+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Cemaat imama, caminin alt, üst ve yan odalarından iktida edebilir mi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Cemaat imama, caminin alt, üst ve yan odalarından iktida edebilir mi?


 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: Cemaat imama, caminin alt, üst ve yan odalarından iktida edebilir mi?


  Reklam  Cevap: Bir mescidin içerisi ve avlusu mescid olduğu gibi bitişik müştemilatı, alt ve üst katları da, imama iktida bakımından mescit hükmündedir. Keza mescitlerin "Fina-i mescit" denilen etrafı, yani kendilerine bitişik olup aralarında yol bulunmayan sahaları da imama iktida hususunda mescit hükmündedir. Bu itibarla, saflar adı geçen yerlere kadar uzanmasa bile, buralardan imama iktida sahihtir.

+ Yorum Gönder