+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Tevhit inancı neyi ifade eder ve kaç kısma ayrılır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Tevhit inancı neyi ifade eder ve kaç kısma ayrılır?


 2. @mir
  âb ü kil

  Cevap: Tevhit inancı neyi ifade eder ve kaç kısma ayrılır?


  Reklam  Cevap: tevhid dört başlık altında incelenir:

  1 Rububiyet Tevhidi
  Allah'ın tüm kainatın Rabbi/efendisi/yöneticisi olduğunu kabul etmektir ki
  bunu müşrikler de kabul ederler
  fakat son zamanlarda bazı Müslümanlar
  Resulullah'a "Kainatın Efendisi" diye hitab etmeye başlamışlardır ki
  bu bu tevhide aykırı olup
  müşrikler bile putlarından hiçbirine bu sıfatı vermemişlerdir

  2 Uluhiyyet Tevhidi
  yapılması gereken tüm ibadetlerin Allah'a yapılması demektir ki
  herhangi bir ibadeti Allah'a yapmayan
  ya da Allah'ın emri olan bir ibadeti başkasının rızası için terk eden herkes
  kendi şahsında bu tevhidi bozmuş olur
  işte müşrikler bu tevhidi kabul etmiyorlardı
  onlar ibadetlerini Allah'tan başkasına yapıyorlardı

  3 İsim ve Sıfat Tevhidi
  ki Allah'ın isim ve sıfatlarında bir benzeri dengi olmadığını ifade eder
  buna göre kimse Allah gibi göremez O'nun gibi duyamaz vs
  fakat yüzlerce yıl önce ölmüş olan birilerinin
  "yetiş ey felan" diye çağrılır çağrılmaz
  kilometrelerce uzaklıktaki mezarlarından
  kendisini çağıranı duyup ona yardıma geldiğini iddia edenler
  Allah'ın Hayat Semi Basar vb birkaç isim ve sıfatını
  Allah'tan başkalarına da vermiş olurlar ki bu da şirktir

  4 İttiba Tevhidi
  bu da bir kişiye Resulullah'ın bir hadisi ya da sünneti ulaştığında
  ona ittiba etmesi gerektiğini ifade eder
  bir konuda bir hadis kendisine ulaştığı halde
  "ben hocamdan böyle görmedim" diyerek o hadisin aksini yapan
  bu tevhidi ihlal etmiş olur ve onun da müşrik olduğu ifade edilmiştir

  Allahu Alem

+ Yorum Gönder