+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kadın doğumdan sonra ne zaman cinsel ilişkiye girebilir Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kadın doğumdan sonra ne zaman cinsel ilişkiye girebilir


 2. Ercan
  Devamlı Üye

  Cevap: kadın doğumdan sonra ne zaman cinsel ilişkiye girebilir


  Reklam  Cevap: Lohusalık:
  Lohusalık, kadının fizyolojik bakımdan rahatsız olduğu doğum sonrasındaki belli bir dönemi ifade eder. Doğumun arkasından gelen kana “nifas” denir. Kadın gebelik süresince abdestini alır,
  namazını kılar ve sağlığı için zararlı olmayacaksa farz orucu da tutabilir.
  Lohusalığın en kısa süresi için bir sınır yoktur. Bir gün bile olabilir. Çünkü en kısa süreyi belirleyen bir ayet veya
  hadis yoktur. Bu durumda, onun fiilen var olduğu süreye bakılır.Hanefîlerle Hanbelîlere göre, lohusalığın en uzun süresi kırk gündür. Bundan sonra görülecek kan, özür kanıdır. Delil, Ümmü Seleme (r. anha)’den nakledilen şu hadistir: “Lohusa kadın, Hz. Peygamber döneminde kırk gün kırk gece beklerdi.” (Ebu Davud, Tahare, 119.) Şafiî ve Malikîlere göre, lohusalığın en uzun süresi altmış gündür. Ancak bu süre uygulamada genellikle kırk gün olarak gerçekleşir.
  Kadın doğum yapmakla birlikte kan görmeyebilir. Nitekim Hz. Peygamber döneminde bir kadın doğum yapmış ve lohusalık kanı görmediği için kendisine “zatu’l-cüfuf (kanı kuru)” denilmiştir. (bk. el-Kasanî, a.g.e., l, 41-43; İbnü’l-Hümam, a.g.e., l, 129; İbn Abidîn, a.g.e., l, 275 vd.)
  Lohusalık süresi içinde görülen temizlik de nifastan sayılır. Örneğin; doğumdan sonra on gün kan gelip, beş gün kesildikten sonra on gün daha kan gelecek olsa, bu yirmi beş günün tamamı lohusalık süresi sayılır.
  El ve ayak gibi uzuvları belirmiş olan bir çocuğun düşmesiyle lohusalık hali meydana gelir ve genellikle on-onbeş gün kadar devam eder. Fakat henüz uzuvları belirmemiş bir düşüğe nifas hükümleri uygulanmaz. Bunun düşmesiyle görülen kan üç gün sürer ve daha önce de en az on beş gün temizlik hali devam etmiş bulunursa bu, hayız kanı olmuş olur. Böyle değilse özür kanı sayılır.
  Lohusalık süresi içinde bir koca, aybaşı halinde olduğu gibi eşiyle cinsel ilişkide bulu
  namaz. Aksi halde günahkâr olur ve tevbe – istiğfar etmesi gerekir.


 3. Misafir
  Benim eşim dün zorla sahip oldu bana daha yeni 20günüm dür bende mi günah kazandım acaba yorum bekliyorum

 4. @hmet
  Üye
  doğumdan kaç gün sonra ilişkiye girilir? diye soranlara...

  Bunun bir günü yoktur yani belli değildir. Çünkü her kadın için durum değişir.
  En geç 40 gündür

 5. Misafir
  eğer kan kesilmiş ve üzerinden 3 gün geçmişse bir sakıncası yoktur.

+ Yorum Gönder
doğumdan kaç gün sonra ilişkiye girilir,  dinen doğumdan kaç gün sonra ilişkiye girilir