna inanır mısınız? Dediği zaman, “ hepimiz inanırız,
  çünkü sen yalan söylemezsin” diye cevap vermişlerdir. Uzak yerlere giden
  kimseler kıymetli eşyalarını Hz. Muhammed’e teslim ederlerdi. Hz. Muhammed bu
  emanetlere asla ihanet etmez ve sahiplerine sağlam bir şekilde iade ederdi. O,
  emanetlere en zor anda bile hainlik yapmamıştır. Bilindiği gibi, Medine’ye
  hicret edeceği gece müşrikler, öldürmek amacıyla onun evini kuşatmışlardı. Evini
  terk etmeden önce, yanında bulunan emanetleri Hz. Ali’ye teslim etmiş, ertesi
  gün de sahiplerine vermesini istemiştir.

  Peygamberler akıllı ve zeki insanlardır


  Peygamberler üstün bir akıl ve zekâya, kuvvetli bir hafızaya ve yüksek bir
  ikna gücüne sahip insanlardır. Bu sayede Allah’ın gönderdiği vahiyleri en doğru
  şekilde anlar ve en iyi biçimde insanlara aktarırlar. Sorunlara uygun çözümler
  getirirler. Konu ile ilgili olarak Yüce Allah Kur’an’da şöyle buyurmaktadır:
  “(Hepside) güçlü bir iradeye ve keskin bir kavrayış yeteneğine sahip olan
  İbrahim, İshak ve Yakub’u hatırla” (Sa’d suresi, 45)


  Peygamberlerin elçilik görevini yerine getirmede akıllı ve zeki
  olmalarının önemi nedir?


  Peygamberlik büyük sorumluluk gerektiren bir görevdir. İşte Allah,
  peygamberlerin vahyi en iyi bir şekilde aktarmaları, sorumluluklarını yerine
  getirebilmeleri için onlara akıl, zekâ, doğru kavrama yeteneği vermiştir. Bu
  bakımdan peygamberler son derece akıllı ve zeki, ileriyi görebilen, dengeli ve
  ölçülü kişilerdir. Bu özellikleriyle Allah’tan aldıkları mesajları insanlara
  ulaştırma görevini başarıyla yapabilmişlerdir.


  Peygamberlerin günah işlemekten kaçınması ne anlama
  gelir?


  Peygamberlerin günah işlemekten kaçınması; onların gizli açık her türlü
  günahtan ve peygamberlik onuruyla bağdaşmayan hareketlerden uzak bulunmaları
  anlamına gelir. Çünkü peygamberler, Allah'ın korunmasında, günahsız ve tertemiz
  insanlardır. Allah onları doğuştan peygamber olmalarını dilemiş ve onları bu
  görev için özel terbiye ederek yetiştirmiştir. Bu durum Kur'an'da şöyle
  belirtilmiştir: " O peygamberler, Allah'ın hidayet ettiği ve özel yetiştirdiği
  kimselerdir. (Muhammed) Sen de onların gittiği yoldan git." (En'am,
  89-90)
  Her peygamber, doğumundan ölümüne kadar, Allah tarafından özel bir
  şekilde korunarak, günaha ve günaha giden yollardan alıkonularak himaye
  edilirler. Kur'an'da peygamberlerin görevlerini yaparken, Allah'ın onları
  koruyacağından söz edilmiştir. Böylelikle onların her türlü suç ve günah
  işlemelerinin önüne geçilmiştir. Bu durum Kur'an'da şöyle belirtilmiştir: "Ey
  Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun
  elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır." (Maide
  67)

  Peygamberler niçin günah işlemekten kaçınmalıdır?

  Peygamberler Allah'ın elçileridir ve insanlara tarafından örnek alınan
  kimselerdir. Onlar günah işlemezler. Çünkü peygamberler insanlara günahın ne
  olduğunu, onlardan nasıl kaçınılması gerektiğini öğretmek üzere
  gönderilmişlerdir. Kendilerinin günah işlemeleri durumunda bunu insanlara
  anlatmaları mümkün olmaz, ilettikleri mesajın doğruluğuna güvenilmezdi.
  Allah'tan aldıkları göreve ve üstün ahlaklı olma özelliklerine de ters düşerdi.
  İnsanların sevgisini kazanamaz ve peygamberlik görevini yapamazlardı.


  Peygamberler günah işlemekten kaçınması, getirdiği mesajın kabul
  edilmesine nasıl katkı sağlamıştır?


  Peygamberlerin görevi, kendilerine bildirilen mesajı insanlara ulaştırmakla
  bitmemiştir. Onlar, Allah'tan aldıkları mesajları içtenlikle benimsemiş, onları
  önce kendi hayatlarında yaşamışlar, sonra da diğer insanlara öğretmişlerdir. Bu
  konuda insanlara örnek olmuşlardır. Peygamberler her zaman günah işlemekten
  kaçınan, sağlam kişilikli, yüksek ahlaklı insanlardır. Onlar sadece peygamberlik
  döneminde değil, kendilerine görev verilmeden önce de bu özellikleri ile
  tanınırlar. Bu durum getirdiği mesajın kabul edilmesinde, öğretilmesinde önemli
  katkılar sağlamıştır. Bu sayede kendilerine verilen elçilik görevini en iyi
  şekilde yerine getirmişlerdir.

  Peygamberlerin Allah'tan aldıkları mesajları olduğu gibi insanlara
  bildirmesi ne anlama gelir?  Peygamberin Allah'tan aldıkları mesajları olduğu gibi insanlara bildirmeleri;
  onların kendilerine verimleş olan elçilik görevini tam olarak yapmaları anlamına
  gelir. Peygamberler kendilerine verilen görevi ihmal etmeden en iyi şekilde
  yerine getirirler. Bu nitelik zaten peygamberlik görevinin varlık nedenidir.
  Yüce Allah bu gerçeği Kur'an'da şöyle belirtmiştir: "Ey peygamber! Rabbinden
  sana indirileni ulaştır. Eğer bunu yapmazsan onun elçiliğini yapmamış olursun.
  Allah beni insanlardan korur." (Maide 67)

  Peygamberlerin temel görevi nedir?

  Peygamberlerin temel görevi, Allah'tan aldıkları mesajları olduğu gibi
  insanlara bildirmektir. Buna "tebliğ" denir. Peygamberlerin Allah'ın aldıkları
  mesajları insanlardan gizlemesi düşünülemez. Onların Allah'tan aldıkları
  mesajları artırma veya eksiltme yetkileri de yoktur. Yine bu emir ve yasakları
  susarak veya gizleyerek insanlardan uzak tutmazlar. Konu ile ilgili olarak Yüce
  Allah Kur'an'da şöyle buyurmaktadır: "Eğer (peygamber bize atfen bazı sözleri
  uydurmuş olsaydı, elbette onu biz kudretimizle yakalardık…" (Hakka 44-45)

  Peygamberlerin tebliğ görevini yaparken herhangi baskı ve zorlamaya
  başvurmamışlardır.


  Peygamberler dini tebliğ ederken, dini esasları açıklama, öğretme, uygulama,
  öğretip uyguladıkları kontrol ve düzeltme, insanları kötülüklerden temizleme ve
  arındırma görevlerini yerine getiriler. Bu görevini yerine getirirken herhangi
  bir baskı ve zorlamaya başvurmamışlardır. Ayrıca ilahi mesajı insanlara
  ulaştırmak için birçok peygamber sıkıntı çekmiş ve bu sıkıntılara
  katlanmışlardır. Ölüm tehdidine ve tehlikesine rağmen görevlerini yapmaktan
  vazgeçmemişlerdir. Anlatım: Osman Ay
+ Yorum Gönder