+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İmam nikahı kıyalan kız bakire degilse veli gerekirmi ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İmam nikahı kıyalan kız bakire degilse veli gerekirmi ?


 2. imamhatipli42
  Ölüm var Ölüm

  Cevap: imam nikahı kıyalan kız bakire degilse veli gerekirmi ?


  Reklam  Cevap: Bakire olmaması farklıdır dul olması farklıdır. Eğer doğru anladıysam bakire olmayan ama hiç evlenmemiş bir kızdan bahsediliyor ve bunu bir hile olarak görmeye çalışmayınız. Allahın hükümleri ile pazarlık yapılmaz.


  Nikahta Veli ve önemi
  Nikahta Veli ve önemi
  Veli, isteyip istemediğine bakmaksızın, bir başkasını bağlayıcı karar alma ve uygulama yetkisini elinde bulunduran kişidir. Bu yetkiye velâyet denir[1].
  Daha önce görüldüğü gibi âyetler nikâhın, marufa uygunluk açısından denetlenmesini öngörmektedir. Hz. Peygamberin sözleri, bu denetimi velinin yapacağını gösterir. O, şöyle demiştir:
  “Velisiz nikâh olmaz[2].”
  “Hangi kadın, velisinin izni olmadan nikâhlanırsa onun nikâhı batıldır, onun nikâhı batıldır, onun nikâhı batıldır. .[3].”
  _________________
  [1]- Şemsuddin es-Serahsî, el- Mebsût, XVI/124, Babü men la tecuzü şehadetühü; Kasım b. Abdullah Ali, Enîs’ul-fukahâ, s. 148.
  [2]- Et -Tirmîzî, Nikâh, bab 14, hadis no 1101; İbn Mâce, Nikâh, bab 15, hadis no 1880; Ahmed b. Hanbel, Müsned c. VI, s. 260.
  [3] – Ebû Dâvûd, Nikâh, bab 20, Hadis no 2083; Tirmîzî, Nikâh, bab 14, hadis no 1102; İbn Mâce, Nikâh, bab 15, hadis no 1879; Ahmed b. Hanbel, Müsned c. VI, s. 66.

+ Yorum Gönder
kıyala