+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kiyamet Alametleri (Buhari Hadisleri) Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kiyamet Alametleri (Buhari Hadisleri)


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Kiyamet Alametleri (Buhari Hadisleri)


  Reklam  Cevap: Kıyamet Alametleri (Buharî Hadisi)

  Fasil :İSLÂM`DA NÜBÜVVET ALÂMETLERİ
  Konu :Kıyâmet alâmetleri
  Ravi :Ebû Hüreyre
  Baslik :RESÛL-İ EKREM`İN İSTİKBÂLE ÂİT HABERLER VERMESİ MU`CİZESİ HAKKINDAKİ RİVÂYETLER
  Hadis :Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`den: Siz ayakkapları keçe olan bir kavim ile muhârebe etmedikçe kıyâmet kopmaz! dediği rivâyet olunmuştur.
  HadisNo :1467


  Fasil :İSLÂM`DA NÜBÜVVET ALÂMETLERİ
  Konu :Kıyâmet alâmetleri
  Ravi :Ebû Hüreyre
  Baslik :RESÛL-İ EKREM`İN İSTİKBÂLE ÂİT HABERLER VERMESİ MU`CİZESİ HAKKINDAKİ RİVÂYETLER
  Hadis :Rivâyete göre, Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem: "Kıyâmet kopmaz, tâ ki, siz Arablar yabancı milletlerden Hûz ve Kirman halkı ile muhârebe etmedikçe" demiş (ve bu iki iklim halkını) yüzleri kırmızı, burunları basık, gözleri küçük, yüzleri -deri üstüne deri kaplanmış kalkanları gibi- kalın etli, ayakkapları da yün (keçe çarık) diye tavsîf buyurmuştur.
  HadisNo:1468


  Fasil :KİTÂBÜ`L-FİTEN
  Konu :Kıyâmet alâmetleri
  Ravi : Ebû Hüreyre
  Baslik : HİCAZ MINTAKASINDA BİR ATEŞ ÇIKMADIKÇA KIYÂMET KOPMIYACAKTIR, MEÂLİNDEKİ EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
  Hadis :Rivâyete göre, Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Hicaz kıt`asında bir ateş çıkmadıkça Kıyâmet kopmıyacaktır. Öyle bir ateş ki, Busrâ`daki develerin boyunlarını ziyâlandıracaktır.
  HadisNo : 2121

  Fasil :KİTÂBÜ`L-FİTEN
  Konu :Kıyâmet alâmetleri
  Ravi :Ebû Hüreyre
  Baslik :FURAT`IN KURUMASI KIYÂMET ALÂMETİ OLDUĞUNA DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
  Hadis :Rivâyet olunduğuna göre, Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Fürat (nehrinin suyu çekilerek) kıymetli altın hazînesini açıklaması zamânı yaklaşıyor. Her kim o zaman orada bulunursa, ondan bir şey alma(ya uğraşma)sın! (Çünkü ihtiyar dünyânın ömrü sona ermiş bulunacaktır).
  HadisNo :2122


+ Yorum Gönder
buhari k