+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Helale haram demenin hükmü nedir ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Helale haram demenin hükmü nedir ?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Helale haram demenin hükmü nedir ?


  Reklam  Cevap: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ


  "Onlar saçma inançları uyarınca, `Bu hayvanlar ve ekinler dokunulmazdır. Bizim istediklerimizden başka hiç kimse onları yiyemez, bunlar da sırtlarına yük vurulması, binilmesi yasak hayvanlardır', dediler. Bazı hayvanları keserken de Allah'ın adını anmazlar, bunu yaparken, `Allah'ın emri böyledir' diye O'na iftira ederler. Allah onları yaptıkları bu iftiralardan ötürü cezalandıracaktır." (En'am Suresi, 138)

  Dilinizin alıştığı yalanlarla "Bu helaldir." "Bu haramdır" demeyin. Aksi halde bu sözlerinizle Allaha yalan isnad etmiş olursunuz. Şüphesiz ki Allaha yalan isnad edenler, hiçbir zaman kurtuluşa eremezler...NAHL-116

  Allah teala bu âyet-i Kerimede, insanların, kendi heva ve heveslerine göre, hiçbir delile dayanmadan, herhangibir şeyin helal veya haram olduğunu söylemeye haklarının olmadığını, zira herhangibir şeyin helal veya haram olduğunu beyan etmenin, ancak onları yaratan Allaha ait olduğunu, aksini iddia edenlerin ise, Allaha iftiralarda bulunarak asla kurtuluşa eremeyecek'erini bildirmektedir.

  İbn-i Kesir bu âyet-i izah ederken şöyle diyor: "Herhangibir şer'î delile dayanmadan bir bid'at icadeden veya Allahın helal kıldığı bir şeyi haram sayan yahut, Allahın haram kıldığı bir şeyi helal sayan insanlar da bu âyetin kapsamına girerler...


  De ki: "Söyleyin bana, Allahın size verdiği rızkın, niçin bir kısmını helal bir kısmını haram saydınız? De ki "Bu hususta Allah mı size izin verdi? Yoksa Allaha iftira mı ediyorsunuz?...YUNUS-59
  Ey Muhammed, de ki: "Ey insanlar söyleyin bana, Allahın sizler için rızık olarak yarattığı şeylerden bir kısmını, kendi yanlış kana ati arinize göre helal, diğerlerini ise haram sayıyorsunuz. Kulaklarını yanp serbest bıraktığınız develerin yenmesini haram sayıyorsunuz, helal kılınan şeyleri kendinize haram kılmanız için Allah mı size izin verdi yoksa bunlları size, kendiliğinizden yapıp "Allah böyle emretti." diyerek Allaha yalan mı isnad ediyorsunuz?

  Cahiliye döneminde Araplar, normalde Allahın helal kıldığı bazı şeyleri birtakım mânâsız Örf ve âdetlerine uyarak kendilerine haram kılarlardı. Mesela bazı develeri bazı sebeplerle serbest bırakır, onlara binmez, sütünü sağmaz ve onları kendilerine haram kılarlardı. İslâm gelince bu tür anlamsız örfleri kaldır*dı. Allahın, kullarına helal kıldığı şeyleri, kimsenin haram kılamayacağım hükme bağladı.

  Allahın helal kıldığı şeyleri kulların, kendi düşüncelerine göre haram kılmalarının yanlış olduğunu ve böyle davranışların mânâsız olduğunu ifade bakı mından şu Hadis-i şerif i zikretmek mümkündür: Bu hususta Mâlik b. Nadle diyor ki:
  "Bir gün, kıyafetim perişan bir halde Resulullah'ın huzuruna gittim. Re-sulullah bana dedi ki:"
  - Senin malın var mı?
  - Evet
  - Ne cins malın var?
  - Her cins mal. Deve, köle, at, koyun.
  - Allah sana bir mal verdiğinde o malın eserini senin üzerinde görmek ister. Resulullah sözlerine devamla buyurdu ki:
  - Sen, kavminin develeri sağlam olarak doğurduklarında eline usturayı ahp onların kulaklarını kesip "Bunlar bahirelerdir." veya kulaklarını yahut derilerini yanp "Bunlar sadmelerdir." diyor ve onları kendine ve ehline haram kılıyor musun?
  - Evet.
  - Allah teala'nın sana verdiği bu şeyler helaldir. Allanın bileği senin bileğinden daha güçlü ve onun usturası senin usturandan daha keskindir.
  -Ey Allanın Resulü, ben bir adama gitsem de o bana ikram etmese ve beni misafir etmese o bana gelince ben ona aynen bana davrandığı gibi mi dav*ranayım? Yoksa onu misafir edeyim mi?
  - Misafir et" buyurdu
  Görüldüğü gibi Resulullah (s.a.v.) Allahın helal kıldığı develeri, cahiliye âdetlerine uyarak kendilerine haram kılan Mâlik b. Nadle'yi bu kötü âdetten men ediyor ve Allahın helal kıldığı şeyleri kimsenin haram kılamayacağmı beyan ediyor.
  Bu bir misaldir. Benzer olaylar da bunun gibidir.
  alıntı


+ Yorum Gönder
harama helal demenin hükmü,  harama helal demek,  haram olan bir şeye helal demek,  helala haram harama helal demek,  helala haram dersek,  harama hela,  allah adına şu helaldir şu haramdır demeyin