+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Zekat nedir? Zekat kimlere farzdır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Zekat nedir? Zekat kimlere farzdır?


 2. Ercan
  Devamlı Üye

  Cevap: Zekat nedir? Zekat kimlere farzdır?


  Reklam  Cevap: Zekat nedir?

  Sözlükte artma, çoğalma, temizlik, bereket, iyi hal ve övgü anlamlarına gelen
  zekât
  , dinî bir terim olarak, belirli bir malın bir kısmının Allâh rızası için muayyen kişilere verilmesi demektir.

  Malî ibadetlerden biri olan zekat, İslâm'ın beş temel esasından olup, hicretin ikinci yılında Medine’de farz kılınmıştır. Kur’an-ı Kerim’de
  “Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin...”
  (Bakara, 2/43, 110; Hac, 22/78; Nur, 24/56; Mücadele, 58/13; Müzzemmil, 73/20);
  “Onların mallarından, kendilerini temizleyeceğin, arıtıp yücelteceğin bir sadaka al ve onlar için dua et; çünkü senin duan onlara huzur verir. Allah işitendir, bilendir.”
  (Tevbe, 9/103) buyrulmaktadır.

  Zekat kimlere farzdır?

  Bir kimsenin zekât vermekle mükellef olması için Müslüman, hür, akıllı, buluğ çağına erişmiş olması; borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla hakikaten ya da hükmen artıcı, yani kazanç sağlayıcı nitelikte nisap miktarı mala sahip olması gerekir.


+ Yorum Gönder