+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İlah ile Tanrı Kelimesi Arasındaki Fark Nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İlah ile Tanrı Kelimesi Arasındaki Fark Nedir?


 2. İnanc
  Devamlı Üye

  Cevap: İlah ile Tanrı Kelimesi Arasındaki Fark Nedir?


  Reklam  Cevap: Allah Kelimesi ile Tanrı Kelimesi Arasındaki Fark

  "Allah" kelimesi yerine "Tanrı" kelimesi kullanılabilir mi?“O öyle Allah’dır ki, O’ndan başka ilâh yoktur! Gaybı ve şehâdeti (gizli olanı ve görüneni) hakkıyla bilendir. O, Rahmân (bütün mahlûkata rahmet eden)dir, Rahîm (mü’minlere çok merhamet eden)dir.”(Mü’minûn, 14)
  Allah; bu kainatı yaratan ve tek olan Zat’ın ismidir.
  Tanrı; insanların “olağanüstü güç sahibi yaratıcı ve yönetici” olduğuna inandıkları varlık ya da varlıklara verdikleri genel isim olmuştur. Türkçe’de Tanrı olan bu kelime, Arapça’da ilah olarak geçmektedir.
  Tanrı ve tanrıça kelimeleri tarih boyunca neredeyse her çeşit varlığa verilmiş cins isim olan kelimelerdir. İnsanlar kendilerine; her biri ölümlü olan kadın-erkek, insan-hayvan vs. tanrılar edinmiştir. Yani tanrı çoğulcu bir anlayışın ürünüdür.
  Bu kullanım açısından bakıldığında “Tanrı” kelimesi “Allah” kelimesi ile hiç bir şekilde örtüşmez. Ve “Allah” kelimesi yerine “Tanrı” kelimesinin kullanılması uygun olmaz. NitekimAllah (cc) birdir, sonsuzdur, yaratılmış olan her şeyden ve herkesten üstündür, hiç bir şekilde yarattıklarına benzemez.
  Tanrı kelimesi “her şeyden üstün olan yaratıcı ve yönetici” manasıyla kabul edildiğinde ise; Allah, varlığı gerçek ve kesin olan tek Tanrı’nın özel ismidir
+ Yorum Gönder