Konusunu Oylayın.: Hz. Ebu Bekir, Hz. Fatıma ve Fedek arazisi

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Hz. Ebu Bekir, Hz. Fatıma ve Fedek arazisi
 1. 18.Temmuz.2012, 06:45
  1
  Misafir

  Hz. Ebu Bekir, Hz. Fatıma ve Fedek arazisi


  Hz. Ebu Bekir, Hz. Fatıma ve Fedek arazisi Mumsema Hz. Ebu Bekir, Hz. Fatıma ve Fedek arazisi ile ilgili bilgi


 2. 18.Temmuz.2012, 06:45
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir 3. 18.Temmuz.2012, 07:47
  2
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 29,996
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 339
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: Hz. Ebu Bekir, Hz. Fatıma ve Fedek arazisi
  Hz. Ebu Bekir, Hz. Fatıma ve Fedek arazisi ile ilgili bilgiBugünkü adı Hâit olan Fedek, Medine’ye
  yaklaşık 150 km. uzaklıkta olup, Medine ile Hayber arasında bir Yahudi köyüdür.
  Beni Sa’d kabilesinin, Hayber Yahudilerine yardım etmek için Fedek’te
  toplandıklarını haber alan Hz. Peygamber (asm) 627 yılında, Hz. Ali (r.a)
  komutasındaki bir askeri birliği Fedek’e gönderdi. Fedek Yahudileri, Hayber,
  Teyma, Fedek, Vadilkura Yahudileriyle anlaşıp, Beni Sa’d kabilesinin de
  yardımıyla Müslümanlara karşı savaşa hazırlandıkları ortaya çıktı. Hz. Ali
  (r.a.) komutasındaki birlik Beni Sa’d’ın karargâhına vardığında onların
  kaçtıklarını gördü ve ganimetlerle geri döndü.

  Hz. Peygamber (asm)
  Hayber’in fethinden sonra ensardan Muhayyesa b. Mesud’u Fedek
  halkına İslam’a davet için gönderdi. Fedeklilerin başkanı Yahudi Yuşa b. Nûn
  topraklarının yarısı karşılığı Rasululullah (asm) ile anlaşma yapmak
  istediklerini söyledi, Rasululullah (asm) bunu kabul etti.

  “Ve Allah'ın, onların mallarından, Peygamberine verdiği şeyler için
  siz, gerçekten de ne deve sürdünüz, ne at oynattınız ve fakat Allah,
  peygamberlerini, dilediği kimselerin üstüne atıp üstün eder ve Allah'ın, her
  şeye gücü yeter.”
  (Haşr, 59/6)
  ayeti mucibince, Fedek savaşsız teslim olduğu için bu mülk Peygamberimizin
  (asm) tasarrufundaydı. Çünkü Müslümanlar Fedek için ne bir savaş yapmış ne de
  ordu göndermişlerdi.

  Hz. Peygamber (asm) onun gelirlerini misafir ve
  yolcular için tahsis etmişti. Eşlerinin nasıl bir hayat yaşamış oldukları
  Müslümanlarca malumdur. Hz. Ömer (r.a.) hilafeti zamanında, Ebu’l Heysem Malik
  b. Et-Teyyihan ile ensardan Sehl b. Ebi Hayseme ve Zeyd b. Sabit’i Fedek’e
  gönderdi. Bunlar Yahudilerin elinde kalan toprakların değerini tespit ettiler,
  topraklarının maddi değeri kendileri ödendi.

  Hz. Peygamber’in (asm)
  vefatından sonra hanımları, Hayber ve Fedek’teki Resulullah’ın (asm)
  hisselerinden miraslarını istemek için Hz. Osman’ı (r.a.), Hz. Ebubekir’e (r.a.)
  gönderdiler. Bunun üzerine kendisi de Hz. Peygamberin (asm) eşlerinden birisi
  olmasına rağmen Hz. Aişe (r.a.),

  “Allah’tan korkmuyor musunuz? Sizler, Resulullah’ın (asm) şu
  hadisini işitmediniz mi?
  'Biz Peygamberler miras bırakmayız. Bizim
  bıraktıklarımız sadakadır. Bu mallar, Muhammed’in ailesinin ani ihtiyaçları ve
  misafirler için sarfedilir. Ben öldükten sonra bu mallar, benden sonra iş başına
  geçen kimsenin tasarrufundadır.' ”
  (Buhari, Feraiz, 3, İ’tisam,
  5)
  Hz. Peygamberin hanımları, bu sözler üzerine isteklerinden
  vazgeçtiler.

  Resulullah’ın (asm) kızı Hz. Fatıma (r.a.), Ebubekir
  es-Sıddık (ra)’ın yanına gelerek ona,

  “Sen öldüğünde sana kim varis olur?” diye sordu.
  Hz. Ebubekir (r.a.)

  "Evladım ve ailem.” diye cevap verdi. Bunun üzerine Fatıma
  (r.a.)

  “O halde sana ne oluyor da, Resulullah’a (asm) bizden başkasını
  varis yapıyorsun?"
  Buna karşılık Hz. Ebubekir (r.a.)

  “Ey Resulullah’ın kızı! Allah’a yemin ederim ki ben, babandan ne altın ne
  gümüş ne şu ne bu miras aldım.”
  dedi. Fatıma (r.a.) ise:

  “Hayber’deki hisselerimiz Fedek’teki sadakalarımıza ne oldu?”
  deyince Hz. Ebubekir,

  “Ey Resulun kızı! Ben Resulullah’ın (a.s.) 'Bunlar, Allah’ın
  hayattayken bana yedirdiği bir lokmadır; ben öldükten sonra bunlar,
  Müslümanların ortak malıdır.'
  dediğini işittim.” (Buhârî,
  Meğâzî, 14; Müslim, Cihad, 49; Ebû Davud, İmâre, 1) diye cevap
  vermişti.
  Evet, Hz. Ebû Bekir (ra), Peygamberimiz (as)’in biricik kızı, ciğerparesi,
  Ehl-i Beyt’in annesi Hz. Fatıma (ra)'yı incitemezdi; Rasûlullah’ın (asm)
  hâtırası olan bu ince, bu müstesnâ anamızı incitmeyi gönlünden bile geçirmezdi.
  Ama, Rasûlullah (asm)’ın sünneti, kendi mirası mevzûunda bıraktığı sünneti en
  kıymetli şahıslar için bile fedâ edilmezdi. O’ndan (asm) kalan, O’nun (asm)
  sağlığında sarfettiği yere sarfedilecekti.

  Bu hadisin hükmü
  gereğince,
  Hz. Ebubekir (r.a.) kendi kızı ve Peygamberin (asm) eşi olan
  Hz. Aişe (ra)’ye ve Peygamberimizin (asm) diğer eşlerine Fedek arazisinden pay
  vermediği gibi, Hz. Fatıma’ya(r.a.) da vermemiştir. Nitekim dikkat edilirse buna
  karşı çıkan başta Hz. Aişe (r.a.) olmuştur.

  Hz. Ebubekir’den (r.a) sonra,
  Hz. Ömer (r.a.), Hz. Osman (r.a.) ve Hz. Ali’de (r.a.) halife olduklarında
  Fedek’in gelirlerini Resulullah’ın (asm) sarfettiği yere harcamışlardır. Eğer
  Fedek Hz. Fatıma’nın (r.a.) hakkı olmuş olsaydı, Hz. Ali (r.a.) hilafeti
  zamanında onu alır, oğullarına verirdi.

  Acaba Hz. Fatıma (ra)
  ve hatta Hz. Ali ve Hz. Abbâs (radıyallâhu anhüm) niçin miras
  istediler?


  Bu hususta birkaç tahmin ileri sürülmüş ise de
  en mâkulü, en doğrusu şudur:

  Hz. Ebû Bekir'in rivayet ettiği: "Bize mirascı olunmaz,
  bıraktıklarımız sadakadır..."
  hadisini duymamış olmalarıdır. Hz. Ömer
  (ra), Hz. Ebû Bekir (ra) gibi en eski ve Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a
  en yakın olan Müslümanların pek mühim meselelerde bile Hz. Peygamber
  (aleyhissalâtu vesselâm)'in hadislerini, O'nun sağlığında değil, ölümünden sonra
  işitmelerinin bir çok örneği var. Bu da onlardan biri olmalıdır.

  Hadisi işitmiş olan Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh), Mes'uliyet makamında,
  işin sorumlusu olarak, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in tatbikatından
  ayrılmamayı esas almıştır. Hz. Fatıma ve Hz. Ali (radıyallâhu anhümâ) gibi, çok
  sevdiği ve hâtırasına son derece saygı duyup bağlılığını her şeyin üstünde
  tuttuğu Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın iki ciğerpâresini gücendirmeyi
  sineye çekmiştir.

  Hz. Ali, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a yakınlığını anlatırken hep
  ağlayarak dinleyen Hz. Ebû Bekir gibi Sıddık bir sahabi için, onları gücendirmek
  muhakkak ki çok ağır gelmiş idi. Ama ne yapsın? Resûlullah (aleyhissalâtu
  vesselâm)'tan o konuda kesin bir bilgiye sahip olduğundan, onunla amel etmesi
  gerekirdi:

  "Bize kimse varis olamaz, bıraktıklarımız
  sadakadır..."
  Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh)'in bu meseledeki haklılığını Hz. Ali ve Hz.
  Abbâs (radıyallâhu anhümâ) kabul etmişlerdir. Çünkü, bilahare Hz. Ali (ra),
  halife olduğu zaman, bu arazilerin, Hz. Ebû Bekir (ra) tarafından tesbit edilen
  ve Hz. Ömer (ra) ve Hz. Osman (ra) tarafından devam ettirilmiş bulunan
  statüsünde değişiklik yapmamıştır.

  Bu hususu açıklayan bir rivayeti
  Nevevî, Ebû Dâvud'dan kaydeder:
  "(Abbasîler'in ilk halifesi) Seffah, ilk
  hutbesini okuduğu zaman, boynunda Kur'ân asılı olan bir adam yanına gelerek:

  "Allah aşkına benimle hasmım arasında şu Mushaf'la hükmet." der.
  Seffâh:
  "Hasmın kim?" diye sorunca:
  "Ebû Bekir'dir,
  Fedek arazisini bize menetmiştir."
  der. Halife:
  "O sana zulüm mü
  yaptı?"
  diye sorar. Öbürü:
  "Evet!" der.
  Seffah:
  "Ondan sonra kimdi?" diye sorar.
  Adam:
  "Ömer'di" der. Seffah:
  "Ömer de zulmetti
  mi?"
  der. Adam:
  "Evet!" der. Hz. Osman (ra) için de aynı
  şeyi söyleyince:
  "Ali (ra) de sana zulmetti mi?" der. Adam
  bu sefer susar. Seffâh bunun üzerine adama sert bir şekilde
  çıkışır."
  Kadı İyaz bu meselede şunu söyler: "Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh)'in
  hadisten delil getirmesi üzerine, Hz. Fâtıma (radıyallâhu anhâ)' nın ona karşı
  münakaşa etmekten vazgeçmiş olması, mesele üzerine vaki olan icmâya teslim
  olduğunu gösterir. Bu durum Hz.Fatıma (radıyallâhu anhâ)'nın kendisine hadis
  ulaşıp te'vili de açıklık kazanınca, o meseledeki şahsî görüşünü terketmiş
  olduğunu da ifade eder. Nitekim bir daha ne kendisinden, ne de zürriyetinden,
  miras talebi vaki olmamıştır. Bilahare Hz. Ali (ra) halife olduğu zaman, o
  meselede Hz. Ebû Bekir (ra) ve Hz. Ömer (ra)'in amelinden ayrılmadı. Öyle ise bu
  da gösterir ki, Hz. Ali ve Hz. Abbâs (radıyallâhu anhümâ)'ın talepleri,
  o arâzilerin işletilmesiyle ilgili işlerin kendilerine
  verilmesini..
  . taleb etmektir." (bk. Prof. Dr. İbrahim Canan,
  Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi)

  Nitekim Hz. Ömer (ra), Fedek
  arazisini Ehl-i Beyt'e tahsis etmemiş, ancak idare ve intifa hakkını
  kendilerine vermiştir. Bu uygulama, devlet başkanının takdir yetkisi dahilinde
  olan bir durum olduğundan ötürü, burada Hz. Ebu Bekir (ra)'e bir muhalefetten
  söz edilemez. Nitekim Hz. Ali (r.a.) halife olunca, Fedek'in
  statüsünü ilk üç halife döneminde olduğu gibi aynen devam ettirmiştir. Bu da ilk
  üç halifenin bu konuda ne kadar isabetli hüküm verdiğine bir
  delildir.


  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet 4. 18.Temmuz.2012, 07:47
  2
  Moderatör  Hz. Ebu Bekir, Hz. Fatıma ve Fedek arazisi ile ilgili bilgiBugünkü adı Hâit olan Fedek, Medine’ye
  yaklaşık 150 km. uzaklıkta olup, Medine ile Hayber arasında bir Yahudi köyüdür.
  Beni Sa’d kabilesinin, Hayber Yahudilerine yardım etmek için Fedek’te
  toplandıklarını haber alan Hz. Peygamber (asm) 627 yılında, Hz. Ali (r.a)
  komutasındaki bir askeri birliği Fedek’e gönderdi. Fedek Yahudileri, Hayber,
  Teyma, Fedek, Vadilkura Yahudileriyle anlaşıp, Beni Sa’d kabilesinin de
  yardımıyla Müslümanlara karşı savaşa hazırlandıkları ortaya çıktı. Hz. Ali
  (r.a.) komutasındaki birlik Beni Sa’d’ın karargâhına vardığında onların
  kaçtıklarını gördü ve ganimetlerle geri döndü.

  Hz. Peygamber (asm)
  Hayber’in fethinden sonra ensardan Muhayyesa b. Mesud’u Fedek
  halkına İslam’a davet için gönderdi. Fedeklilerin başkanı Yahudi Yuşa b. Nûn
  topraklarının yarısı karşılığı Rasululullah (asm) ile anlaşma yapmak
  istediklerini söyledi, Rasululullah (asm) bunu kabul etti.

  “Ve Allah'ın, onların mallarından, Peygamberine verdiği şeyler için
  siz, gerçekten de ne deve sürdünüz, ne at oynattınız ve fakat Allah,
  peygamberlerini, dilediği kimselerin üstüne atıp üstün eder ve Allah'ın, her
  şeye gücü yeter.”
  (Haşr, 59/6)
  ayeti mucibince, Fedek savaşsız teslim olduğu için bu mülk Peygamberimizin
  (asm) tasarrufundaydı. Çünkü Müslümanlar Fedek için ne bir savaş yapmış ne de
  ordu göndermişlerdi.

  Hz. Peygamber (asm) onun gelirlerini misafir ve
  yolcular için tahsis etmişti. Eşlerinin nasıl bir hayat yaşamış oldukları
  Müslümanlarca malumdur. Hz. Ömer (r.a.) hilafeti zamanında, Ebu’l Heysem Malik
  b. Et-Teyyihan ile ensardan Sehl b. Ebi Hayseme ve Zeyd b. Sabit’i Fedek’e
  gönderdi. Bunlar Yahudilerin elinde kalan toprakların değerini tespit ettiler,
  topraklarının maddi değeri kendileri ödendi.

  Hz. Peygamber’in (asm)
  vefatından sonra hanımları, Hayber ve Fedek’teki Resulullah’ın (asm)
  hisselerinden miraslarını istemek için Hz. Osman’ı (r.a.), Hz. Ebubekir’e (r.a.)
  gönderdiler. Bunun üzerine kendisi de Hz. Peygamberin (asm) eşlerinden birisi
  olmasına rağmen Hz. Aişe (r.a.),

  “Allah’tan korkmuyor musunuz? Sizler, Resulullah’ın (asm) şu
  hadisini işitmediniz mi?
  'Biz Peygamberler miras bırakmayız. Bizim
  bıraktıklarımız sadakadır. Bu mallar, Muhammed’in ailesinin ani ihtiyaçları ve
  misafirler için sarfedilir. Ben öldükten sonra bu mallar, benden sonra iş başına
  geçen kimsenin tasarrufundadır.' ”
  (Buhari, Feraiz, 3, İ’tisam,
  5)
  Hz. Peygamberin hanımları, bu sözler üzerine isteklerinden
  vazgeçtiler.

  Resulullah’ın (asm) kızı Hz. Fatıma (r.a.), Ebubekir
  es-Sıddık (ra)’ın yanına gelerek ona,

  “Sen öldüğünde sana kim varis olur?” diye sordu.
  Hz. Ebubekir (r.a.)

  "Evladım ve ailem.” diye cevap verdi. Bunun üzerine Fatıma
  (r.a.)

  “O halde sana ne oluyor da, Resulullah’a (asm) bizden başkasını
  varis yapıyorsun?"
  Buna karşılık Hz. Ebubekir (r.a.)

  “Ey Resulullah’ın kızı! Allah’a yemin ederim ki ben, babandan ne altın ne
  gümüş ne şu ne bu miras aldım.”
  dedi. Fatıma (r.a.) ise:

  “Hayber’deki hisselerimiz Fedek’teki sadakalarımıza ne oldu?”
  deyince Hz. Ebubekir,

  “Ey Resulun kızı! Ben Resulullah’ın (a.s.) 'Bunlar, Allah’ın
  hayattayken bana yedirdiği bir lokmadır; ben öldükten sonra bunlar,
  Müslümanların ortak malıdır.'
  dediğini işittim.” (Buhârî,
  Meğâzî, 14; Müslim, Cihad, 49; Ebû Davud, İmâre, 1) diye cevap
  vermişti.
  Evet, Hz. Ebû Bekir (ra), Peygamberimiz (as)’in biricik kızı, ciğerparesi,
  Ehl-i Beyt’in annesi Hz. Fatıma (ra)'yı incitemezdi; Rasûlullah’ın (asm)
  hâtırası olan bu ince, bu müstesnâ anamızı incitmeyi gönlünden bile geçirmezdi.
  Ama, Rasûlullah (asm)’ın sünneti, kendi mirası mevzûunda bıraktığı sünneti en
  kıymetli şahıslar için bile fedâ edilmezdi. O’ndan (asm) kalan, O’nun (asm)
  sağlığında sarfettiği yere sarfedilecekti.

  Bu hadisin hükmü
  gereğince,
  Hz. Ebubekir (r.a.) kendi kızı ve Peygamberin (asm) eşi olan
  Hz. Aişe (ra)’ye ve Peygamberimizin (asm) diğer eşlerine Fedek arazisinden pay
  vermediği gibi, Hz. Fatıma’ya(r.a.) da vermemiştir. Nitekim dikkat edilirse buna
  karşı çıkan başta Hz. Aişe (r.a.) olmuştur.

  Hz. Ebubekir’den (r.a) sonra,
  Hz. Ömer (r.a.), Hz. Osman (r.a.) ve Hz. Ali’de (r.a.) halife olduklarında
  Fedek’in gelirlerini Resulullah’ın (asm) sarfettiği yere harcamışlardır. Eğer
  Fedek Hz. Fatıma’nın (r.a.) hakkı olmuş olsaydı, Hz. Ali (r.a.) hilafeti
  zamanında onu alır, oğullarına verirdi.

  Acaba Hz. Fatıma (ra)
  ve hatta Hz. Ali ve Hz. Abbâs (radıyallâhu anhüm) niçin miras
  istediler?


  Bu hususta birkaç tahmin ileri sürülmüş ise de
  en mâkulü, en doğrusu şudur:

  Hz. Ebû Bekir'in rivayet ettiği: "Bize mirascı olunmaz,
  bıraktıklarımız sadakadır..."
  hadisini duymamış olmalarıdır. Hz. Ömer
  (ra), Hz. Ebû Bekir (ra) gibi en eski ve Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a
  en yakın olan Müslümanların pek mühim meselelerde bile Hz. Peygamber
  (aleyhissalâtu vesselâm)'in hadislerini, O'nun sağlığında değil, ölümünden sonra
  işitmelerinin bir çok örneği var. Bu da onlardan biri olmalıdır.

  Hadisi işitmiş olan Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh), Mes'uliyet makamında,
  işin sorumlusu olarak, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in tatbikatından
  ayrılmamayı esas almıştır. Hz. Fatıma ve Hz. Ali (radıyallâhu anhümâ) gibi, çok
  sevdiği ve hâtırasına son derece saygı duyup bağlılığını her şeyin üstünde
  tuttuğu Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın iki ciğerpâresini gücendirmeyi
  sineye çekmiştir.

  Hz. Ali, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a yakınlığını anlatırken hep
  ağlayarak dinleyen Hz. Ebû Bekir gibi Sıddık bir sahabi için, onları gücendirmek
  muhakkak ki çok ağır gelmiş idi. Ama ne yapsın? Resûlullah (aleyhissalâtu
  vesselâm)'tan o konuda kesin bir bilgiye sahip olduğundan, onunla amel etmesi
  gerekirdi:

  "Bize kimse varis olamaz, bıraktıklarımız
  sadakadır..."
  Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh)'in bu meseledeki haklılığını Hz. Ali ve Hz.
  Abbâs (radıyallâhu anhümâ) kabul etmişlerdir. Çünkü, bilahare Hz. Ali (ra),
  halife olduğu zaman, bu arazilerin, Hz. Ebû Bekir (ra) tarafından tesbit edilen
  ve Hz. Ömer (ra) ve Hz. Osman (ra) tarafından devam ettirilmiş bulunan
  statüsünde değişiklik yapmamıştır.

  Bu hususu açıklayan bir rivayeti
  Nevevî, Ebû Dâvud'dan kaydeder:
  "(Abbasîler'in ilk halifesi) Seffah, ilk
  hutbesini okuduğu zaman, boynunda Kur'ân asılı olan bir adam yanına gelerek:

  "Allah aşkına benimle hasmım arasında şu Mushaf'la hükmet." der.
  Seffâh:
  "Hasmın kim?" diye sorunca:
  "Ebû Bekir'dir,
  Fedek arazisini bize menetmiştir."
  der. Halife:
  "O sana zulüm mü
  yaptı?"
  diye sorar. Öbürü:
  "Evet!" der.
  Seffah:
  "Ondan sonra kimdi?" diye sorar.
  Adam:
  "Ömer'di" der. Seffah:
  "Ömer de zulmetti
  mi?"
  der. Adam:
  "Evet!" der. Hz. Osman (ra) için de aynı
  şeyi söyleyince:
  "Ali (ra) de sana zulmetti mi?" der. Adam
  bu sefer susar. Seffâh bunun üzerine adama sert bir şekilde
  çıkışır."
  Kadı İyaz bu meselede şunu söyler: "Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh)'in
  hadisten delil getirmesi üzerine, Hz. Fâtıma (radıyallâhu anhâ)' nın ona karşı
  münakaşa etmekten vazgeçmiş olması, mesele üzerine vaki olan icmâya teslim
  olduğunu gösterir. Bu durum Hz.Fatıma (radıyallâhu anhâ)'nın kendisine hadis
  ulaşıp te'vili de açıklık kazanınca, o meseledeki şahsî görüşünü terketmiş
  olduğunu da ifade eder. Nitekim bir daha ne kendisinden, ne de zürriyetinden,
  miras talebi vaki olmamıştır. Bilahare Hz. Ali (ra) halife olduğu zaman, o
  meselede Hz. Ebû Bekir (ra) ve Hz. Ömer (ra)'in amelinden ayrılmadı. Öyle ise bu
  da gösterir ki, Hz. Ali ve Hz. Abbâs (radıyallâhu anhümâ)'ın talepleri,
  o arâzilerin işletilmesiyle ilgili işlerin kendilerine
  verilmesini..
  . taleb etmektir." (bk. Prof. Dr. İbrahim Canan,
  Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi)

  Nitekim Hz. Ömer (ra), Fedek
  arazisini Ehl-i Beyt'e tahsis etmemiş, ancak idare ve intifa hakkını
  kendilerine vermiştir. Bu uygulama, devlet başkanının takdir yetkisi dahilinde
  olan bir durum olduğundan ötürü, burada Hz. Ebu Bekir (ra)'e bir muhalefetten
  söz edilemez. Nitekim Hz. Ali (r.a.) halife olunca, Fedek'in
  statüsünü ilk üç halife döneminde olduğu gibi aynen devam ettirmiştir. Bu da ilk
  üç halifenin bu konuda ne kadar isabetli hüküm verdiğine bir
  delildir.


  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet


+ Yorum Gönder