+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Maliki mezhebinde kurban kesmenin hükmü Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Maliki mezhebinde kurban kesmenin hükmü


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Maliki mezhebinde kurban kesmenin hükmü


  Reklam  Cevap: Maliki mezhebinde kurban kesmenin hükmü müekket bir sünnettir.
  (Bİdâyetü'l-Müctehid, 1, 415; el- Kavânînu'l-Fıkhiyye, 186; eş-Şerhu'l-Kebîr,
  II, 118; Muğni'l Muhtâc, IV, 282 vd.; et-Mühezzeb, I, 237; et-Muğni, VIII, 617; Şerhu'r-Risâle, I, 366.)

+ Yorum Gönder