+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hadis inkarcılığı yapanın hükmü nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hadis inkarcılığı yapanın hükmü nedir?

  Sual: Buhari ve Müslim hadislerini "bu hadisi söyleyen de onu peygamber yapan da ayaklarımın altındadır" vb laflar ederek hadis inkarcılığı yapanın hükmü nedir? ? 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: hadis inkarcılığı yapanın hükmü nedir?


  Reklam  Cevap: Mütevatir derecesinde olan hadisleri inkar etmek, insanı küfre götürür. Ancak
  haberi vahid veya zayıf hadisleri inkar etmek kişiyi küfre götürmez.

  bu hadisi söyleyen de onu peygamber yapan da ayaklarımın altındadır
  Bu sözden kastedilen hangi sözdür?

 3. @mir
  âb ü kil
  fark eder mi kardeş?
  adam
  "bence bu hadis şu şu bakımdan hatalıdır
  Resulullah bunu söylemiş olamaz
  ama o söyledi ise doğrudur amenna ve saddekna"
  demek yerine kelimesi kelimesine
  Eğer bu hadis ise, O hadisi sahiplenecek peygamer ve o peygamberin ilahı benim ayaklarımın altındadır.
  diyor

  inkar ettiği hadis de şu:
  Ebu Hureyre'den (r.a.) rivayet edildiğine göre:
  Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurdu: Adem ile Musa münakaşa ettiler. Musa Ey Adem! Sen bizim babamızsın. Sen bizi mahrumiyete düşürdün ve Cennetten çıkarttın! dedi. Adem de ona: Sen, Allah'ın kelamı ile seçip mümtaz kıldığı ve eliyle yazdığı Musa'sın Öyle iken sen, Allah'ın beni yaratmasından kırk sene evvel üzerime takdir buyurduğu bir işten dolayı mı beni kınıyorsun? dedi. Bunun üzerine Peygamber: "Böylece Adem, Musa'ya galip geldi. Adem, Musa'ya galip geldi," buyurdu.

  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 4793

  Buh
  ari hadisi veriyorum hem de Buharide benzerleriyle birlikte yaklaşık 10 defa geçen bir hadis
  bu seferde
  İşte ben buna YAHUDİ DÜZMESİ HADİS UYDURMASI derim.
  diyor

  bunu da şu hadis hakkında diyor:
  Buhari RİKAAK 53- Âhirette Peygamber'e Âid Olacak Havz Ve Yüce Allah'ın: "Biz verdik sana hakikatte kevseri" (el-Kevser 1 ) Kavli Hakkında Bâb [147]

  Abdullah ibn Zeyd de:
  Peygamber (S): "Havz başında bana kavuşmanıza kadar sabrediniz" buyurdu, demiştir [148]

  157-.Bize Ebû Avâne, Süleyman ibn Mihrân'dan; o da Ebû Vâil Şakîk'tan; o da Abdullah ibn Mes'ûd(R)'dan tahdîs etti ki, Pey-gamber (S): "Ben havz başına sizden önce varacak olan öncünüzüm " buyurmuştur [149].
  Ve bana Amr ibnu Alî tahdîs etti. Bize Muhammed ibn Ca'fer tahdîs etti. Bize Şu'be tahdîs etti ki, el-Mugîre ibn Mıksem şöyle de-miştir: Ben Ebû Vâil Şakîk'tan işittim; o da Abdullah ibn Mes'ûd'dan ki, Peygamber (S) şöyle buyurmuştur: "Ben sizin havz üzerine ilk erişeniniz ve sizin orada karşılayıcınızım. Ve muhakkak orada be-nim yanımda sizlerden birtakım adamlar kaldırılacaklar/kovulacaklar. Sonra on-lar muhakkak benim önümden sürüklenecekler (de havzdan uzaklaş-tırılacaklardır). Ben:
  — Yâ Rabbi Onlar benim sahâbîlerim! derim. Bana:
  — Sen onların Sen 'den sonra (dînde) ne bid'atler çıkardıklarını bilmezsin! denilecektir".
  Bu hadîsi Ebû Vâil'den rivayet etmekte Âsim, el-A'meş'e mutâ-baat etmiştir.Ve Husayn da Ebû Vâil Şakîk'tan; o da Huzeyfe'den; o da Peygamber'den olmak üzere söyledi.


  ama Cibrile vahyi Resulullah'ın verdiği vb birçok zırvayı da sonuna kadar savunuyor
  böylesini de ilk defa gördüm 4. Hoca
  erimeye devam...
  Bu sözlerin sahibi kesinlikle müslüman değildir.

  Yukarıda sorduğum sorunun sebebi, belki uydurma bir söz demiş ihtimalindendi.

 5. @mir
  âb ü kil
  sen benim inandığım ama söylemekten ittiqa ettiğim şeyi söyledin

  bu kişi forum üyesi ve ben onun tescilli bir hadis inkarcısı olduğu belgelensin
  kimseyi sahte tevazusu ile kandırmasın istiyorum
  ne yapabilirim?

  adımın gammazcıya felan çıkması da umrumda değil
  isterseniz nickini burdan vereyim isterseniz chatboxa yazayım isterseniz bu son mesajımı silin siz bilirsiniz
  çünkü çok hadisleri böyle ıvır zıvır sözlerle reddediyor

  yüzüne karşı çok yazdım
  bunu da görüp okuyabilir bu bakımdan gıybet sayılmayacağını düşünüyorum

+ Yorum Gönder