+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İki secde arasında oturmanın ve zikretmenin hükmü nedir? (Şafii ve hanefiye göre) Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İki secde arasında oturmanın ve zikretmenin hükmü nedir? (Şafii ve hanefiye göre)


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: İki secde arasında oturmanın ve zikretmenin hükmü nedir? (Şafii ve hanefiye gö


  Reklam  Cevap:
  özlükte "oturma, oturum, oturuş şekli" anlamına gelen celse, dini terim olarak namazda iki secde arasındaki oturuş anlamına gelmektedir.
  Namazda birinci secdeden sonra uzuvlar sakin oluncaya kadar oturmak Şafiî, Malikî ve Hanbelî mezheplerine göre farz, Hanefîlere göre vaciptir. Hz. Peygamber, iki secde arasında böyle oturmayan bir sahabîye namazını yeniden kılmasını ve secdeler arasında bu şekilde oturmasını emretmiştir (Ebû Davûd, Salât, 148). Ayrıca, ikinci secdeden sonra ayağa kalkmadan yapılan bir oturuş daha vardır ki, buna istirahat celsesi denilmektedir. İstirahat celsesi, Hanefî ve Malikî mezheplerine göre mekruh; Şafiî mezhebinde sahih kabul edilen görüş ile Ahmed ibn Hanbel'den nakledilen bir görüşe göre ise sünnettir. Yapıldığı takdirde bu celsenin kısa olması gerekir. (İ.P.)


+ Yorum Gönder