+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kiyametin Kuranda geçen degisik isimleri... Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kiyametin Kuranda geçen degisik isimleri...


 2. Galus
  Devamlı Üye

  Cevap: Kiyametin Kuranda geçen degisik isimleri...


  Reklam  Cevap: Kıyametin ve ahiret gününün dikkat çeken özelliklerinden birisi onun Kur'ân’da değişik isimlerle geçmesidir.
  Her isim kıyametin ayrı bir özelliğini belirtmektedir. O isimlerden bazıları şunlardır:


  1. es-Sâat: “Kıyamet saati mutlaka gelecektir. Bunda hiç şüphe yoktur.” (Ğâfir: 59)

  2. Yevmü’l-Ba‘s: “Andolsun ki siz Allâh’ın yazısında hükmedildiği gibi yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bugün yeniden dirilme günüdür; fakat siz onu tanımıyordunuz.” (Rum:56)

  3. Yevmü’d-Din: “Din gününün söz sahibidir.” (Fatiha: 3)

  4. Yevmü’l-Hasret: “Sen onları pişmanlık ve üzüntü günü hakkında uyar.” (Meryem: 39)

  5. ed-Dâru’l-Âhira: “Ahiret yurduna gelince işte asıl yaşama odur. Keşke bilmiş olsalardı!” (Ankebut: 64)

  6. Yevmü’t-Tenâd: “Ey kavmim! Gerçekten sizin için o bağrışıp çağrışma gününden korkuyorum.”(Ğâfir: 32)

  7. Dâru’l-Karâr: “Ey kavmim! Şüphesiz bu dünya hayatı geçici bir eğlencedir. Ama ahiret gerçekten kalınacak yurttur.” (Ğâfir: 39)

  8. Yevmu’l-Fasl: “İşte bu yalanlamış olduğunuz hüküm günüdür.” (Saffât: 21)

  9. Yevmu’l-Cem‘: “Şehirlerin anası (olan Mekke’de) ve onun çevresinde bulunanları uyarman ve asla şüphe olmayan toplanma günüyle onları korkutman için sana böyle Arapça bir Kur'ân vahyettik.” (Şûrâ: 7)

  10. Yevmu’l-Hisâb: “İşte hesap günü için size va’d olunan şeyler bunlardır.”(Sâd: 53)

  11. Yevmu’l-Va‘îd: “Sûr’a üfürülür; işte bu geleceği va’dedilen gündür.” (Kâf: 20)

  12. Yevmu’l-Hulûd: “Oraya selametle girin. İşte bu ebedi yaşamın başladığı gündür.” (Kâf: 34)

  13. Yevmu’l-Hurûc: “O gün insanlar bu sesi gerçekten işitecekler. İşte bu çıkış günüdür.” (Kâf:42)

  14. el-Vâkı‘a: “Kıyamet koptuğu zaman” (Vâkı‘a: 1)

  15. el-Hâkka: “Gerçekleşecek olan; (evet) nedir o gerçekleşecek olan? Gerçekleşecek olanın (kıyametin) ne olduğunu sen nereden bileceksin?” (Hâkka: 1-3)

  16. et-Tâmmetu’l-Kübrâ: “Herşeyi altüst eden o büyük felâket geldiği vakit.” (Nâziat: 34)

  17. es-Sâhha: “Kulakları sağır eden o ses geldiğinde.” (Abese: 33)

  18. el-Ezife: “Yaklaşan yaklaştı” (Necm: 57)

  19. el-Kâri‘a: “Kapı çalan! Nedir o kapı çalan? O kapı çalanın ne olduğunu bilir misin?” (Kâri‘a:1-3)

+ Yorum Gönder
kuranda geçen değişik isimler,  kuranda geçen değişik kız isimleri,  kıyametin kuranda geçen isimleri,  kuranda geçen kıyamet isimleri,  kıyametin kurandaki isimleri,  kiyamet gununun kuranda gecen isimleri