+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Peygamberimiz, medineye kimin gelmesini yasaklamış? kimi sürgün etmiş? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Peygamberimiz, medineye kimin gelmesini yasaklamış? kimi sürgün etmiş?

  Sual: Hz. Muhammed(s.a.v.) neden ben öldükten sonra dahi Hakem bin Ebi'l As asla Medine'ye ayak basmayacak! demiştir.Bu adam ne yapmış ki Peygamber Efendimiz(s.a.v.) böyle bir şey söylemiştir? Bunları demesine rağmen Mervan nasıl oluyorda Hz. Osman'ı kandırıp Hz. Osman Hakem bin Ebi'l As'ı affediyor ve bununla kalmayıp devletin hazinesinden yüklü bir bağış yapıyor? bu bilgileri AŞK'A YOLCULUK VEYSEL KARANİ kitabından öğrendim syf 253-254 ? 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Peygamberimiz, medineye kimin gelmesini yasaklamış? kimi sürgün etmiş?


  Reklam  Cevap: Veysel Karaninin Aşka yolculuk kitabına da
  şia kaynaklarından yayılıp geçtiğinden şüpheniz olmasın
  maksat diğer sahabeler gibi Hz.Osman (r.a)a dil uzatmak
  çünkü bahsedilen konuda bir tane sünni kaynak yok
  ayrıca bu mesnetsiz uydurmalara İmam Buhari'ye de iftiracı yaftası eklenmiştir
  bu veriler hep şia teraneleri Ehli sünnet olarak bunlara itibar etmiyoruz
  sizlerde etmeyiniz...


 3. Misafir
  Peygamberimiz kimi sürgüne göndermiştir

 4. mum
  Administrator
  İşvereninin eşiyle zina eden bekâr işçiye yüz değnek ve bir yıl sürgün cezası, kadına ise recm uygulanmıştır.


  Ebû Hureyre ile Zeyd b. Halid el-Cühenî (r.anhumâ)'dan nakledildiğine göre, zina eden kadının kocası ile zina eden işçinin babası Resulullah (s.a.s)'e başvurarak bu konuda "Allah'ın kitabı" ile hüküm vermesini istemişlerdir. İşçinin babası şöyle dedi:  "Benim oğlum bu adamın yanında işçi idi. Onun hanımı ile zina etti. Bana, oğlum için recm gerektiği haber verildi. Ancak ben onun adına yüz koyunla bir cariye fidye verdim. Bu arada bilenlere danıştım, (oğlum bekâr olduğu için) ona yüz değnekle bir yıl sürgün cezası, bunun karısına ise recm cezası gerektiğini haber verdiler." Bunun üzerine, Hz. Peygamber (asv) şöyle buyurdu:  "Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, aranızda Allah'ın kitabı ile hükmedeceğim. Cariye ve koyunlar geri verilecek. Oğluna yüz değnekle bir yıl sürgün gerek. Ey Üneys, sen de bu adamın karısına git. Eğer zinasını itiraf ederse, onu recmet."

  Üneys kadına gitmiş ve kadın suçunu itiraf etmiş, Hz. Peygamber (asv)'in emri üzerine de recmedilmiştir. (Müslim, Hudûd, 25; Buhârî, Hudûd III, 38, 46, Vekâlet,13).

  Ebû Hanife'ye göre, yüz değnek yanında bir yıl sürgün, ayete ilâve niteliğinde olup, ayet inince bu ilâve kısım neshedilmiştir. Ancak İslâm devlet başkanı böyle bir cezayı ta'zir cezası olarak verebilir

+ Yorum Gönder