+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hz. Musanın annesinin yavrusuna kavuşmak için ettiği dua Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hz. Musanın annesinin yavrusuna kavuşmak için ettiği dua

  Sual: Musa a.s.ın annesinin yavrusuna kavuşmak için ettiği dua Kuranı kerimde hangi surede kaçıncı ayet olduğunu biliyormusunuz? Allah'a emanet olun... ? 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Musa a.s. ın annesinin yavrusuna kavuşmak için ettiği dua


  Reklam  Cevap: Hz. Mûsâ (a.s)'ın doğumuna gelince onun doğumu, daha önce geçtiği üzere, erkek çocuklarının öldürüldüğü yıla rast*lamıştı. Hz. Mûsâ (a.s)'m annesi doğum yapacağı zaman yak*laştığında, Firavunun yapmış olduğu zulmü gördüğünden do*layı kederi ve tasası daha da artmıştı. Bunun üzerine Yüce Al*lah, onun üzüntüsünü gidermek için ona, (ilham vasıtasıyla) korkamamasmı ve üzülmemesini vahyetti. Çünkü doğacak o-lan bu çocuğun durumu; büyük olacak, Allah onu Firavunun tuzağından koruyacak ve daha sonrada onu peygamberlerinden kılacaktı. Böylece Yüce Allah, Hz. Mûsâ (a.s)?m annesinin kalbine sükuneti attı ve ona oğlunun öldürülmesine dair bü*kerim gelmediği müddetçe oğlunu emzirmesini, korku geldi*ğinde ise oğlu için odun ve tahta parçalarından bir sandık yapmasını, daha sonrada oğlunu onun içine koymasını ve onu Nil Nehrine bırakmasını ve bundan dolayı da üzülmemesi ge*rektiğini ona (ilham yoluyla) vahyetti. Çünkü oğlu, Yüce Al*lah'ın koruması ve gözetimi altındaydı. Allah ise koruma ve yardım bakımından her şeye gücü yetendi...


  Nitekim Yüce Allah, Kasas Sûresinde, Hz. Mûsâ (a.s)'m annesiyle ilgili olan bu durumu şöyle anlatmaktadır:

  "Musa'nın annesine; 'onu emzir, onun için (onun öldü*rülmesinden) korktuğun zaman (odun ve tahta parçalarından yaptığın sandığın içerisine koymak suretiyle) onu (Mısır'daki Nil nehrinin) suya bırak! (Suda boğulmak, kaybolmak gibi ona bir zarar geleceğinden) korkma! Ve (ondan ayrılacağından dolayı da) üzülme! Şüphesiz Biz, onu, sana (uygun bir şekilde) döndürecek ve onu peygamberlerden kılacağız' diye (ilham ya da rüya şeklinde) vahyettik,
  Kasas: 28/7-8.Muhammed Ali Sâbûnî, Peygamberler Tarihî, Ahsen Yayınları: 394-395.  Hz. Mûsâ (a.s)'ın annesi, oğlunu gizli olarak doğurmuş*tu.[24] Annesi, Yüce Allah'ın korumasına güvenmiş olduğun*dan dolayı oğlunu rahatlık içerisinde emzirmeye devam etti.
  Hz. Mûsâ (a.s)'m annesi, Firavunun kan döken zebanileri*nin, oğlunu bulup öldürecekleri hususunda korkuya düşünce, bir sandık yapıp onun içerisine biraz pamuk döşedi. Daha sonrada oğlunu, sandığın içerisine koyup sandığın ağzını kilitledi ve sandığı Nil Nehrine bıraktı. Kızma da sandığı uzaktan takip etmesini emretti. Hz. Mûsâ (a.s)'m annesi, bunların hepsini, her şeyden münezzeh Allah'ın (ilham veya rüya vasıtasıyla olan) vahyi ile yapmıştı.[25] Hz. Mûsâ (a.s)'m annesi, her şey*den münezzeh Allah'ın bu çocuğu koruyacağını, onu tekrar kendisine döndüreceğini ve Firavunun gözü önünde olsa bile onu öldürmeye güç yetirenleyeceğine kesin olarak inanmıştı.


  [24] Çünkü Hz. Mûsâ (a.s)'in doğduğu yıl, İsrail oğullarından doğan çocukların öldü*rüldüğü yıldı. Bundan dolayı da annesi, Hz. Mûsâ (a.s)'ı gizli olarak emziriyadu.(ç).
  [25] Eş'ariler, Hz. Mûsâ (a.s)'ın annesine gelen bu vahye dayanarak onun, 'kadın bir Peygamber' olduğunu iddia etmişlerdir. Fakat Eş'ariierin bu görüşü gerçeğe uygun değildir. Bu konuyla ilgili geniş açıklamalar için b.k.z: Prof. Dr. Süleyman Toprak ve Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük, Kelam, s. 289-290 (ç).

+ Yorum Gönder
evladına kavuşmak için dua,  evladina kavusma duasi,  yavrusuna kavusmak icin dua,  evlada kavuşma duası,  çocuğuna kavuşmak için dua,  evladina kovusmak icin okuna,  Cocuklarina kavusmak ıcın dua