+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Seyit Sabık Kimdir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Seyit Sabık Kimdir?


 2. Galus
  Devamlı Üye

  Cevap: Seyit Sabık Kimdir?


  Reklam  Cevap: Seyyid Sabık:


  Mısır'lı yazar, ilim ve hareket adamı. Ezhcr Üniversitesi ulemasından ve İhvan-ı Müslim'in yetiştirdiği önemli ki*şilerden biri. Mısır'da Müslüman Kardeşler teşkilatının kuruluşundan hemen sonra bu harekete katıldı ve Şchid Hasan cl-Bcnna'nm en yakın yakın yardımcılarından biri oldu. Özellikle müslüman gençliğin yetiş*tirilmesi için programlanan eğitim çalışmalarını başarıyla yürüttü.

  Seyyid Sabık'ın çalışmaları daha çok, çağımızın sorunlarına islâm fıkhı açısından çözümler aramak ve hadis ilminde derinleşmek şeklin*de devam etti.

  Seyyid Sabık'ın ilmî birikiminin en çaplı ürünü olan elinizdeki «Fıkh-us Sünne»si, taharetlen cihad'a kadar, müslümanın günlük ha*yatında ihtiyaç duyduğu bütün fıkhî konuları içeren kapsamlı bir çalış*madır.

  Bundan başka Türkçeye kazandırılan «el-Akâid'ül İslâmiyye» (İslâm Akaidi) adlı eseri de, bir mü'minin iman etmesi gereken temel esasları ayet ve hadislerle özlü bir şekilde ortaya koymakladır.

  Sabık halen Mısır'da ve diğer Arap ülkelerinde, müslüman gençli*ğin İslâmî eğitimi ve yetiştirilmesi için konferanslar vermekte ve za*man zaman da çeşitli dergilerde makaleleri yayınlanmaktadır.

  Bu çeviri Beyrut'ta bulunan "Dar'ül -Kilab'il-Arabî" yayınevinin 1977 yılında yayınlanmış olan Arapça üçüncü baskısı esas alınarak yapılmıştır.

+ Yorum Gönder
seyyid sabık kimdir,  seyyid sabik kimdir,  Seyyid sabik,  Seyyid sabık vikipedi