+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Gayrimüslime Allah'tan rahmet dilemenin islamda sakıncası var mı? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Gayrimüslime Allah'tan rahmet dilemenin islamda sakıncası var mı?


 2. Kırlangıç.
  Devamlı Üye

  Cevap: Gayrimüslime Allah'tan rahmet dilemenin islamda sakıncası var mı?


  Reklam  Cevap: Affedilmeyecekleri Kuran'da kesin bir dille belirtiliyor, o yüzden azabının hafifletilmesini istemeniz daha mantıklı olur.

 3. @mir
  âb ü kil
  Tevbe 114 İbrahim'in babası için af dilemesi, sadece ona verdiği sözden dolayı idi. Ne var ki, onun Allah'ın düşmanı olduğu kendisine belli olunca, ondan uzaklaştı. Şüphesiz ki İbrahim çok yumuşak huylu ve pek sabırlı idi.
  Mümtehine 4 İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda, sizin için gerçekten güzel bir örnek vardır. Onlar kavimlerine demişlerdi ki: "Biz sizden ve Allah'ı bırakıp taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar, sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve öfke belirmiştir." Şu kadar var ki, İbrahim babasına: "Andolsun senin için mağfiret dileyeceğim. Fakat Allah'tan sana gelecek herhangi bir şeyi önlemeye gücüm yetmez" demişti. (O müminler şöyle dediler Rabbimiz! Ancak sana dayandık, sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır.
  bu iki ayette küfür üzere ölen baba için bile Allah'tan rahmet dilenemeyeceği açıkça ifade edilmiş


  Münâfikûn 6
  Onlara mağfiret dilesen de, dilemesen de birdir. Allah onları kesinlikle bağışlamayacaktır. Çünkü Allah, yoldan çıkmış topluluğu doğru yola iletmez.
  Tevbe 80
  (Ey Muhammed!) Onlar için ister af dile, ister dileme; onlar için yetmiş kez af dilesen de Allah onları asla affetmeyecek. Bu, onların Allah ve Resulünü inkâr etmelerinden ötürüdür. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez.
  bu iki ayette de ölü kafirler için yapılan duanın Allah tarafından kabul edilmeyeceği vurgulanmış

+ Yorum Gönder