+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İbretlik Hatıralar (22) Evliliğe Dair Mülahazalar Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İbretlik Hatıralar (22) Evliliğe Dair Mülahazalar


 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: İbretlik Hatıralar (22) Evliliğe Dair Mülahazalar


  Reklam  Cevap: Sevgili Dostlar,
  Kış tatilini keyfiyet talimi hesabına değerlendiren ve bir haftalık kamp boyunca her anını tenvir etme gayreti gösteren hamiyetli insanların daveti üzerine, bir programlar serisi için Amerika’nın Chicago şehrine gitmiştim. Misafir kaldığımız oteli yedi günlüğüne de olsa Anadolu’daki herhangi bir öğrenci yurduna çeviren; diyar-ı gurbette ezan sesine hasret gideren, gürül gürül tesbihatla vecde gelen; Kur’an dersleri, müzakere meclisleri ve eğitim seminerleri sayesinde hemen her konuda bilgi edinen ve kadını-erkeğiyle, genci-ihtiyarıyla büyük bir iştiyak içinde konuşmacıları dinleyen güzel insanlara hitap etme sıramı savdıktan sonra, müteâkiben kürsüye çıkan Vehbî Vakkasoğlu Hocamızı dinlemiştim. Vehbî Hocamız, o günkü sohbetinin konusu olarak Hazreti Mevlânâ’nın hayatını seçmiş ve onun güzel ahlâkından misaller vermişti. Bir aralık sözü, Mevlânâ’nın kendi talebelerini görüp gözetmesine ve onların hemen her ihtiyaçlarıyla ilgilenmesine getirmiş; ezcümle, iki mürîdini nasıl evlendirdiğini ve onların yuva kurmaları için ne türlü yardımlarda bulunduğunu anlatmıştı.
  Sohbet sonrasında çay içerken, arkadaşlarımızdan bazıları Hazreti Mevlânâ hakkında zikredilen üstün vasıfları hatırlatmış; aynı sıfatları üzerinde taşıyan M. Fethullah Gülen Hocaefendi’nin pek çok açıdan ona benzediğini söylemişlerdi. O sırada bir kardeşimiz söz istemiş ve “Hocaefendi’nin, evlenen talebelerine çok kızdığını ve sitem ettiğini duyduk; zannediyorum, bu iki Hak dostu sadece bu meselede farklılık sergiliyorlar!..” demişti.
  Sahiden öyle miydi? Aziz Hocamız tanıdıklarının evlenmesine karşı mıydı? İzdivaca meylettiklerinden dolayı dostlarına kızar mıydı? Ev-bark edinmek isteyenleri kendi hallerine mi bırakırdı?
  O gün, dilimin döndüğünce mevzuyla alâkalı bir kısım hususları şerhetmeye çalışmıştım; fakat, daha sonra da farklı yerlerde benzer sorularla karşılaştım. Faydalı olacağı zannıyla, aziz Hocamızın hayatından birkaç örnek vererek ve kendi sözlerinden bazı paragrafları naklederek bir iki noktaya dikkat çekmek istiyorum.

 3. Muhasibi
  Editör
  Hocaefendi’nin Düğünü
  Fethullah Gülen Hocaefendi, Kur’an-ı Kerim’i hatmettiği gün, ailesi bir şükür ifadesi olarak bütün köylüyü davet etmiş ve herkese yemek yedirmişti. O vakit henüz ne olup bittiğini anlayamayacak kadar küçük olan Hocaefendi, meraklı gözlerle gelip gidenlere bakıp hakkındaki takdirlere ve dualara mana vermeye çalışırken, merhume validesinin “Seni evlendiriyoruz; bu senin düğünün!..” sözünü işitmişti. Tabiatındaki haya derinliğine yetiştiği çevrenin kazandırdığı edep, iffet ve mahcubiyetin de eklenmeye başladığı bir dönemde duyduğu bu söz Hocaefendi’yi utandırmaya yetmişti. Evet, o an mahcubiyetten kıpkırmızı kesilmişti ama -kaderin cilvesi- sahiden Kur’an’ı hatim merasimi bir manada Hocamızın ilk ve son düğünü olmuştu.
  Gerçi, hayatının değişik devrelerinde, kendisine izdivaç teklif eden ve evlenmesinin yararlı olacağını söyleyen kimseler çıkmıştı; fakat, bir iki defa azıcık meyleder gibi olduğu evliliği sonunda bazı mülahazaları ve sübjektif bir kısım yorumları neticesinde tamamen reddetmişti.
  Edirne’de bulunduğu günlerde Hüseyin Top Hoca çok ısrar etmiş ve Hocaefendi’nin aklına iyice girmişti. Şehrin eşrafından, asil, nezih ve varlıklı bir ailenin izdivaçla ilgili bir taleplerinin olduğunu söylemiş ve en azından tanışmak maksadıyla bir ziyarette bulunmayı ona kabul ettirmişti. Bir bayram günü, nasıl olduğunu bile anlayamamıştı ki, Hocaefendi yanındaki dostuyla beraber kendisini o ailenin evinde buluvermişti. Ancak daha içeri girer girmez buram buram terlemiş, mahcubiyetten adeta lâl kesilmiş ve tek kelime konuşamadığı gibi, başını kaldırıp etrafına dahi bakamamıştı. Bu mahcubiyetine talepteki teknik bir yanlışlık da inzimam edince canı çok sıkılmış, ilk fırsatta oradan ayrılmış ve bir daha izdivaca kat’iyen teşebbüs etmeme kararı almıştı.
  Hocaefendi, daha o zamanlar herkes tarafından çok takdir edilen, sevilen ve hemen her mecliste sürekli adı anılan bir insandı. Kendi kararı kesin olsa da, tanıdıkları her fırsatta ona bazı kimseleri yakıştırıyor, kendilerince aday bakıyor ve değişik imalarla tekliflerde bulunuyorlardı. Hatta, bir defasında, aracısız ve vicahî bir taleple de karşı karşıya kalmıştı: Üzerine yönelen bakışlardan ve kendisini gösteren el-yüz işaretlerinden de kaçarak, Üç Şerefeli Cami’nin penceresine sığındığı, gece-gündüz orada yatıp kalktığı ve tam bir iffet âbidesi olarak yaşadığı zaman diliminde, vazifeli olduğu camide hadis dersleri yapar; kendisini dinlemeye koşan her kesimden insana hak ve hakikati anlatmaya gayret ederdi. O sırada, Hayriye Hanım denilen oldukça yaşlı bir kadıncağız da Hocaefendi’ye adeta annelik yapar, onu gözü gibi korur, derse katılan bayanları çekip çevirir ve sohbetten sonra herkes ayrılmadan da camiyi terketmezdi.
  Bir gün, aziz Hocamız hadis dersini bitirip caminin arka maksurelerinden birine çekilmek üzereyken, birisinin kendisine seslendiğini farketmişti. Caminin boşalmasını bekleyen bir genç hanım konuşmak istediğini söylemişti. Hocaefendi, davetsiz misafirine sorularını toplum içinde ya da Hayriye Hanım’ın eşliğinde sormasını söyleyip evciğine, yani pencere arasına yönelmişti ama o özel konuşmak için ısrar etmişti. Bunun üzerine, Hocamız bir yandan kendisini pencereden içeri atarken diğer taraftan da mütearrizenin arzusunu yüzüne çarpmış; onu Allah’ın evinde Allah’tan korkmaya çağırmış ve bir güzel paylamıştı. Genç hanım, kötü bir niyetinin olmadığını, Allah’ın emri dairesinde hareket etmek istediğini ve hayırdan başka bir şey düşünmediğini söylese de, Hocaefendi’den yüz bulamamış ve sonunda biraz da öfkeyle, “Ne halin varsa gör; burada bu perişaniyetinle kal!” diye söylenerek çekip gitmişti.
  Aslında, muhatap olduğu ailelerin hepsi iyi ve mazbut insanlardı; ne var ki, muhterem Hocamız çok önceden hükmünü vermiş, zorla kabul ettiği ilk teşebbüste de o kararını kesinleştirmişti; o kendisini tamamen Kur’an hizmetine vakfedecek ve hiç evlenmeyecekti

 4. Muhasibi
  Editör
  Peygamber Efendimiz’in İkazı
  Askerlik vazifesini tamamlayıp eve döndükten sonra, bu defa da babası, annesi, ablası ve bir de Enver amcası tarafından ısrarla evlenmeye zorlanan Hocaefendi, bazen onlara çok acı konuşur; İslam’ın fedakârlık beklediği bir asırda varlığını Kur’an davasına adamasını yeterli bulmazmış gibi davranan ve kendisini dünyaya çağıran yakınlarına sitem ederdi. Bir gün merhume validesi, “Oğul, ben hayatta iken senin başını da bağlayalım!” deyince, aziz Hocamızın cevabı şöyle olmuştu: “Ana, benim ayaklarım Nurlarla bağlı, siz de başımı bağlayacak olursanız ben nasıl hareket ederim!”
  Muhterem Hocamız, öyle kat’i kararını bildirince ve diretince, Enver amcası ona “Şimdi biz ısrar ettik ama evliliğe yanaşmadın. Unutma, bir de otuz yaşındayken böyle ısrarlı bir teklif alacaksın; ondan sonra bir daha da aynı teklifi duyamayacaksın!..” demişti. Aradan yıllar geçmiş; Hocamızın Kestanepazarı’nda vazife yaptığı günlerin birinde, Yaşar Hocaefendi kendisini ziyarete gelmiş ve yakından tanıdığı biriyle evlenmesi hususundaki isteğini ısrarla dile getirmişti. Hocaefendi, daha önceki kararından dönemeyeceğini söyleyince, Yaşar Hoca dostunun boynuna sarılmış; “Sen de dinlemezsen, beni kim dinler?” deyip ağlamıştı. İşte, o anda Hocaefendi, Enver amcasının seneler önceki kerametvâri sözünü hatırlamıştı; zira, yaş ibresi tam otuzu göstermekteydi.
  Her zaman mefkuresinin hayaliyle nefes alıp veren muhterem Hocamız, gözlerine başka hayalin girmesine müsaade etmeden yaşamayı hayat tarzı olarak benimsemiş ve o hal üzere kırkına ulaşmıştı. 1978 yılında hizmete müteallik meşguliyetlerin yoğun olduğu bir gün, ev işlerine de zaman ayırması gerekmişti ve iyice birikmiş çamaşırlarını yıkarken bekarlık bayağı canına tâk etmişti. Sadece bir kısım işleri değil, hayatı da paylaşabileceği bir insanın yokluğunu hissetmiş ve bir aralık içinden “Acaba evlense miydim?” diye geçirmişti. Bu mülahazayı zihninde yoğurmamış, düşünce potasına dökmemiş ve onun üzerinde uzun boylu durmamıştı; şimşek süratinde gelip geçen bir fikir olarak onu nisyan deryasına bırakmıştı. Lâkin, ertesi gün, o kadarcık bir mülahazaya bile mezun olmadığı hükmünü çıkaracağı bir haber almıştı. Sabahın nurunda, bir arkadaşı koşarak gelmiş ve şunu nakletmişti: “Gece rüyamda Rasûl-ü Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz’i gördüm. Size selam söyledi ve ‘Evlendiği gün ölür; cenazesine de gitmem!’ buyurdu.” Evet, bu bir rüyaydı ve genel prensiplerimize göre rüyayla amel etmek olmazdı. Fakat, Hocaefendi, o ikazı şahsı adına bir işaret bilmiş, tercih ettirici bir faktör şeklinde ele almış, Peygamber Efendimiz’in -rüyada söylenmiş de olsa- sözüne saygılı kalmış ve onu izdivaçla alâkalı kararının muhkemleşmesine sübjektif delil saymıştı.
  Sünnet’i Terk Değil, Farz’ı Tercih...
  Muhterem Hocamızı izdivaçtan alıkoyan başlıca üç sebep vardır:
  Evvela; bir mü’min için biricik hedef Allah’ın rızasını tahsildir. Evlenme, yurt-yuva sahibi olma, bir iş kurma, mal-mülk edinme ve belli payelere ulaşma gibi meseleler bu asıl gayeye yardımcı ve vesile olmaları nisbetinde değer kazanırlar. Hocaefendi, ancak kendisini vakfetmek suretiyle vazifesini yapabileceğine ve Cenâb-ı Hakk’ın hoşnutluğunu kazanabileceğine inanmıştır. Bilhassa ümmet-i Muhammed için bir felaket asrı saydığı şu hâzır zamanda, bazı kimseler kendilerini bütün bütün topluma feda etmezlerse, mevcudiyetlerini davaya adamazlarsa ve maddî-manevî füyuzât hislerinden fedakârlıkta bulunmazlarsa, mü’minlerin yüzlerinin gülemeyeceğine, Rasûlullah’ın namının cihanın dört bir yanına götürülemeyeceğine ve insanlığa kurtuluşa giden yolların gösterilemeyeceğine kanaat getirmiştir. Dahası, kendi adına, dini ihya etme yolundaki gayretlerin, aileden gelecek mutluluğun üstünde bir saadet vereceğini ümit etmiştir.
  “Fakat, Allah Rasûlü evlenmiştir” diyerek, onun bu niyetine karşı çıkmak yersizdir. Zira, Rasûl-ü Ekrem asıl kudve ve şârîdir; O’nun bütün yapıp ettikleri bir yönüyle dindir. Bu itibarla da, O, hem düne hem bugüne hem de yarına yani bütün zamanlara, hem Arap yarımadasına hem Asya’ya hem de bütün dünyaya yani topyekün cihana hitap etmeli ve herkesi bağlayan objektif esaslar ortaya koymalıdır; en kuşatıcı ve en mükemmel rehber olmalıdır ki, Allah Rasûlü de öyle yapmıştır. Başka hiçbir insanı O’nunla mukayese etmemek lazımdır.
  Ayrıca, aziz Hocamızın bu tercihi Sünnet’i terk değil, farzı tercih kategorisinde değerlendirilmelidir. Evet, izdivacın mübah, mekruh, haram, sünnet, vacip ve farz olan çeşitlerinin bulunduğu nazar-ı itibara alınırsa, evlilik Hocaefendi için olsa olsa sünnettir. Zira, İslam hukukçuları, şayet bir insan için nefsî ve şehevî arzularının peşine düşerek harama girme tehlikesi kat’î değilse, ama onun gönlünde evlenmeye karşı da tabiî bir rağbet varsa, böyle birinin evlenmesinin sünnet olduğunu söylemişlerdir. Fakat, i’lâ-yı kelimetullah vazifesi farzdır; hele bazı dönemlerde farz içre farzdır. Sadece iki rekâtlık namaz kılacak kadar zaman kalmışsa sabahın sünnetinin terkedilip hemen farzının kılınması gibi, sünnet ile farzın çakıştığı yerlerde farzı seçmek esastır. İşte, davanın hakkını vermeye engel olabileceği düşüncesiyle bekarlığı ihtiyar etmek bir manada farzı sünnete tercih etmek demektir. Ayrıca, hiç evlenmemiş âlimler manasına gelen “el-Ulemâü’l-Uzzâb” unvanlı kitaplara bakılırsa, muhterem Hocamızın bu seçiminde ve anlayışında yalnız olmadığı, tarih boyunca yüzlerce Hak dostunun mücerred kalmak suretiyle kendisini İslam’a vakfettiği görülecektir.
  Zannediyorum; Hocaefendi’nin hayatını yakından bilenler, çocukluk dönemi hariç tutulursa tam atmış senedir onun “davam, davam” diye inlediğini görenler ve gaye-i hayali uğrunda nasıl ızdıraplı bir ömür sürdüğüne şahitlik edenler, onun bu tercihindeki isabetini kabullenecek ve fedakârlığını alkışlayacaklardır. Hayatı kendi cismanî dairesinden ibaret görenlere ve evliliği bir oyun zannedenlere bu hakikati anlatmak ise mümkün olmasa gerektir.
  Sâniyen; muhterem Hocamızın fıkıh telakkisi içinde, bir insanın kendisi -başka geliri bulunmadığından dolayı- kat’î haram olmayan şüpheli şeyleri yese içse bile, ailesinin geçimini ona bağlaması doğru değildir. İnsan çoluk çocuğunu mutlaka helal rızıkla beslemelidir. Hocaefendi, irşad vazifesini kulluk borcu bilmiş; o işle uğraşmasına mukabil kendisine takdir edilen resmî ücreti şüpheli saymış ve ancak zaruret miktarınca ondan istifade etmiştir. Hayatının büyük bir bölümünü fakr u zaruret içinde geçirmiş; “haram lokma” korkusundan dolayı günlerce aç kalmıştır. Düşük gelirli bir memur olarak çalıştığı senelerde, çoğunu hizmet-i imaniye yolundaki seyahat ve gayretleri için harcadığı maaşını kendisine zor yetirebilmiştir. Gıdaya ayıracak parası olmadığı için aylarca sadece patates haşlayıp onunla iktifa edecek kadar hassas yaşayan Hocamızın o dar imkanlarla bir başkasına bakması zordur; hele ailesinin rızkı için dahi olsa minnet altına girmesi imkansızdır. Evliliği bir iki kez düşündüğü ilk dönemde, sürekli kendi kendine, “Acaba gayr-ı meşru bir kazanca tevessül etmek zorunda kalır mıyım? Esas vazifemi bırakıp dünyaya tâlip ve râgıp (istekli) olur muyum?” deyip ürpermiştir.
  Sâlisen; mezkur iki önemli sebebin yanı sıra, Hocaefendi’nin -kendi ifadesiyle- aşırı hassasiyeti ve fevkalâde titizliği de mücerred kalmasında belirleyici bir rol oynamıştır. Bir münasebetle bu hissini şöyle dile getirmiştir: “Kimsenin hayatını zehir etmeme düşüncesinin de ciddi bir tesiri olduğunu söyleyebilirim. Çünkü, özellikle bazı mevzularda oldukça hassasım; aynı duyarlılığı beklediğim insanlarda onu göremezsem kırıcı olabilirim. Bundan dolayı, ‘Acaba bir başkasının başına dert mi olurum?’ diye düşünmüş ve ‘Hakkım var mı benim bir insana zulmetmeye?’ gibi mülahazalarla dolmuşumdur. Kendi ruh haletim içinde beni tanımayanlar bu duygumu anlayamayabilirler. Fakat, bazen belli bir seviyenin insanları gördüğüm en yakın arkadaşlarımda beklentilerimi bulamayınca, bunca zamanlık yalnızlığımın da verdiği hassasiyetle, onları biraz rencide ederim ama bu bana çok pahalıya patlar. Öyle ki, birini azıcık üzsem, kendim kederden perişan olurum; kaderim gibi olan bu insanların ellerini öpercesine onlardan özür dilerim; ‘Hakkınızı helal edin, canımı size vereyim!’ derim. Haklı olarak hassasiyetimin gereğini ortaya koymuş bulunsam da, bir insanın benden dolayı üzülmesine dayanamam; içimde kopan fırtınalarla bir çam devirsem, onu tamir edene kadar uyuyamam; muhataplarım haklarını helal etseler bile ben kendimi bir türlü bağışlayamam. İşte, bu halim, bir masumeye hayatı çekilmez kılma ve böylece kendimi de bir azabın içine atma endişelerimi hep canlı tutmuştur

+ Yorum Gönder