+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Facir kimdir? Facir ne anlama gelir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Facir kimdir? Facir ne anlama gelir?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Facir kimdir? Facir ne anlama gelir?


  Reklam  Cevap: FÂCİR NEDİR?  Sözlükte "yalancı, fâsık, zinakâr ve âsî" anlamına gelen "fâcir" kavramı din ıstılahında; inkâr, şirk, yalan, zina, hırsızlık gibi, Allah ve Peygamber'in haram kıldığı fiilleri işleyen, kâfir, münâfık, müşrik ve âsîlere, doğru yoldan sapan ve ahlâk dışı davranışlarda bulunan kimselere denir. Çoğulu, füccâr ve fecere'dir. Kur'ân'da fâcir kelimesi nankörler anlamındaki keffâr kelimesi ile, çoğul şekli olan fecere, kâfirler anlamındaki kefere kelimesi ile birlikte birer âyette geçmiştir (Nûh, 71/27; Abese, 80/43).

  Yine bu kelimenin çoğulu olan füccâr üç âyette geçmiş ve muttakîler ile ebrârın zıddı olarak kullanılmıştır
  (Sâd, 38/28; İnfitâr, 82/13-14)
  .
  Kur'ân'da füccârın; din gününü yalanlayan, haddi aşan, çok günah işleyen, Allah'ın âyetlerine eskilerin masalları diyen, işledikleri suçları kalplerini karartmış olan kimseler olduğu (Abese, 80/11-14),
  bunların yakıcı ateş içinde (cahim) (İnfitâr, 82/14) ve zindanda (siccin) olacakları (Mutaffifîn, 83/7) bildirilmiştir. (İ.K.)


+ Yorum Gönder
facir ne demek,  facir