+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Deli ve Delilik ile ilgili hadisler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Deli ve Delilik ile ilgili hadisler


 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Deli ve Delilik ile ilgili hadisler


  Reklam  Cevap: deli İle İlgili Hadisler

  (1 Adet Hadis)

  Zina Haddi
  Hz. Ömer (ra)'e, zina yapmış olan deli bir kadın getirildi. (Recm edilip edilemeyeceği hususunda) halkla istişare ederek recmedilmesine hükmetti. Kadına Hz. Ali (ra) uğradı. (Hazırlığı görünce): "Bunun hali nedir?" diye sordu. Kendisine: "Falanca kabileden deli bir kadındır, zina yapmıştır. Hz. Ömer (ra), recmedilmesine hükmetmiştir" dediler. Hz. Ali (ra): "Kadını geri götürün!" dedi, sonra Hz. Ömer'e uğrayıp: "Ey müzminlerin emiri! Bilirsin ki, Resulullah (sav): "Kalem üç kişiden kaldırılmıştır (artık onlar yaptıklarından sorumlu değildirler): Buluğa erinceye kadar çocuktan, uyanıncaya kadar uyuyandan, şifa buluncaya kadar bunamıştan." Bu biçare kadın falanca kabilenin bunağıdır. Ona tecavüz eden, muhakkak ki akli noksanlığı sırasında tecavüz etmiştir" dedi.

  Hadis 2.

  Kütub'u Sitte » Nikâh

  Nikahı Fesheden Ve Feshetmeyen Şeyler

  Hz. Ömer (ra) dedi ki: "Kim, kendisinde delilik veya cüzzam veya baras (alaten) bulunan biriyle evlenir ve temasta da bulunursa, mehir tamamiyle kadının olur. Ancak bu, kadının velisi üzerinde erkeğe bir borç olur."

+ Yorum Gönder
deli ile ilgili hadisler,  delilikle ilgili hadisler,  delilik ilgili hadis