+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hangi yollar zinaya götürür? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hangi yollar zinaya götürür?


 2. Ercan
  Devamlı Üye

  Cevap: Hangi yollar zinaya götürür?


  Reklam  Cevap: Zina ve Zinaya Götüren Yollar

  وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً

  Muhterem Mü’minler!

  İnsan birçok şeye ihtiyaç duyan bir şekilde yaratılmış ve dünyaya gönderilmiştir. Bu bedeni ve ruhi ihtiyaçlarının insanlık onuruna ve kulluk şuuruna yakışır bir şekilde karşılanmasının doğru yolu ise insanı Yaratan tarafından ortaya konulmuştur. Bunun dışına çıkmak hem insan fıtratına hem de Yüce Allah’ın emirlerine aykırıdır. İnsanın hayatını sağlıklı ve huzurlu bir şekilde sürdürebilmesi için aile ortamına ve evliliğe de ihtiyacı vardır. Bu evliliğin de dinin ölçülerine göre nikâh ile tesis edilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede İslam’ın yasakladığı kötü davranışlardan biri de fuhuş ve zinadır.
  Fuhuş, bir insanın kendisini gayr-ı meşru zevk ve lezzetlere kaptırması manasına gelir. Bu manada dinin meşru görmediği her şey, her türlü ahlaksızlık, kötü huyluluk, bu ahlaksızlıkları toplum içinde yaymaya çalışmak fuhşun tanımı içine girer. Zina ise, aralarında evlilik bağı olmayan kişiler arasındaki cinsel ilişkidir.
  İslâmiyet; nikâh dışındaki cinsel ilişkilere izin vermez, meşru yol mutlaka evliliktir. Bunun için İslamiyet evlenmeyi teşvik etmiş, evleneceklere yardım etmeyi ve evlenemeyenlere de
  oruçtutmayı tavsiye etmiştir. Kur'an, toplumu yozlaştıracak zina ve fuhuş fiilini sadece yasaklamakla yetinmemiş, fuhuş ve zinaya götürecek her türlü etkene karşı tedbirlerini de almıştır. Hem kadın hem erkeklerin bakışlarını kontrol etmeleri, konuşmalarına, giyinmelerine dikkat etmeleri uyarısında bulunmuştur. Aralarında evlilik bağı olmayan kadın ve erkeğin cinsel ilişkisi olan zina, Allah katında en büyük günahlardan sayılmıştır.

  Değerli Mü’minler!
  Fuhuş ve zina, ahlaki değerlerin temelden yok olmasına yol açan ve insanı, bedeni hislerin esiri yapan bir davranıştır. Zina, toplumlarda neslin bozulmasına, manevî ve ahlâki değerlerin tahribine sebep olur. Sorumsuz bir cinsel hayat; aile kurumunun dağılmasına, akrabalık, arkadaşlık, gibi bağların bozulup yerini düşmanlıkların almasına neden olur. Şehvet arzusu ön plâna çıkan kişilerin gelişmeleri ve olgunlaşmaları da eksik kalmaktadır. Hâlbuki sorumluluk bilinci, eş sevgisi ve çocuk sevgisi bu olgunlaşmanın basamaklarıdır. Neslin devamı için fıtri olarak insana verilen cinsel istek, meşru sınırları aştığında insanı bu sevgilerden mahrum bırakır ve nefsin kötü arzularına yenik düşmelerine sebep olur. Bu da insanların dünyadaki sınavlarını kaybetmeleri demektir.

  Aziz Müslümanlar!
  Dinimiz tarafından yasaklanan ve Allah Resulü'nün dilinden yedi büyük günahtan biri olarak ifade edilen zina, farklı kapsam ve tanımla da olsa daha önceki dinlerde ve toplumlarda da kerih görülmüştür. Çünkü bu fiiller insanın fıtratına aykırıdır.
  Son din olan İslamiyet’te zina ve hayâsızlığın ne kadar kötü olduğunu, "Zinaya yaklaşmayın.Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur." Ve "Allah, fuhşiyatı (hayâsızlığın her çeşidini) yasaklar" ayetleri ile açıkça ortaya koymuştur.

  Aziz Mü’minler!
  Günümüzde, yazılı veya görsel medya yoluyla yapılan müstehcen yayınlar neslimizi ve özellikle gençliğimizi ciddi anlamda tahrik ve tehdit etmekte, ahlak dışı duyguların kabarmasına neden olmaktadır. Bu konuda öncelikle çocuklarımızın ruh sağlıklarının korunması ve günaha girmemeleri için ailelerin kendilerini ve çocuklarını bu zararlı yayınlardan korumaları ve gerekli önlemleri almaları büyük önem arz etmekte ve dini sorumluluklarımız arasında yer almaktadır.

  Değerli Mü’minler!
  Hutbemi bir
  hadis-i şerif meali ile bitirmek istiyorum.
  “Zinadan sakının zira onda dört büyük zarar vardır:
  Zina güzelliği ve nuru giderir,
  Rızkın daralmasına sebep olur,
  Allah’ ü Tealanın gazabını çeker,
  Kişinin cehenneme girmesine sebep olur.”3
  ……………………………………………………………………
  Hazırlayan: Hakkı ESER-Yusufbey C.İ.H.-
  ESKİPAZAR
  ___________________________________
  1:İsra : 17/32
  2:Nahl : 16/90
  3:Fethu’l-Kebir:1/489


 3. Yetim
  Hadimul Müslimin
  Allahu teala hazretleri;

  "Zinaya yaklaşmayın, çünkü o, şüphesiz bir hayasızlıktır ve kötü bir yoldur

  ı> (İsra Suresi, 32)

  Diğer bir âyeti celile meâli :

  "Kötülüklerini (zina ve benzerlerinin) açığına da gizlisine de yaklaşmayın."

  (En'am Suresi, 151)buyurmaktadır

  "Muhakkak Allah (C.C.) Adem oğlunun üzerine zinâdan nasibini yazmıştır.

  Şüphesiz bu zinâya yetişicidir.

  İşte gözlerin zinası, bakmaktır.

  Kulakların zinası, kendi arzusu ile (Kadının sesini ve konuşmasını) işitmektir.

  Dilin zinası; (Şehvet ve cima kelimelerini) konuşmaktır.

  Elin zinası, (şehvetle) yapışmaktır. Ayağın zinası, (zina yoluna) yürümektir.

  Kalb, (o fenalığı) arzu ve temenni eder. Fercde onu (zinayı) tasdik eder veya tekzib eder " (Buhari, Müslim)

  Binaenaleyh, bir kadın yabancı erkeğin veya yabancı erkek, kadının elini eline kendi arzusu ile dokundurur veya tutarsa (Doktorluk, ameliyat ve kırık sarma gibi zarûri haller müstesna) muhakkak surette zinanın başlangıcıdır.
  Yine yabancı kadın ve erkeğin; göz göze, yüz yüze bakmaları, bedenin bedene, ayağın ayağa dokundurmaları, tokalaşmaları, şakalaşmaları ve emsâli şekiller, esas zinanın başlangıcıdır. Öyle ise, hiç bir kadın yabancı erkeğin elini tutamaz, öpemez, bir odada yalnız başına halvedde kalamaz ve "ahiret kardeşiyiz, okul ve vazife arkadaşıyız vesair..." Diyerek bu hareketleri yapamaz.
  Yabancı erkek ve kadın, karışık vaziyette beraber oturamaz,Kalamaz haramdır.
  Hz. Rasûl'u Ekrem (S.A.V.) efendimiz şöyle buyuruyor:

  "Her hangi bir kimse, yabancı bir kadının eline dokunmaya (Ebelik, ameliyat doktorluk, kırık sarma gibi zarurî) bir yol olmadığı halde dokundurursa o kimsenin eline kıyamet gününde ateş koru konur."


+ Yorum Gönder