+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kurbanlık hayvanda olması gereken özellikler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kurbanlık hayvanda olması gereken özellikler

  Sual: kurbanlık hayvanda olması gereken özellikler nelerdir?
  kurbanlık hayvanda olması gereken özellikler
  Kurban Edilecek Hayvanlarda Olması Gereken Özellikler ? 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: kurbanlık hayvanda olması gereken özellikler


  Reklam  Cevap: 1 – Çok ayıp sayılan ve o hayvanın kurban edilmesine dînen mâni olan büyük özürler.
  2 – Az ayıp sayılan ve hayvanın kurban edilmesini kerahetle câiz kılan küçük kusurlardır.
  Çok Ayıp Sayılan Özürler Nelerdir?

  Çok ayıp sayılan özürlerin başlıcaları şunlardır:
  1 – İki gözü veya bir gözü kör.
  2 – Kesilecek yere yürümeye gücü yetmeyecek derecede topal.
  3 – Kulakları veya sadece bir kulağı kesik.
  4 – Tamamen dişsiz veya dişlerinin çoğu dökmüş.
  5 – Boynuzlarının ikisi veya biri kökünden kırılmış.
  6 – Kuyruğunun yarısı veya 3`te birinden fazlası kesilmiş.
  7 – Hayaları veya memelerinin uçları kopmuş.
  8 – Kemiklerinde ilik kalmayacak kadar zayıf ve düşkün hayvan.
  9 – Doğuştan kulağı ve kuyruğu olmayan.
  10 – Zapt u rabt altına alınıp sürüye gönderilemeyecek kadar çok deli hayvan.
  11 – Pislik yiyen hayvan. Bunlar da usûlü üzere temizlenmedikçe kurban edilmeleri câiz olmaz.
  Az Kusurlu Sayılan Haller Nelerdir?
  1 – Gözleri şaşı veya zayıf gören hayvan.
  2 – Bir ayağı topal, fakat diğer üçü ile aksayarak da olsa yürüyebilen hayvan.
  3 – Doğuştan boyunsuz veya boynuzu az kırılmış hayvan.
  4 – Kulakları delik ve yarık veya uçları sarkmış ve kesilmiş hayvan.
  5 – Dişlerinin bâzısı düşmüş hayvan.
  6 – Otlamasına mâni olmayacak derecede az deli hayvan.
  7 – Kuyruğunun veya hayalarının veya kulağının bir kısmı kesik (üçte ikiden fazlası var) hayvan.
  8 – Doğuştan küçük kulaklı hayvan.
  9 – Uyuz, fakat toplu hayvan.
  10 – Tenasül uzvu iptal edilmiş, yani, burulmuş hayvan…
  Kurban Edilecek Hayvanlar ve Vasıfları Nelerdir?
  Mehmet Dikmen
  Selam ve dua ile…
  Sorularla İslamiyet


+ Yorum Gönder