+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hz.Muhammed'in doğduğu çevrede dini hayat nasıldı Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hz.Muhammed'in doğduğu çevrede dini hayat nasıldı


 2. Galus
  Devamlı Üye

  Cevap: Hz.Muhammed'in doğduğu çevrede dini hayat nasıldı


  Reklam  Cevap: Müslümanlıktan önce, Arapların çoğunluğu putperestti. Yapmış oldukları bir takım heykellere ilâh diye tapıyorlardı. En önemli putlar, Hubel, Lât, Menât, Uzzâ, Vedd, Suva', Yeğûs, Yeûk ve Nesr adlarını taşıyanlardı. Mekke'de Kâbe ve civârına 360 kadar put yerleştirilmişti. Her kâbîlenin ayrı bir putu, her putun özel bir ziyâret günü vardı. Böylece yılın her gününde putlarını ziyârete gelenlerle dolup taşan Mekke, bir ticâret merkezi olduğu kadar, putperestliğin de merkezi hâline gelmiş bulunuyordu.
  Arabistan'da putperestlerden başka, Mûsevî, Hıristiyan, Mecusî (ateşe tapan) ve Sâbiî dinlerine mensup kimseler de vardı. Bunlardan başka, çok az sayıda, Hz. İbrahim'in tebliğinden o devre ulaşan dinî esasları benimsemiş tek Tanrı inancında olan "Hanîf"ler vardı. Nevfel oğlu Varaka, Cahş oğlu Abdullah, Huveyris oğlu Osman ve Sâide oğlu Kuss bunlardandı.

  İslâmiyetten önce Araplar arasında okuyup yazma bilenlerin sayısı son derece azdı. Cömertlik, konukseverlik, sözde durma, düşmanları bile olsa kendilerine sığınanları koruma, cesâret.. gibi bazı iyi özellikleri yanında, soygunculuk, faizcilik, zenginleri üstün, fakirleri hor görme, içki ve kumar düşkünlüğü, kabilecilik gayreti ile kan dökme gibi son derece çirkin âdetleri de vardı. Özellikle köle ve kadınlara hiç değer vermezlerdi. Kadınlar, ölen kocasından, babasından ve diğer yakınlarından mirâs alamadıkları gibi, kendileri mirâs malları arasında, mirâsçılara kalırdı. Erkekler istedikleri kadar kadınla evlenebilirlerdi. Bazı kimseler kız çocuklarını diri diri kumlara gömecek derecede vahşet göstermişlerdi.

  İslâmiyetin doğuşu sırasında yalnız Araplar ve Arabistan değil, bütün dünya, haksızlık, sefâhat ve cehâletin karanlığı içindeydi. Maddî ve rûhî sıkıntılar içinde bunalmış olan insanlık, bir önder, bir kurtarıcı beklemekteydi.

 3. Misafir
  Açıklama için sağolun din ödevime gerekli bilgiyi aldım

 4. Misafir
  çok beğendim bilgileriniz için çok teşekkürler ayrıca kısa ve öz

+ Yorum Gönder
hz muhammed in dogdugu cevrede insanlar nasil geciniyordu,  hz muhammedin doğduğu çevrede insanlar nasıl bir hayat sürer,  hz muhammedin doğduğu çevrede insanlar nasıl bir hayat sürerdi,  hazreti muhammed doğduğu zaman toplum nasıldı,  peygamberimiz doğduğu sırada arabistandaki dini hayat,  hz muhammedin doğduğu çevrede dini hayat nasıldı,  hz.muhammed doğduğu çevrede insanlar nasıl bir hayat sürer