+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Şeytan neden tövbe etmiyor o zap görecek mi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Şeytan neden tövbe etmiyor o zap görecek mi?


 2. @mir
  âb ü kil

  Cevap: Şeytan neden tövbe etmiyor o zap görecek mi?


  Reklam  Cevap: tevbe etmek için emekli olmayı bekliyor kardeş
  emekli olunca edecek

 3. Candle
  Devamlı Üye
  Şeytan tevbe edebilir mi. Şeytan tevbe ederse insan günah işlemez mi?

  Şeytan durmadan kötülük yapar günah işler ve işlettirir diyoruz, peki şeytan sonunda sonsuza kadar cehennemde yanacağını bilmiyor mu, biliyosa neden hala yapıyor, şeytanın bir an imanlı olması gibi bişey söz konusu olur mu? Diyelimki geç olmadan oldu? Artık kötülük yapamaz insanlar değil mi?

  Şeytanlar da cin olduğuna göre onlarda müslüman olabilir mi?

  Şeytan cin nevinden olmakla beraber daha farklı bir konumu vardır. Şeytanın tövbe etmesi onun şeytanlığına aykırı bir şeydir. Çünkü cevheri bozulmuştur. Tövbe etme özelliğini kendi iradesi ile kaybetmiş ve insanları sapıklığa itme vazifesini bizat kendisi Allah'tan istemiştir.

  “Şeytan beş şey yüzünden ebedi kaybedenlerden oldu:
  1 – Günahını kabul etmediği için,
  2 – Pişmanlık duymadığı için,
  3 – Kendini isyan ettiren nefs-i emmaresini kınamadığı için,
  4 – Tövbeye yanaşmadığı için,
  5 – Rahmet-i İlahiden umudunu kestiği için.” (İbn-i Hacer, Münebbihat, 73.)

  Bu yüzden bir müminin, işlediği günahı kabul etmesi; yaptığı hata ve günahlardan ötürü pişmanlık duyması; nefsini hesaba çekip onu kınaması, sık sık tövbe-istiğfar etmesi ve rahmet-i ilahiden hiçbir zaman ümit kesmemesi gerekmektedir.


  Şeytan niçin yaratılmıştır?


  Bu sorunun iki yönü var. Birisi şeytanın yaratılış gayesi, diğeri ise yaratılış hikmeti. Önce gaye üzerinde kısaca duralım. Bilindiği gibi şeytan cin türünden bir varlıktır. “Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım” ayetine göre cinlerin yaratılış gayesi de, insanlarda olduğu gibi, Allaha inanmak, ona ibadet ve onu tanıma yolunda terakki etmektir. İnsanlar içerisinde bu imtihanı kaybeden küfür ehli insanlar bulunduğu gibi cinlerde de bulunuyor. İşte şeytan bu ikinci kısım cinlerdendir. Kendisi Hz.Ademe (as.) secde etmediği için İlahi rahmetten kovulmuş ve kendi arzusu üzerine bir İlahî hikmet olarak, kendisine kıyamete kadar insanlara musallat olma, onları yoldan çıkarmak için çalışma izni verilmiştir.

  Bu iznin verilme hikmeti ise bir değil yüzlercedir. Bunlardan en önemlileri şu iki hikmettir. Cenab-ı Hak, şeytan vesvesesi olmaksızın da insanları imtihan edebilir, şeytanın görevini de insan nefsine yükleyebilirdi. Ama böyle yapmakla, şeytanın o çirkin arzusunu, yani kıyamete kadar insanları hak yoldan saptırma arzusunu kabul etmekle şeytanın cehennemde çekeceği azabı milyarlarca kat artırmış oldu. Zira, “Sebep olan işleyen gibidir.” hadis-i şerifine göre, insanların şeytan vesvesesine uyarak işledikleri günahların bir katı da şeytana yazılıyor ve böylece onun azabı attıkça artıyordu.

  Diğer hikmet ise, insanların nefis ve şeytan ile bir imtihan geçirmeleri ve bu imtihanı kazanan müminlerin meleklerden daha ileri derecelere yükselmeleridir. Eğer, insan nefsine kötülüğü emretme özelliği verilmemiş olsaydı ve insanlara şeytan musallat olmasaydı insanların dereceleri de meleklerde olduğu gibi sabit kalacaktı.

  Selam ve dua ile...  Sorularla İslamiyet


+ Yorum Gönder