+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Tıraş olmadan ihramdan çıktım kefareti nedir? ögrenmek istiyorum? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Tıraş olmadan ihramdan çıktım kefareti nedir? ögrenmek istiyorum?


 2. Galus
  Devamlı Üye

  Cevap: Tıraş olmadan ihramdan çıktım kefareti nedir? ögrenmek istiyorum?


  Reklam  Cevap: Umre ihramından çıkma aşamasına geldiği
  halde tıraş olmadan elbise giyen kişiye ne
  gerekir?

  Umre ihramdan çıkmak için saç tıraşı olmak
  gerekir. İhramdan çıkma aşamasına geldiği
  halde tıraş olmadan elbise giyen kişi ihram
  yasağı işlemiş olur. Eğer elbise giymesi bir
  gündüz veya bir gece devam etmişse dem;
  giyim süresi bir gün veya bir geceden az
  olursa fitre miktarı sadaka vermek gerekir.
  Şafii mezhebine göre ise, muhayyerlik haklarından yararlanıp; ceza olarak bir dem
  (koyun veya keçi kesme), üç gün oruç tutma
  veya altı fitre miktarı sadaka verme seçeneklerinden birini tercih edebilir.  Kaynak:diyanet

  ..
  Hac veya umre için ihrama giren kişinin, öncelikle elbisesini çıkartıp ihram bezlerine bürünmesi ve hacda birinci tahallül gerçekleşinceye kadar, umrede ise tavaf ve sa’yi yapıp tıraş oluncaya kadar ihramlılık halini sürdürmesi gerekir. Ancak kişi bu süre zarfında ihramlı iken ihram yasaklarını işlerse ceza olarak bir dem (koyun veya keçi kesmesi) gerekir. (İbn Âbidin, Reddu’l-muhtâr, II, 162, 163).

  Şâfiî mezhebine göre ise, muhayyerlik haklarından yararlanıp; ceza olarak bir dem (koyun veya keçi kesme), üç gün oruç tutma veya altı fitre miktarı sadaka verme seçeneklerinden birini tercih edebilir (Nevevî, el-Mecmû, VII, 371; İbn Kudâme, Muğnî, III, 493).

  Şu kadar var ki Hanefilere göre bir özür sebebiyle ihram yasaklarını işlerse yukarıdaki muhayyerlik haklarından yararlanabilir.


+ Yorum Gönder