+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hz.Yusuf (as) Mısırda yönetici olduğunda, peygamberlik görevine başlamış mıydı? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hz.Yusuf (as) Mısırda yönetici olduğunda, peygamberlik görevine başlamış mıydı?


 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: Hz.Yusuf (as) Mısırda yönetici olduğunda, peygamberlik görevine başlamış mıydı


  Reklam  Cevap: Değerli kardeşimiz;
  “O kemâl/olgunluk çağına (otuz-kırk yaşına) geldiğinde, kendisine hüküm ve ilim verdik. İşte güzel iş yapanlara biz böyle karşılık veririz.”(Yusuf, 12/22) mealindeki ayette yer alan “hüküm” ve “ilim” kavramı üzerinde farklı yorumlar yapılmıştır. Bazı alimlere göre, “hüküm” nübüvvet, “ilim” ise nübüvvetle birlikte verilen bir bilgidir.(İbn Aşur, ilgili ayetin tefsiri). Bazı tefsirlerde “hüküm” nübüvvet, “ilim” ise dinî bilgiler olarak yorumlanmıştır.(Razî, ilgili ayetin tefsiri).

  - Bazı alimlere göre, kuyuya atıldığı zaman kendisine vahiy gelmişti. Bu görüştekiler, “Biz de Yusuf’a şöyle vahiy ettik…”(Yusuf, 12/15) mealindeki ayeti delil kabul ediyorlar. Fakat ayette geçen “vahiy" kavramını ilham anlamında kabul edenler de vardır.(Razî, ilgili ayetin tefsiri).

  - İster kuyuda olduğu zaman olsun, ister Mısır’a geldiği zaman olsun, kendisine peygamberlik verilen Hz. Yusuf (as), Mısır’da görev üstlendiği zaman, kendi şeriatinin dışında bir hukuk düzeni var olduğu kesindir. Nitekim, bir hileyle anne-baba bir kardeşini, kardeşleriyle yaptığı bir uzlaşmayla yanına aldığı zaman, Mısır’daki hukuk düzenine aykırı davranmıştı. “... İşte Biz, Yusuf’a kardeşini alıkoyması için böyle bir plan öğrettik. Yoksa, Allah dilemedikçe Hükümdarın kanununa göre, kardeşini alması uygun olmazdı.”(Yusuf, 12/76) mealindeki ayette bu gerçeğin altı çizilmiştir.

  - Allah’ın emirlerine muhalif olmadığı sürece, örfî kanunlar ve yönetmenliklerle de amel edilebilir. Bunlar zaten zımnen ilgili şeraitin iznini almış sayılır.

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet


+ Yorum Gönder