+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hadise Karşı Hırslı Olmak Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hadise Karşı Hırslı Olmak


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Hadise Karşı Hırslı Olmak


  Reklam  Cevap: 99- Ebû Hureyre rad^Mhu anh şöyle demiştir: Hz. Peygamber'e şöyle soruldu [96] "Ey Allah'ın Resulü! Kıyamet gününde senin şefaatinden dolayı en çok mutlu olacak olan kimdir?" Hz. Peygamber şöyle buyurdu: "Gerçekten senin hadise karşt olan hırsını bildiğim için bu soruyu senden önce hiç kimsenin sormayacağını tahmin ediyordum. Kıyamet gününde benim şefaatimden en çok mutlu olacak olan kişi samimi bir kalple (nefisle)
  "Lâ ilahe illallah" diyen kimsedir.[97]

  Açıklama
  Bu hadis Ebû Hureyre'nin üstünlüğünü ve ilim öğrenmek için hırslı olmanın faziletini göstermektedir.
  "Lâ ilahe illallah diyen kimse" ifadesi ile müşrik dışarıda bırakılmaktadır. As*lında burada "Muhammedün resûlullah" sözü de kasdedilmektedir. Ancak İman konusunda da geçtiği gibi "Lâ ilahe illallah" her ikisinin de şiarı olduğundan kelime-i şehadetin ilk bölümünü söylemekle yetinilmiştir.[98]
  "Kalbinden samimi olarak" sözü ile münafık dışarıda bırakılmıştır.

  Hz. ism şefaatine nail olan herkes mutlu ol*makla birlikte, ihlaslı mümin bu konuda en mutlu olan kişidir. Hz. Peygamber mahşer halkı için, mahşer meydanının korkunçluklarının gide*rilmesi bazı kâfirlerin azabının hafifletilmesi için şefaat edecek. Nitekim amcası Ebû Talip bunlardandır. Cehenneme giren bazı müminlerin oradan çıkarılması, cehenneme girmeyi hak eden bazı müminlerin oraya girmemesi, bazı müminle*rin cennete hesapsız olarak doğrudan girmeleri, ve bazı müminlerin cennette derecelerinin yükselmesi İçin şefaat edecek.

  Bu sayılanların tümünün, şefaatten dolayı duyacakları mutlulukta ortak ol*dukları anlaşılmaktadır. Ancak bunlar İçinde en mutlu olan İhîaslı mümindir.
  Hz. Peygamber'in ilahe illallah diyen kimse" sözü, ke*lime-i şehadeti söylemenin şart olduğunu göstermektedir.
  alıntı


+ Yorum Gönder