+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İlahi kitap ile suhuf arasında ne gibi bir fark vardır Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İlahi kitap ile suhuf arasında ne gibi bir fark vardır


 2. Galus
  Devamlı Üye

  Cevap: ilahi kitap ile suhuf arasında ne gibi bir fark vardır


  Reklam  Cevap: İlâhî kitaplar Allah kelâmı olmak bakımından aralarında farklılık bulunmamasına rağmen, hacimleri ve hitap ettikleri kitlenin büyüklüğüne göre, suhuf ve kitap olmak üzere ikiye ayrılırlar.


  Suhuf

  Sahife kelimesinin çoğulu olan suhuf, dar bir çevrede, küçük topluluklara, ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde indirilen birkaç sayfadan oluşmuş küçük kitap ve risâlelere denilir. Kur'ân-ı Kerîm'de Hz. İbrâhim ve Mûsâ'ya indirilen sayfalardan bahseden iki âyet vardır (en-Necm 53/36-37; el-A`lâ 87/14-19). Bunun dışında Kur'an'da ve mütevâtir hadislerde suhuf ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Ebû Zer'den rivayet edilen bir zayıf hadise göre sayfaların sayısı 100 olup şu peygamberlere indirilmiştir: Hz. Âdem'e 10 sayfa, Hz. Şît'e 50 sayfa, Hz. İdrîs'e 30 sayfa, Hz. İbrâhim'e 10 sayfa (bk. Süyûtî, ed-Dürrü'l-mensûr, VIII, 489; Âlûsî, Rûhu'l-meânî, XV, 141-142). Bugün bu sayfalardan elimizde hiçbir şey yoktur.  Suhufa göre daha hacimli ve kitap şeklinde olan ve evrensel mesajlar içeren ilâhî kitaplar ise Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an olmak üzere dört tanedir.

 3. Misafir
  suhuf farkı ne

+ Yorum Gönder
ilahi kitaplarla suhuf arasında ne fark vardır,  ilahi kitap ile suhuf arasındaki fark,  İlahi kitaplarla suhuf arasında ne fark vardır,  suhuf ile ilahi kitap arasındaki fark nedir,  ilahi kitap ve suhuf arasındaki fark,  ilahi kitaplar ve suhuf arasındaki fark nedir,  ilahi kitapla suhuf ne fark var