+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Peygamberler niçin resuldür ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Peygamberler niçin resuldür ?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: peygamberler niçin resuldür ?


  Reklam  Cevap: Nebîlik ve resulluğun Allah vergisi oluşu


  Nebîlık ve Resulluk, Allah vergisi olup bunu, Yüce Allah'ın, kullarından, dilediğine ve lâyık olanına verdiği de,
  Kur'ân-ı Kerîmde şöyle açıklanır.

  "Bir Vahy ile veya bir perde arkasından, yahud bir Elçi (Melek) gönderip te
  Kendi izniyle- dileyeceğini, Vahy etmesi olmaksızın, Allah'ın, hiç bir beşere kelam söylemesi vâki olmamıştır.

  Şüphesiz ki, O, çok Yücedir, Mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. İşte, biz, Sana da, böylece, emrimizden bir
  Ruh (Kur'an)ı Vahy ettik. Halbuki (bundan önce), Sen, Kitab, nedir? İman, nedir? bilmezdin. Fakat, Biz, onu, bir Nûr yaptık.
  Bununla, kullarımızdan, kimi dilersek, Ona, Hidâyet veririz.
  Şüphesiz ki, Sen, muhakkak, doğru bir yolun Rehberliğini yapıyorsundur"[6]

  "O (Allah), Ümmîler (Araplar) içinde, kendilerinden (onlara) bir Resul gönderen*dir ki, (O Resul),
  onlara (Allâhın) âyetlerini okur. onları, temizler, onlara, Kitabı, Hik*meti öğretir.

  Halbuki, onlar, daha önce, apaçık bir sapıklık içinde idiler."
  "Bu (Peygamberlik), Allâhın, kimi dilerse, ona vereceği bir fadi'dır.
  Allah, büyük fadl (kerem) Sahibidir."[7]
  "Allah, Risâletini (Elçiliğini) nereye vereceğini, çok iyi bilendir."[8]

+ Yorum Gönder