+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Bir kimsenin şüphe duymaksızın bir şeyi kabul etmesi ve güven duyarak onaylaması nedi Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Bir kimsenin şüphe duymaksızın bir şeyi kabul etmesi ve güven duyarak onaylaması nedi


 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: bir kimsenin şüphe duymaksızın bir şeyi kabul etmesi ve güven duyarak onaylama


  Reklam  Cevap: Buna iman denir kardeşim...

 3. Hoca
  erimeye devam...
  ..: DİNİ KAVRAMLAR SÖZLÜĞÜ :..

  İMÂN KAVRAMININ ANLAMI


  Sözlükte "birini söylediği sözde tasdik etmek, söylediğini kabul etmek, gönül huzuru ile benimsemek, karşısındakine güven vermek, şüpheye yer vermeden kalpten tasdik etmek; eman vermek, emin kılmak" anlamlarına gelen imân, ıstılahta, Hz.Peygamber'in Allah'tan getirdiği ve zarûrât-ı diniyye olarak bilinen hükümleri, haber verdiği şeyleri tereddütsüz kabul ile bunların gerçek ve doğru olduğuna inanmak demektir.

  İslâm bilginleri arasında îmânın tanımı ve mahiyeti konusunda bazı farklılıklar bulunmaktadır. İmânı sadece kalp ile bilmek veya dil ile ikrardan ibaret şeklinde tanımlayanlar olmuştur. Ancak Ehl-i Sünnet âlimlerinden Eş'arî ve Maturîdîler iîmânın, kalp ile tastik olduğunu, Ebû Hanîfe ise kalp ile tasdik ve dil ile ikrar olduğunu söylemiştir. Buna karşılık bazı âlimler de, kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve organlarla amel etmek olarak kabul etmişlerdir.

  İmânın esasları Allâh'ın varlığına ve birliğine, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kader ve kazaya, yani hayır ve şerrin Allâh tarafından yaratıldığına inanmaktır. İmânın Allâh katında makbul olabilmesi için; İmânda şüphe bulunmayıp kalben kesin olarak inanılması, bütünlük olması (inanılması gereken şeylerin tamamına inanılması), imân ve ibadete şirk karıştırılmaması, yeis halinde olmaması (ölümden ve ilâhî azapla karşılaşmadan önce olması), dince kutsal sayılan şeyleri, âyetleri, dinî hükümleri küçümsememesi gerekir.


+ Yorum Gönder
bir kimsenin şüphe duymaksızın bir şeyi kabul etmesi,  bir kimsenin şüphe duymaksızın bir şeyi kabul etmesi ve güven duyarak onaylaması,  bir kimsenin şüphe duymaksızın bir şeyi kabul etmesi ve güven duyarak onaylaması nedir,  duymaksızın ne demek,  bir kimsenin şüphe duymaksızın bir şeyi kabul etmesi güven duyarak onaylaması,  duymaksizin nedir,  suphe duymaksizin her seyi kabul etme