+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Şia ve Yandaşlarının 2 Büyük Sahabeye İftiraları Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Şia ve Yandaşlarının 2 Büyük Sahabeye İftiraları


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Şia ve Yandaşlarının 2 Büyük Sahabeye İftiraları


  Reklam  Cevap:  Şia ve Caferiler Tarafından Hz. Ömer’e ve Hz. Ebubekr’e (Radıyallahu Anh) Atılan İftiralar.


  Hz. Ömer RA demiştir ki: “Üç şeyde Rabbime muvafakat ettim:
  1. (Resûlullah AS’a “Ey Allah’ın Resulü! Makâm-ı İbrahim’de bir namaz yeri edinsen!” dedim, arkadan “İbra*him’in makamını namazgâh edinin” (Bakara 125) ayeti nazil oldu.”

  2. “(Bir gün) “Ey Allah’ın Rasûlü! Huzurunuza iyiler de facirler de giriyor. Emretseniz de ümmühâtu’l-mü’minin ör*tünseler!” dedim. Bunun üzerine hicab (örtünme) ayeti nazil oldu.”
  3. “Resûlullah AS’ın hanımları kıskançlıkta birleştiler. Ben de: “O sizi boşarsa Allah O’na sizden hayırlısını verir” demiştim, bunun üzerine şu ayet indi. (Mealen): “Rabbi O’na sizden daha hayırlı olan, Allah’a teslim olmuş, İman etmiş, ibadet ve itaatte sebat eden, günahlarından tevbe eden, allah’a kullukta bulunan, orucunu tutan hanımlar nasib eder ki, onlardan dul olanı da bâkire olanı da bulunur” (Tahrim 5).

  EMİRUL MU’MİNİN, ALLAHIN ASLANI, ENSANLARIN EN FAZİLETLİLERİNDEN HZ ÖMER’İ(Radıyallahu Anh) faziletlerini hiç anlatmasak yukarıdaki bahis onun ferasetini, faziletini ve Rabbimiz ile olan bağını anlatmaya yeter… Amma Velakin aşağıda vereceğimiz yazıları görünce hayretler içinde kalacaksınız ki bu büyük sahabiye ne büyük iftiralar atmışlar … Kaynaksız mesnedsiz hiç bir ayet ve hadise dayanmayan sözler ancak SAPIK bir fırkaya ithaf edilebilir …. Allah Teala Sahabeye Lanet edenlere Lanet Etsin (Amin) İnşaAllah bir sonraki yazı HZ ÖMER’İN (Radıyallahu Teala Anh) fazileti hakkında olacaktır…


  Kuveytli Şii Yasir El-Habib öncülüğünde İngiliz başkentinde gösteri yapan bir grup Şii, Mekke ve Medine’nin Birleşmiş Milletler gözetimine terkedilmesini istedi.
  Suudi Arabistan aleyhine sloganlar atan grup, Hz. Ömer’i Şeytan, Firavun ve Nemrud ile aynı kefeye koyan pankartlar açtı.

  Pankartta sağ tarafa “Adem, İbrahim, Musa, Muhamed, Fatıma, Ali, Hüseyin, Kazım ve Mehdi” yazan Şii göstericiler, bu isimlerin karşılarına da sırasıyla “İblis, Nemrud, Firavun, Ebu Süfyan, Muaviye, Yezid, Harun ve El-Suud” yazdılar.
  Bir başka pankartta ise “Allah katiline lanet etsin ey Fatıma” yazdığı görüldü. Şiiler, Hz. Ömer’in Hz. Fatıma’yı karnındaki cenini düşürene kadar dövdüğünü ve Hz. Fatıma’nın bu nedenle hayatını kaybettiğini öne sürüyor. Iraklı Şii düşünür Ahmed El-Katib gibi bazı Şiiler ise bu tür rivayetlerin asılsız ve hurafe olduğunu söylüyor

  İŞTE KENDİ KAYNAKLARINDAKİ UYDURMA BAZI SAPIK İFTİRALARI:

  Aişe dedi ki: Hz. Fatma, Ebu Bekre bir risale yazıp babası Resulullah tan mirasını sordu. Ebu Bekir kabul etmeyip bir şey vermedi. Bu yüzden fatıma darıldı ve ölünceye kadar onunla konuşmadı ..
  Not: Hz Fâtıma ile Hz Ebû Bekir arasında Hz. Peygamber’den miras kalan Fedek arazisi yüzünden ihtilâf çıktı Hz. Fâtıma’nın mirasın kendisine verilmesi isteğini Hz Ebû Bekir, “Biz miras bırakmayız Bıraktığım sadakadır Ancak Muhammed’in ailesi bu maldan yer” hadis-i şerifini delil göstererek geri çevirir. Daha sonra Hz Ömer bu araziyi Hz. Ali’ye verdi; Olayın aslı budur. Burada Hz. Ebubekr kendi kafasına göre mi davmıştır yoksa Rasulullah efendimiizn sözüne dayanarakmı.
  Hz. Ebu Bekir, Efendimiz’in mirasını “Hz. Fatıma’ya vermem” derken, aynı mirastan ezvâc-ı tahirattan olan kendi kızı Hz. Aişe’yi de mahrum ediyordu. Dolayısıyla ortada Hz. Fatıma’ya karşı takınılan menfî bir tutum yoktu. Mesele, Allah Rasulü’nün konu ile ilgili talimatını, bir anlamda vasiyetini uygulamaktan ibaretti.  ———–
  Hz. Fatma öldüğünde vasiyeti gereğince Ebu Bekir ve Ömer cenazelerinde bulunmamaları için geceleyin defnedildi.
  Not: Tün sahih kitaplarında siyer ve muteber tarih kitaplarında şu yazılıdır..

  Fâtıma’nın hastalığının iyice arttığı bir dönemde kendisine gelen ziyaretçiler arasında Hz. Ebû Bekir de vardır ve Fedek arazisi yüzünden aralarında hafif bir kırgınlık devam etmektedir Hz.Fâtıma Ebû Bekir’i kabul eder ve helâlleşirler Fâtıma misafirlerinden izin alarak temizlenmek istediğini söyler, onlar ise şaşırır; çünkü Fâtıma her zaman temizdir, “Betül”dür; Kadınların özel halleri onda yoktur Fatıma temizlenir, kokulanır giyinir ve misafirlerine dönerek; “Ben öleceğim” Ve son vasiyeti:
  “Ben şimdi öleceğim Kimse yıkamasın beni; yıkandım Kefenlemesinler beni; çünkü temiz elbiselerimi giydim Ancak vasiyetim şu ki, beni kabrime babam Resulullah gibi GECE defnetsinler Bu sözlerinden sonra temiz örtüsünün üzerine, sağ elini kafasının altına koyarak yanı üzeri yatar ve kıbleye döner Hz. Ali’ye de, “Ya Ali, benim üzerime kimsenin eli değmeden sen al götür Bakı mezarlığına göm Ve Hz. Peygamber’in müjdesine kavuşur Fâtıma Vasiyeti gereği gece Hz. Ali tarafından defnedildi (3 Ramazan 1 1/22 Kasım 632) Cenaze namazı Hz. Ali -diğer bir rivâyette ise amcası Hz Abbâs- tarafından kıldırılmıştır. Vasiyeti gereği Hz. Ali’nin gecenin karanlığında defnettiği yer konusunda da üç değişik rivâyet vardır: Bakî mezarlığındadır; Akil’in evinin avlusundadır; amcası Abbas için ileride yapılacak olan türbenin içindedir …

  Bu olay sadece Şia kaynaklarında yok !!!

  ————————
  Ebu Bekir, Fatıma’ ya “Fedek Hurmalığı” için bir temlik senedi vermişti.
  Ömer, hemen oraya geldi ve “Ne o verdiğin” diye sordu. Ebu bekir: Babasının mirası için belge verdim. Diye cevap verdi. Ömer sen ne yapıyorsun, görüyorsun ki, kimi yörelerde dönme olayları başladı, savaş kaçınılmaz bir duruma geldi, sen orduyu neyle besleyeceksin. diyerek Hz.Fatıma’nın elindeki kağıdı aldı ve yırtıp attı.
  Not: BU uydurmaları hiç bir muteber kitapda, siyerde veya tarih kitaplarında yazılı değildir. Sadece Şia kaynağında vardır.. İsnad ettikleri kitapda ise bahsi hadi yoktur..
  ————————
  Şii rivayetlere göre Ömer Fatıma’nın elindeki kağıdı aldıktan sonra önce üzerine tükürdü, sonra yırtıp attı. Bunun üzerine Hz. Fatıma kızdı ve “Benim sayfayı yırttığın gibi inşallah karnın yırtılsın” diye beddua etti. (Haklılık ve Haksızlık s.150-151)
  (BU yazı aynen onlara ait, Şia kaynakları diyor. Ne gülünçtür ki kendilerini ehli sünnetiz diyemi yutturmaya çalışıyorlar acaba ? )
  ————————
  Halit bin Velid diyor ki : Ben Uhut Savaşında Ömer’ i kaçarken gördüm ..
  ( Bu rivayetin Hiç bir kaynağı yok . İsnad ettikleri kaynakta sahih muteber değil ayrıca kitapdada yok zaten, şerhlerinede tarafımızdan bakıldı .. Birde hz. Ömer gibi birine denirse hakaten gülünür. O ki Allahın gözü kara aslanı)
  ————————-
  Ömer diyor ki: Uhut Savaşında peygamberin yanından dağıldık. Ben dağın tepesine çıkıncaya kadar kaçtım, orada bir ceylan gibi sıçradığımı hissediyorum. Aşağıda muhammed öldürüldü nidaları geliyordu bana, ben o zaman her kim muhammed öldürüldü derse onu öldüreceğim dedim. ( Kaynaksız bir iftira)
  NOT: Bu savaşta Müslümanlar Okçıların yerlerini terketmesinden ötürü malesef 3 parçaya ayrılmışlardır.. Amma Velakin Rasûlullah (s.a.s.)’in etrâfını çevirip, vücutlarıyla O’na siper olan, O’nu düşman saldırısına karşı koruyanlar. Bu ilk panik esnasında da Hz. Peygamber(a.s.m)’in yanından 30’dan fazla sahabe vardır. Bununla beraber kaynaklarda bunlardan isimleri zikredilen 16 kişi vardır. Bunlardan 8’si Mühacir, 7’si de Ensardandır. Muhacirler şunlardır: Hz. Ebubekir, H.z Ömer, Hz. Ali, Abdurrahman b. Avf, Sad, Talha, Zübeyir, Ebu Ubeyde.
  ————————
  Uhut savaşında kaçanlardan Osman bin Affan ve Velit bin Ukbe vardı. Ancak üç gün sonra Hz. Peygamberin yanına döndüler.
  Not : Hiç bir muteber kaynakta yok. Hz. Osman Bin Affan’a düşman olmalrının sebebi Hz. Ömerin hilafetinde Hz. Ömere ilk biat eden kişi olması hasebiyledir..
  ————————–
  Bir gün Ayşe Resulullaha Sen kendini peygamber mi sanıyorsun? Diye sordu.(el-Gazali’nin “?hya
  Ulumiddin” kitabında c.2, s.29)

  Buda Aişe validemize iftirasıdır ki neuzubillah hakaten aklı olmayan bile buna inanmaz. Cennet kadınlarını efendisi küçük yaşta iman etmiş ve hanımı oma şerefine nail olmuş annemize ne büyük bir iftiradır.. Verdiği kaynak kitap Ehli Sünnetin muteber kitaplarından ki kesinlikle böyle birşey yazmıyor.
  ————————
  Bir gün sahabelerden birisi halife Ömer’ e gelip dedi ki: Medain şehrini fethettiğimiz zaman İranlılar’ a
  ait çok faydalı bir kitap bulduk. Adamcağız kitap hakkında bir şeyler anlatmaya başlamadan halife parladı ve eline bir değnek alıp adamın başına, yüzüne, gözüne rastgele vurmaya başladı. Vururken kurandan bir ayet okuyarak
  kuran sana yetmez mi sersem? Dedi. (ibni Ebil Hadid’in “erh-u Nehc’ül Belağa” c.3 s.122)

  ( Kaynak kitap da böyle bir bahis yok, muteber kitaplarda ise hiç yok )
  ————————
  ALLAH TEALA SAHABEYE SÖVEN BU HAİNLERİ DÜNYA VE AHİRET LANET ETSİN..

+ Yorum Gönder