Konusunu Oylayın.: Fetret-i Vahiy

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi
Fetret-i Vahiy
 1. 30.Ağustos.2012, 19:09
  1
  Misafir

  Fetret-i Vahiy

 2. 30.Ağustos.2012, 19:09
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Fetret-i Vahiy

 3. 30.Ağustos.2012, 21:06
  2
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 30,004
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 340
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: Fetret-i Vahiy
  Fetret-i Vahiy nedir?


  FETRETU'L-VAHİY NE DEMEKTİR?  Vahyin kesildiği dönem, iki peygamber arasındaki zaman dilimi.
  Fetret zamanı vahy ve semâvî hükümlerin kesintiye uğrayıp sükun bulduğu
  zamandır. Bununla Peygamber Efendimiz ile Hz. İsa arasındaki zamanın
  kasdedildiği görüşü daha çok yaygındır. O hâlde fetret zamanı insanları iki
  peygamber arasında yaşamış olup, önceki peygamber kendilerine gönderilmemiş,
  sonradan gelen peygambere de kendileri yetişememiş kimselerdir.

  Hz. Musa ile Hz. İsa'nın peygamberlik dönemi arasında kalan
  İsrailoğulları ve Hz. İsmail ile Peygamberimiz (s.a.s.) arasında yaşayan Araplar
  fetret döneminde yaşamış kimseler kabul edilirler. Çünkü Hz. İsmail'den sonra
  Peygamberimize kadar Hicaz bölgesinde yaşayan Araplara başka bir peygamber
  gönderilmemiştir. İsrailoğullarına gönderilen peygamberler zamanında da yine
  Araplar fetret dönemi insanı olarak kabul edilir. Zira İsrailoğullarının
  peygamberleri onları Allah'a davet etmemiş veya başka bir tabirler onlara
  gönderilmemişti.

  Fetret dönemini, peygamberler arasındaki bir boşluk olarak
  kabul etmeyip o şekilde değerlendirmeyenler de vardır: İmam Kurtubî, İbn Sa'd
  dan şu rivâyeti nakleder: "Hz. Musa ile Hz. İsa arasında bin yediyüz yıl geçmiş
  olmasına rağmen fetret dönemi olarak kabul edilmemiştir. Çünkü bu zaman
  içerisinde İsrailoğullarından yüz peygamber gönderilmiştir. Hz. İsa ile
  Peygamberimiz (s.a.s.) arasında beşyüzaltmışdokuz yıl ve bu arada üç peygamber
  gönderilmiştir. Kelbî'ye göre de bu arada gelen peygamber sayısı dört olup
  onlardan biri de Arap olup, Abbasoğulları kabilesinden Hâlid b. Sinan'dır
  (el-Kurtubî, el-Câmi'li Ahkâmi'l-Kur'an, 6/121-122).

  Buhâri'nin rivâyetine göre de Peygamber Efendimizle Hz. İsa
  arasındaki zaman yaklaşık altıyüz yıldır. Bu süre içinde gelip geçen fetret
  dönemi insanları üçe ayrılır:

  1- Akıl ve basiretleriyle Allah'ın varlığını idrak edip O'nun
  birliğini kabul edenler. Bu gruba Kus b. Saîde el-Eyalî vb. kimseler örnek
  gösterilir.

  2- Allah'a iman etmeyip putlara tapmak suretiyle O'na ortak
  koşanlar ve şerıâtleri değiştirip bir din icat edenler. Bu gruba da Hicaz'a
  putperestliği getiren Amr b. Luhay vb. misal verilebilir.

  3- Allah'a ne ortak koşup ne de O'nun birliğine iman edenler.
  Yani iman ve küfürden tamamıyla gâfil olarak yaşayanlar.

  Bu üç gruptan birincisinin mümin ve cennetlik, ikincisinin
  kâfir ve cehennem ehli oldukları ihtilafsız kâbul edilmiştir. Üçüncü grubun
  cennetlik yâ da cehennemlik olmaları hususunda ilim adamları ayrı ayrı görüşler
  belirtmişlerdir.

  Mu'tezileye ve Ehl-i Sünnet imamlarından Ebu Mansur Mâtûridî ve
  Irak'ın büyük âlimlerinden bir çoğuna göre, kendilerine bir peygamber'in daveti
  ulaşmayan kimseler de Allâh'a iman ile mükelleftir. Allah'ı bilip O'na iman
  etmek onlar için farzdır. Hatta böyleleri iman ve şirkten tamamıyla gâfil
  olsalar bile yine ahirette azaba uğrayacaklardır.

  Ebu Mansur Mâtûridî'ye göre akaid (inanç esasları) bütün
  peygamberler arasında müşterek olduğundan, o konuda fetret yoktur. Fetret yalnız
  ameli hükümlerdedir. Bunun içindir ki, fetret zamanında yaşayıp da aklı ile
  Allah'ın varlığını ve birliğini düşünüp O'na iman etmemiş olanlar mümin
  değillerdir.

  İmam Gazalı: "Peygamberimizin gönderilmesinden sonraki insanlar
  üç sınıfa ayrılırlar" der, şöyle ki:

  1- Peygamberimizin gönderildiğini, insanları Allah'ın din ve
  şerîâtına davet ettiğini bilmeyenler. Bunların cennetlik olduklarında şüphe
  yoktur.

  2- Peygamberimizin davetini, getirdiği kitabı, açık
  mucizelerini, yüce yaşayış ve ahlâkını duydukları ve bildikleri halde O'na iman
  etmeyenler. Bunların da cehennem ehlinden oldukları şüphesizdir.

  3- Peygamberimizin davetini ve O'na ait bazı haberleri duymuş,
  fakat bu haberleri tahkik ve derinlemesine araştırma imkânı bulamamış olanlar.
  Bunlarında affedilip kurtuluşa ereceklerini ümit ediyoruz. Çünkü onlar
  kendilerini imana teşvik eden ve ısındıran bir sözü işitmemişlerdir.

  "Duha" suresinin nüzûl sebebi olarak gösterilen, Hz. Peygamber
  (s.a.s.)'e hıra mağarasında ilk gelen vahiy olan, sonra
  vahyin gecikmesi olayına da fetretü'l-vahiy, yahut
  fetret zamanı denir (Taberî, Camiu'l-Beyan fi Tefsiri'l-Kur'an, XXX, 148; M.
  Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'ân Dili, VII, 5885).

  Resulullah (s.a.s.)'ın Kur'an-ı Kerîmi kendiliğinden
  söylemediğini isbat eden ve O'nu daha sonraki yıllarda yapacağı çetin
  mücadelelere rûhen hazırlayan fetret-i vahiy, Müddesir
  suresinin ilk beş ayetinin nüzulü ile sona ermiştir. Fetret-i vahyin
  sona ermesini bizzat Resulullah (s.a.s.) şöyle anlatmıştır: "Ben bir gün
  yürürken birdenbire gökyüzü tarafından bir ses işittim. Başımı kaldırdım. Bir de
  baktım ki Hıra'da bana gelen melek (Cebrail) semâ ile arz arasında bir kürsü
  üzerinde oturmuş. Çok korktum. Evime dönüp beni örtün, beni örtün dedim. Bunun
  üzerine Allah Teâlâ Hazretleri, "Ey örtüsüne bürünmüş, kalk (ve insanlara
  gelebilecek azapla) korkut. Rabbinin ismini yücelt, elbiseni tertemiz et.
  Kötülüğün her çeşidinden çekin (el-Müddesir, 74/1-5) ayeti kerimelerini indirdi.
  Artık o günden sonrâ vahyin ardı arkası kesilmedi" (Buhâri, Bedü'l-vahiy, 3).

  Fetret-i vahyin süresi gerek hadislerde, gerekse İslâm tarihi
  kaynaklarında kesin olarak zikredilmemektedir. Kaynaklarda verilen bilgilerde bu
  müddet farklı olup, rivâyetlerde bildirilen en uzun süre üç yıldır. Son devir
  müelliflerinden Muhammed Ebû Zehra, bu konudaki rivâyetleri değerlendirdikten
  sonra fetret-i vahyin müddetini üç yıl olarak bildiren rivâyetleri:
  "Allah'ın seçtiği kulu bu kadar uzun süre sıkıntıda bırakmayacağını" ileri
  sürerek reddeder ve bu müddetin ancak beş ay civarında olabileceği kanaatini
  belirtir (Muhammed Ebu Zehra, Hâtemü'n-nebiyyin, I, 311-313).

  İsmail Lütfi ÇAKAN

  Dursun Ali TÜRKMEN


 4. 30.Ağustos.2012, 21:06
  2
  Moderatör  Fetret-i Vahiy nedir?


  FETRETU'L-VAHİY NE DEMEKTİR?  Vahyin kesildiği dönem, iki peygamber arasındaki zaman dilimi.
  Fetret zamanı vahy ve semâvî hükümlerin kesintiye uğrayıp sükun bulduğu
  zamandır. Bununla Peygamber Efendimiz ile Hz. İsa arasındaki zamanın
  kasdedildiği görüşü daha çok yaygındır. O hâlde fetret zamanı insanları iki
  peygamber arasında yaşamış olup, önceki peygamber kendilerine gönderilmemiş,
  sonradan gelen peygambere de kendileri yetişememiş kimselerdir.

  Hz. Musa ile Hz. İsa'nın peygamberlik dönemi arasında kalan
  İsrailoğulları ve Hz. İsmail ile Peygamberimiz (s.a.s.) arasında yaşayan Araplar
  fetret döneminde yaşamış kimseler kabul edilirler. Çünkü Hz. İsmail'den sonra
  Peygamberimize kadar Hicaz bölgesinde yaşayan Araplara başka bir peygamber
  gönderilmemiştir. İsrailoğullarına gönderilen peygamberler zamanında da yine
  Araplar fetret dönemi insanı olarak kabul edilir. Zira İsrailoğullarının
  peygamberleri onları Allah'a davet etmemiş veya başka bir tabirler onlara
  gönderilmemişti.

  Fetret dönemini, peygamberler arasındaki bir boşluk olarak
  kabul etmeyip o şekilde değerlendirmeyenler de vardır: İmam Kurtubî, İbn Sa'd
  dan şu rivâyeti nakleder: "Hz. Musa ile Hz. İsa arasında bin yediyüz yıl geçmiş
  olmasına rağmen fetret dönemi olarak kabul edilmemiştir. Çünkü bu zaman
  içerisinde İsrailoğullarından yüz peygamber gönderilmiştir. Hz. İsa ile
  Peygamberimiz (s.a.s.) arasında beşyüzaltmışdokuz yıl ve bu arada üç peygamber
  gönderilmiştir. Kelbî'ye göre de bu arada gelen peygamber sayısı dört olup
  onlardan biri de Arap olup, Abbasoğulları kabilesinden Hâlid b. Sinan'dır
  (el-Kurtubî, el-Câmi'li Ahkâmi'l-Kur'an, 6/121-122).

  Buhâri'nin rivâyetine göre de Peygamber Efendimizle Hz. İsa
  arasındaki zaman yaklaşık altıyüz yıldır. Bu süre içinde gelip geçen fetret
  dönemi insanları üçe ayrılır:

  1- Akıl ve basiretleriyle Allah'ın varlığını idrak edip O'nun
  birliğini kabul edenler. Bu gruba Kus b. Saîde el-Eyalî vb. kimseler örnek
  gösterilir.

  2- Allah'a iman etmeyip putlara tapmak suretiyle O'na ortak
  koşanlar ve şerıâtleri değiştirip bir din icat edenler. Bu gruba da Hicaz'a
  putperestliği getiren Amr b. Luhay vb. misal verilebilir.

  3- Allah'a ne ortak koşup ne de O'nun birliğine iman edenler.
  Yani iman ve küfürden tamamıyla gâfil olarak yaşayanlar.

  Bu üç gruptan birincisinin mümin ve cennetlik, ikincisinin
  kâfir ve cehennem ehli oldukları ihtilafsız kâbul edilmiştir. Üçüncü grubun
  cennetlik yâ da cehennemlik olmaları hususunda ilim adamları ayrı ayrı görüşler
  belirtmişlerdir.

  Mu'tezileye ve Ehl-i Sünnet imamlarından Ebu Mansur Mâtûridî ve
  Irak'ın büyük âlimlerinden bir çoğuna göre, kendilerine bir peygamber'in daveti
  ulaşmayan kimseler de Allâh'a iman ile mükelleftir. Allah'ı bilip O'na iman
  etmek onlar için farzdır. Hatta böyleleri iman ve şirkten tamamıyla gâfil
  olsalar bile yine ahirette azaba uğrayacaklardır.

  Ebu Mansur Mâtûridî'ye göre akaid (inanç esasları) bütün
  peygamberler arasında müşterek olduğundan, o konuda fetret yoktur. Fetret yalnız
  ameli hükümlerdedir. Bunun içindir ki, fetret zamanında yaşayıp da aklı ile
  Allah'ın varlığını ve birliğini düşünüp O'na iman etmemiş olanlar mümin
  değillerdir.

  İmam Gazalı: "Peygamberimizin gönderilmesinden sonraki insanlar
  üç sınıfa ayrılırlar" der, şöyle ki:

  1- Peygamberimizin gönderildiğini, insanları Allah'ın din ve
  şerîâtına davet ettiğini bilmeyenler. Bunların cennetlik olduklarında şüphe
  yoktur.

  2- Peygamberimizin davetini, getirdiği kitabı, açık
  mucizelerini, yüce yaşayış ve ahlâkını duydukları ve bildikleri halde O'na iman
  etmeyenler. Bunların da cehennem ehlinden oldukları şüphesizdir.

  3- Peygamberimizin davetini ve O'na ait bazı haberleri duymuş,
  fakat bu haberleri tahkik ve derinlemesine araştırma imkânı bulamamış olanlar.
  Bunlarında affedilip kurtuluşa ereceklerini ümit ediyoruz. Çünkü onlar
  kendilerini imana teşvik eden ve ısındıran bir sözü işitmemişlerdir.

  "Duha" suresinin nüzûl sebebi olarak gösterilen, Hz. Peygamber
  (s.a.s.)'e hıra mağarasında ilk gelen vahiy olan, sonra
  vahyin gecikmesi olayına da fetretü'l-vahiy, yahut
  fetret zamanı denir (Taberî, Camiu'l-Beyan fi Tefsiri'l-Kur'an, XXX, 148; M.
  Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'ân Dili, VII, 5885).

  Resulullah (s.a.s.)'ın Kur'an-ı Kerîmi kendiliğinden
  söylemediğini isbat eden ve O'nu daha sonraki yıllarda yapacağı çetin
  mücadelelere rûhen hazırlayan fetret-i vahiy, Müddesir
  suresinin ilk beş ayetinin nüzulü ile sona ermiştir. Fetret-i vahyin
  sona ermesini bizzat Resulullah (s.a.s.) şöyle anlatmıştır: "Ben bir gün
  yürürken birdenbire gökyüzü tarafından bir ses işittim. Başımı kaldırdım. Bir de
  baktım ki Hıra'da bana gelen melek (Cebrail) semâ ile arz arasında bir kürsü
  üzerinde oturmuş. Çok korktum. Evime dönüp beni örtün, beni örtün dedim. Bunun
  üzerine Allah Teâlâ Hazretleri, "Ey örtüsüne bürünmüş, kalk (ve insanlara
  gelebilecek azapla) korkut. Rabbinin ismini yücelt, elbiseni tertemiz et.
  Kötülüğün her çeşidinden çekin (el-Müddesir, 74/1-5) ayeti kerimelerini indirdi.
  Artık o günden sonrâ vahyin ardı arkası kesilmedi" (Buhâri, Bedü'l-vahiy, 3).

  Fetret-i vahyin süresi gerek hadislerde, gerekse İslâm tarihi
  kaynaklarında kesin olarak zikredilmemektedir. Kaynaklarda verilen bilgilerde bu
  müddet farklı olup, rivâyetlerde bildirilen en uzun süre üç yıldır. Son devir
  müelliflerinden Muhammed Ebû Zehra, bu konudaki rivâyetleri değerlendirdikten
  sonra fetret-i vahyin müddetini üç yıl olarak bildiren rivâyetleri:
  "Allah'ın seçtiği kulu bu kadar uzun süre sıkıntıda bırakmayacağını" ileri
  sürerek reddeder ve bu müddetin ancak beş ay civarında olabileceği kanaatini
  belirtir (Muhammed Ebu Zehra, Hâtemü'n-nebiyyin, I, 311-313).

  İsmail Lütfi ÇAKAN

  Dursun Ali TÜRKMEN
+ Yorum Gönder